(12.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

A myslím si, že stojí za to teď tady připomenout, že v momentě, kdy opozici se něco nelíbí, tak sem přijde kňučet. V momentě, kdy oni sami nadužívají jednací řád kumulováním pauz, kdy to nakumulovali, já jsem to přestal počítat, když už to bylo asi 18 hodin pauz, které byly i přes noc, tak je to v pořádku využívání jednacího řádu. Já jenom připomenu, že my jsme nedovolili čtyři radní vinou opozice. My máme teď před sebou nominaci pátého, pokud se odvolá Hana Lipovská, šestá. Ta rada v zásadě nebude fungovat.

Kolegům z opozice, kteří mohou být příští koalice, připomenu, ať jsou pak konzistentní, že pak zase budoucí opozice to může obstruovat stejně. A vy jste tady nastartovali stav, kdy v zásadě do Rady České televize nemusí být zvolen už nikdo nikdy. Nikdo nikdy, protože ty pauzy si můžeme potom brát všichni donekonečna. Já to tady říkám jenom proto, abychom znali kontext celé té věci a nebylo to pouze o nahánění Hany Lipovské.

Stejně tak by stálo za to připomenout to, jak najednou část opozice začíná hodnotit navrhující instituce. Deset let tady navrhovaly instituce svoje nominace. Nikomu to nevadilo, protože procházeli ti v uvozovkách správní. V momentě, kdy neprocházejí ti správní, tak se začnou pronásledovat navrhující instituce, jestli jsou hodny vůbec někoho nám sem navrhnout. A to si také myslím, že není dobře, a jsem zvědav, jestli to budete dělat v momentě, kdy budou procházet ti, kteří jsou vaši favoriti.

Toto všechno podle mě je v kontextu toho, co my tady probíráme. Znovu zopakuji, jak jsem řekl, já to odvolání - a říkal jsem to od začátku, tou politickou angažovaností - podpořím, nicméně je potřeba znát celý kontext toho, co se kolem toho děje, že ten svět opravdu není černobílý, tak jak nám ho tady malujete, a že pokud se nějakým způsobem nedáte dohromady, tak Rada České televize nebude fungovat. Bude tam chybět šest členů. Bylo by dobré, aby to občané věděli. Já vám děkuji za pozornost. (Tleská část poslanců z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se na faktickou poznámku přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě nechci zasahovat do této rozpravy ani do tohoto sporu, ale tak trochu musím reagovat na pana kolegu poslance Patrika Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího, kdy on na jednu stranu říká, že mu něco nevadí a že ani nevadí, že paní Lipavská (správně Lipovská) kandiduje, ale že problém je, že kandiduje na čelním místě kandidátky. A pro mě je důležité - nebo dokonce na prvním místě kandidátky, že je lídrem možná, nevím, já se o ten Volný blok nebo jak se ten politický subjekt nazývá, nestarám - ale to mě překvapuje. Protože jestli má být něco zakázáno nebo není dovoleno, tak je úplně jedno, jestli to je na 15. místě nebo 21. místě nebo na 1. místě. A mně je to fakt úplně jedno. Já se musím ptát pouze na to, jestli to, že paní Lipavská kandiduje, popřípadě projevuje nějakou jinou činnost, zda je v rozporu se zákonem. A pokud to v rozporu se zákonem je, tak bych rád, aby k tomu byla nějaká právní studie někoho, kdo řekne: Ano, jednání paní radní, nebo jak se oficiálně ten název jmenuje, Lipavské je už v rozporu se zákonem, a potom není o čem diskutovat, potom by odvolána být měla. Ale jestli tady my máme rozhodovat na základě nějakého politického přesvědčení, jestli se nám paní Lipavská líbí nebo nelíbí a líbí se nám její činnost v té kontrolní v rámci České televize, tak si myslím, že to je pouze politické rozhodnutí. Pouze politické rozhodnutí! A pro mě je opravdu fakt jedno, jestli je na 1., nebo 19. místě kandidátky jakéhokoli subjektu.

A bylo zde zmíněno, kteří naši bývalí kolegové poslanci, popřípadě jiné známé osobnosti působili v některých pozicích těchto kontrolních orgánů a zároveň kandidovali buď do Poslanecké sněmovny, nebo do Senátu. Takže já za sebe říkám: Nebudu hlasovat pro její odvolání, protože dokud nebudu vidět porušení zákona, nevidím pro to důvod.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji taky za dodržení času. Ještě další faktická poznámka, pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, zareaguji na to, co říkal kolega Ondráček. Pro mě kandidatura za jakoukoli politickou stranu je vrcholné politické angažmá. To tak je. Přece pokud politické strany uplatňují názory svých voličů, tak to kandidatura je, je to. Jestli to je přesně takhle v zákoně a podle zdravého rozumu to skutečně je.

A co se týká paní Lipovské - volba byla tajná. Já jsem ji volil a nestydím se za to, ale dneska zvednu ruku za její odvolání, protože skutečně je to a jestli proti liteře, ale určitě je to proti duchu toho zákona. A je to padni komu padni. To je úplně jedno, jestli je to Volný blok, nebo by to bylo za nás. Skutečně toto je podle mě v rozporu s duchem toho zákona, se zdravým rozumem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Zdeněk Ondráček a taky se připraví na faktickou poznámku pan poslanec Aleš Juchelka. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou. Já se omlouvám, vidíte, že jsem úplně mimo tu problematiku. Říkám paní Lipavská, ona je paní Lipovská, takže se na mikrofon omlouvám, protože toho člověka ani neznám, nikdy jsem s ním... Takže paní Lipovská, o které hovořím. A k předřečníkovi teď, co tady řekl: Neznám duch zákona. Je nějaká důvodová zpráva, tam je něco napsáno, tam můžeme hovořit o tom, co zákonodárce myslel, ale duch zákona, to je nějaké nové pro mě. Právní výraz, který zde používáme, pro mě jsou paragrafy, články a tak dále. Duch zákona prostě neznám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Stále faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já jenom řeknu, vážené kolegyně, vážení kolegové, co jsem viděl, co jsem zažil. Já jsem předsedal tomu volebnímu výboru, kde právě došlo k tomu bodu programu, který navrhla paní poslankyně Sommerová, a de facto pro mě ten lakmusový papírek byl to, že se právě přítomnost paní Hany Lipovské na tom volebním výboru slila do těch dvou funkcí, a to je političky, která tam přišla za Volný blok bez roušky, bez toho, aby respektovala nějaká vládní nařízení. Měl jsem pocit, že místo aby tam byla ta, která obhajuje zrovna na programu zprávy o hospodaření a o činnosti České televize, které tam jako radní předkládá, tak je tam více jako politička právě za Volný blok, poněvadž se nedostavila ani na jednání samotného výboru, aby nás tam nějakým způsobem ubezpečila, že tou radní je. To byl pro mě právě ten lakmusový papírek tohoto smíchání, o kterém mluvil pan kolega Feranec, vaším prostřednictvím, v rámci duchu toho zákona.

A zároveň chci říct, že skutečně pořád trvám na tom, že je tady porušována základní demokratická hodnota, a to jsou svobodné volby, a to z řad opozice, která blokuje úplně trapně svými přestávkami dovolbu do Rady České televize.

Zároveň chci říct, že absolutně nesouhlasím s politickým obžalováním, které tady bylo řečeno nejen na výboru, ale i tady na mikrofon z úst paní poslankyně Sommerové, poněvadž tím, co ona řekla, se skutečně vracíme před rok 1989, kdy byli za politické názory lidi vyhazováni z práce, kdy byli vyhazováni jako umělci z různých projektů. A v tuto chvíli se bohužel k tomuto touto rétorikou a možná tady tímto duchem obžaloby k tomu pomalinku vracíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Jiří Bláha, zatím poslední faktická. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl navázat na slova, která tady teď na konci zazněla. To znamená, že já jsem prožil dobu komunismu od roku 1961 a pomalu jsem vnímal, co vlastně znamená mít stranickou knížku nebo nemít. Řadě kolegů to bylo vždycky předkládáno, že ty nemáš ten správný puntík, tak něco nemůžeš. Samozřejmě jsme se v té době naučili žít i bez toho, že jsme ty puntíky měli. Ale dostali jsme se do doby, kdy vlastně, a ještě navážu: v době, kdy ta doba končila, tak zaznívala hesla Nejsme jako oni! Nejsme jako oni! A my se vlastně vracíme zpátky. Začínáme lidi vyčleňovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP