(15.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

A nakonec stát doporučí managementu České pošty, ať hledá vlastní úspory, a Česká pošta dělá. Česká pošta připravuje privatizaci svých činností. Mám tady před sebou soutěž vypsanou Českou poštou na privatizaci rozvozových služeb nad 3,5 tuny. Je to drobnost v rámci konglomerátu České pošty. Tato drobnost má objem asi tří miliard korun, kdy vypisuje privatizaci základních služeb dopravy nad 3,5 tuny. Co se stane s Českou poštou? Dostane se do područí dodavatelů, kteří budou určovat ceny, za kolik Česká pošta bude moci komunikovat. Zdůrazňuji, Česká pošta je velký distributor, protože si ty zásilky musí přepravovat sama. Když se zbavíte možnosti určovat si sami cenu přepravy, dostanete se do područí konkurence. Je to první krůček k tomu, abyste Českou poštu postupně rozebrali.

Co je druhý problém, na který vláda nereaguje, je konec poštovní licence. Česká pošta stojí před tím, že Český telekomunikační úřad vypíše novou poštovní licenci. Je to hrozba pro Českou poštu, protože konkurence již se tetelí na to, aby z České pošty vyzobala rozinky nejlukrativnějších činností a zbytek hodila na stát. To je první krok, který tady je, a já apeluji na stát, aby činil kroky k tomu, aby zabránil této zlodějně za bílého dne a chránil zaměstnance České pošty, chránil značku České pošty a chránil to povědomé rodinné stříbro České republiky, které už vlastně skoro úplně vymizelo. Proto bych vás chtěl požádat, abychom ve čtvrtek v 11 hodin zařadili nový bod Situace v České poště, kde by před touto ctěnou Sněmovnou vystoupil jak ministr vnitra, tak ministr průmyslu obchodu, protože i toto ministerstvo zodpovídá potažmo za Českou poštu, a řekli ctěné Sněmovně, jak chtějí postupovat dále v rámci České pošty.

Termín této soutěže aktuálně končil 20. 9. Mám informace, že je posunutý o 45 dní, protože účastníci soutěže požádali o další objasnění, to prodlužuje trošku tu soutěž, ale přesto je vypsána. Je vypsána tato soutěž, která znamená první krok k privatizaci salámovou metodou snad posledního, co máme, České pošty. Co bude následovat? České dráhy? Co bude následovat? Budvar? Co bude následovat? Proto tomu zabraňme a požádejme tuto vládu ještě ve svém funkčním období, aby se k tomu postavila. Volby totiž zruší naši možnost se na to ptát, vláda bude i neustále fungovat, a než se ustaví nová Sněmovna, může být pozdě a můžeme Českou poštu jako značku České republiky odepsat. Prosím vás o to, abyste hlasovali pro zařazení tohoto bodu do programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně Kovářová, v tuto chvíli poslední k pořadu schůze.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás poprosit o předřazení sněmovního tisku 956, novely zákona o střetu zájmů, bod myslím, že to 38... (Předsedající: 37.) ...37, a to buď na středu jako první bod v bloku třetích čtení, a variantně za bod 22, sněmovní tisk 944 v bloku třetích čtení, tak jak bylo domluveno z grémia to pořadí.

Důvodem, proč navrhujeme zařadit tento bod, je následující. Ústavní soud v březnu loňského roku zrušil některá ustanovení zákona o střetu zájmů, a to z důvodu, že na majetková přiznání politiků není možné nahlížet bez takzvané žádosti, a to nejenom na starosty, místostarosty, radní, ale také na poslance, ministry a senátory. Ústavní soud tehdy konstatoval právě nesouhlas s tímto nahlížením bez žádosti a odůvodnil to nepoměrem mezi právem na informace a zásahem do soukromí. Poslanecké sněmovně a Senátu dal Ústavní soud čas na nápravu do konce roku 2020, což, jak se ukazuje, mělo být dostatečné období pro to, protože Ústavní soud zrušil ta ustanovení v březnu, čili byla dostatečná doba k tomu, abychom vyhověli rozhodnutí Ústavního soudu.

My jsme jako klub Starostů a nezávislých podali novelu zákona, která říká, že bude možné nahlížet do centrálního registru oznámení pouze na základě žádosti, a to bylo v květnu. Proběhla jednání se všemi poslaneckými kluby, došlo se ke kompromisnímu návrhu a pod tento návrh se podepsala většina poslaneckých klubů. Toto se stalo v červenci loňského roku. Bohužel, Sněmovna nesplnila požadavek Ústavního soudu a centrální registr oznámení se uzavřel. Znamená to tedy, že na majetková přiznání veřejných funkcionářů není možné nahlížet. Informace můžou občané, novináři získat pouze na základě zákona 106, což znamená, že Ministerstvo spravedlnosti vyřizuje celou řadu těchto žádostí.

Úřad na ochranu osobních údajů konstatoval, že takovýto způsob získávání informací o majetku politiků není správný, neboť zákon 106 říká, že nelze poskytovat citlivé osobní údaje, a tak se musíme ptát a ptá se také tento úřad, jak je možné, že Ministerstvo spravedlnosti tyto informace poskytuje. Hrozí také, že zahájí šetření a že se registry uzavřou zcela.

Tento návrh dává tedy možnost nahlížet do registrů na základě žádosti, ale také zároveň vyjímá z veřejného funkcionáře neuvolněné místostarosty na nejmenších obcích a neuvolněné radní v obcích prvního a druhého typu. Znamená to tedy, že všichni starostové, ať uvolnění, nebo neuvolnění, budou muset podávat majetková přiznání. Tato výjimka, o které jsem předtím hovořila, těch se to zkrátka a dobře netýká. Mrzí mě, že jsem zaznamenala, podle informací z grémia není ochota podpořit tento zákon. Nechápu to, neboť občané tak nemají možnost nahlížet prostřednictvím registru na majetková přiznání občanů. Nevyhověli jsme jako Sněmovna Ústavnímu soudu. Vláda takovýto zákon také nepředložila a myslím si, že by nebylo správné, aby občané neměli možnost do centrálního registru oznámení nahlížet.

Proto vás tedy prosím, abyste podpořili návrh novely zákona o střetu zájmů ve třetím čtení, tak jak jsem avizovala na začátku na zařazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. O tomto tisku padl ještě jeden návrh ze strany pana předsedy Michálka. Budeme hlasovat postupně, všechny jsou hlasovatelné. Z místa se hlásí pan poslanec Výborný k pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP