(16.30 hodin)
(pokračuje Strýček)

Všechny tyto informace - nejedná se o žádné úniky ze spisů - jsou dostupné na stránkách Valašského Meziříčí, kde jsou v sekci Povinně zveřejňované informace. Tam je databáze poskytnutých informací na straně 2, je to pod datem 14. 4. 2021 a jsou tam uvedeny protokoly s kontrolou odběru vzorků a místní šetření. Tyhle údaje tam byly zveřejněny na základě žádosti spolku Svoboda projevu Brno dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

V té závěrečné zprávě samozřejmě byly body, které se týkaly trestního řízení a práce Policie České republiky. Tam byl jeden bod, který jsem navrhoval vypustit, protože i na základě doporučení analytičky vyšetřovací komise paní doktorky Balounové, která taky doporučila, aby komise zvážila vypuštění části textu, který by mohl vést k ohrožení trestního řízení, jsem navrhl vypuštění daného textu z této zprávy, což komise neakceptovala. Navíc v tomto textu komise v podstatě bez jakýchkoli znalostí prací a postupu policejního vyšetřovatele hodnotí práci, kritizuje práci, což podle mého názoru jí ani nepřísluší, a znevažuje tímto práci Policie České republiky.

Takže to jsou jenom takové základní údaje, se kterými jsem vás považoval za nutné seznámit, proč jsem nehlasoval pro tu závěrečnou zprávu.

Jestli můžu, navážu ještě na dopolední jednání. Když jsme se tady s panem zpravodajem bavili ohledně té zprávy, kterou on poslal, nebo ty připomínky, které poslal jeho asistent paní tajemnici a následně potom paní Pěnčíkové coby předsedkyni komise, protože mně na to nebylo odpovězeno, tak já bych opravdu potřeboval vědět v těch revizích, kdo je ten pan Holoubek, který 12., 13. a 14. září připomínkoval návrh zprávy vyšetřovací komise. Tak jenom pro upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan zpravodaj odpoví faktickou poznámkou, prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já odpovím panu Strýčkovi hned, aniž bych cokoli prozrazoval ze spisu. Pan Holoubek byl jeden z těch, kdo se zúčastnil prvního zasedání komise Bečva ve Zlíně, kde nám poskytoval - nikoliv při výslechu, ale je to pan profesor Holoubek - který nám poskytoval svoje stanovisko jako odborníka a hydrologa k té věci. On při tom sezení ve Zlíně uvedl mylně jednu věc - a nebudu ji konkretizovat, panu Strýčkovi ji rád řeknu jako členovi komise osobně - a ona neodpovídala ostatním důkazům, které byly v tom spisu, písemným důkazům. Já jsem se ho dotázal. On pak - to můžete ověřit u paní tajemnice či paní vyšetřovatelky - dokonce tuto svoji část opravoval, posílal jim mail, zas ty maily jsou k dispozici, kde to ujasňoval.

Ale když už jsme se spolu bavili, tak jsme se spolu bavili nepoměrně šířeji a já jsem si pak do svých poznámek dal komentář pod názvem Holoubek, abych věděl, co je od pana Holoubka. Tady mám důkaz (ukazuje papír A4), jeden ten komentář je třeba - "podle jeho informací nedošlo v odpoledních hodinách po zjištění" a tak dále - určitě by si pan Holoubek sám sobě nepsal "podle jeho informací". To jsem psal já a označil jsem si to Holoubek. To je všechno. Je škoda, pane Strýčku, kdybyste se takto poctivě věnoval, jak se věnujete tomu vyšetřování v Bečvě, možná bychom byli ještě dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Strýček s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Strýček: Já tedy na to musím zareagovat, protože to, co jste teď tady, pane poslanče nebo pane zpravodaji Gazdíku, prostřednictvím předsedajícího, řekl, to nebudu radši ani komentovat. Protože tam je jasně, tam je jasně důkazem ten dokument, který byl doručen všem členům komise a ve kterém ty připomínky jsou v režimu vyznačených změn pod jménem Holoubek. To znamená, vy jste si změnil počítač na pana Holoubka a poslal jste to tam? (Zpravodaj Gazdík mimo mikrofon: Napsal jsem si k tomu poznámku Holoubek.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nepokřikujte, prosím, na sebe. Jestli si něco chcete říkat, tak to říkejte na mikrofon.

 

Poslanec Jiří Strýček: To opravdu nebudu raději komentovat, tady toto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí vystoupí pan poslanec Blaha s přednostním právem se stanoviskem klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem byl tady kritizován za to, že jsem využil přednostního práva, to je pravda. V tomto druhém vystoupení jsem chtěl reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana ministra. Teď dodávám, že budu reagovat i na to, co tady zaznělo z úst pana kolegy Strýčka. Ono se to v mnohém doplňuje, takže to bude takové komplexnější.

Za prvé chci říct, že tu kauzu sleduji od prvopočátku, a skutečně mou motivací bylo nějakým způsobem reagovat na ty věci a všechny výroky, které kolem té kauzy zaznívaly, protože dost často šly proti sobě, neodpovídaly realitě. A od prvopočátku v těch výrocích, které skutečně přicházely z různých úst, a už jsem to tady asi řekl v tom svém prvním vstupu, bylo něco, co vzbuzovalo mou pozornost. Pominu-li tedy to, že jsem skutečně poslancem za Zlínský kraj, kde se ta katastrofa stala, a jsem taky aktivní rybář, takže úhyn takového množství ryb logicky nemohlo uniknout mé pozornost.

Byl jsem tady z úst pana ministra jmenován, že jsem jeden z těch, kteří tu kauzu politizují. Já jsem se nikdy nesnažil svými výroky nějakým způsobem tu kauzu zpolitizovávat. Pouze jsem upozorňoval na všechno to kolem, co vzbuzovalo pozornost. Byly to takové ty první výkřiky, např. že DEZA to nebyla, a přitom to byla chemička, která byla úplně nejblíže zjištěnému úhynu ryb. To samo o sobě bylo zajímavé, obzvlášť když z úst pana mluvčího Agrofertu zaznělo, že DEZA s kyanidy nepracuje, aby se pak ukázalo, že ani toto není pravda. Zřízení vyšetřovací komise jsem vnímal jako šanci, jako šanci udělat něco pro to, aby se takovéto věci v budoucnu neopakovaly. Ale samozřejmě zabránit nelze absolutně ničemu, a když už by se něco takového stalo, tak aby byla nastavena taková pravidla, která by samozřejmě dokázala zabránit tomu, aby škoda nebyla takto vysoká a aby byl viník co nejdříve odhalen.

Já si myslím, že komise skutečně odvedla výbornou práci. My jsme se snažili vyhnout hodnocení práce policie, protože jak sami říkáte, spis je živý, policejní vyšetřovatel není ještě u konce, bylo požádáno o to, aby vznikly nové znalecké posudky, aby byl spis doplněn a tak dále a tak dále. Ale jako členové jsme měli k dispozici i zprávu vyšetřovatele a mě teď z této pozice velmi mrzí, že se k tomu nemůžeme vyjádřit, protože pak by některé ty argumenty mohly zaznít mnohem jasněji a každému by bylo jasné, že v té věci skutečně není něco v pořádku.

Pan ministr tady zmiňoval, že chyby nedělal ČIŽP, že chyby dělal vodoprávní úřad. Ale pane ministře, to asi musíte vědět, vodoprávní úřad, to je taky výkon státní správy, byť v přenesené působnosti, konkrétně města Valašské Meziříčí, ale je to výkon státní správy. A já jsem to bral tak, že naším úkolem v rámci komise je poukázat na to, jak ty aktivity nebyly koordinované, jak fakticky všichni dělali všechno, ale nakonec nikdo nic. Vodoprávní úřad dokonce poslal domů po pár hodinách i hasiče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP