(15.30 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout pevné zařazení bodu číslo 11, to je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Jedná se o už zde zmiňovanou senátní vratku a jsem přesvědčen o tom, že po půl roce, kdy tady tento zákon vrácený Senátem, kde Senát učinil pouze drobné, technické úpravy, po shodě a debatě s Ministerstvem školství, tak aby zákon skutečně byl v praxi uplatnitelný a nezpůsobil problémy technického rázu, nikoliv rázu věcného, takže je namístě, aby Sněmovna se tímto zákonem zabývala a dokončila celý legislativní proces.

Je to vcelku jednoduché. Tímto zákonem můžeme stvrdit to, že vzdělávání je pro nás skutečně prioritou. Jsme v absurdní situaci, kdy tady opoziční poslanci navrhují hlasování a dokončení celého legislativního procesu u návrhu zákona ministra této vlády Roberta Plagy. Na tom zákoně ale se pracovalo, i tady ve Sněmovně, pokud se nepletu, minimálně dva a půl nebo tři roky, byl zde projednáván, doznal řady změn. A dovolte mi říct, že pokud tento zákon vůlí vládní většiny hnutí ANO, ČSSD a KSČM hodíme pod stůl, tak se tím mimo jiné zbavujeme toho, na co musíme reagovat nebo na co bychom měli reagovat směrem ke školám a k českému školství, a to i v pocovidové době. Dneska se jasně ukazuje, jak důležití jsou speciální pedagogové, školní psychologové. Ta poptávka - a já jako učitel, bývalý ředitel školy to vím velmi dobře - ta poptávka výrazně stoupá a právě tímto zákonem by byly tyto pomáhající profese ve školách ukotveny v zákoně o pedagogických pracovnících.

Jsem přesvědčen o tom, že na tom se všichni shodneme, že i pan premiér si možná je vědom, ač to školství jde trochu stranou v jeho zájmu, tak si je vědom toho, že právě v této pocovidové době je nutné na toto reagovat, stejně jako na to, čím se on chlubí v té své knize, a to jsou odborníci ve školách s následně doplněným pedagogickým vzděláním. Nicméně to klíčové, co v tom zákoně také je a bylo to schváleno většinou této Poslanecké sněmovny včetně některých poslanců hnutí ANO, je fixace platu učitelů. Pokud to myslíme vážně, pokud to skutečně myslíme vážně a KDU-ČSL a koalice SPOLU to říká jednoznačně a máme to v programu, učitelé si musí být jisti tím, že je stát nenechá někde na chvostu.

Ano, platy učitelů se v posledních letech výrazně zvýšily, ale jde o to, aby učitelé měli jistotu, že tomu tak bude i do budoucna, aby se platy učitelů tady nestaly předmětem rozpočtového handlu, tak jak se občas děje. Pojďme tedy od roku 2023 potvrdit to, co už je téměř dosaženo, tedy 130 % průměrné hrubé mzdy pro učitele, oni si to zaslouží. Jedině tak dokážeme do škol nalákat kvalitní učitele, jedině tak ředitelé budou moci vybírat skutečné tahouny svých škol. Jedině tak budou schopni ředitelé naplňovat vize, s kterými školu budují, a teď to máme v rukou. Pokud tuto vratku hodíte pod stůl, v čele s touto vládou tak házíte pod stůl práci, která trvala tři roky. Podílelo se na ní Ministerstvo školství vaší vlády. Je to, znovu opakuji, návrh této vlády a ministra Plagy. Ale my se domníváme, že pozitiv v tom zákonu je tolik, že si to skutečně české školy zaslouží.

Pokud to jako prioritu skutečně vnímáte, potom tedy je potřeba jedním hlasováním stvrdit to, co už tato Sněmovna jednou schválila. Já si dovolím navrhnout, protože vím, že tady už zazněl jeden návrh, tuším na dnešek, a vidím, že tady není pan ministr Plaga přítomen, tak si, pane předsedo, dovolím bod číslo 11, sněmovní tisk 503 vrácený Senátem, navrhnout zařadit pevně jako první bod po pevně zařazených bodech zítra odpoledne, jestli si rozumíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, to byl pro tuto chvíli poslední přihlášený. Já se ptám, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze? Jestliže nikoho nevidím, tak... (Gong.) ... právě jsem gongem přivolal naše kolegy a budeme hlasovat postupně o všech návrzích, tak jak do této chvíle zazněly. (Chvilku čeká.) Na žádost z pléna jsem odhlásil všechny přítomné, poprosím, abyste se znovu přihlásili.

A jako první budeme hlasovat návrhy, které zde přednesl pan místopředseda Okamura. Pardon, zpět, grémium...

 

Není-li námitek, budeme hlasovat gremiální návrh jako celek. Nikoho nevidím, že by protestoval.

Zahájil jsem hlasování (číslo 2). Kdo je pro návrh grémia? Kdo je proti?

Přihlášeno je nás v tuto chvíli 170, pro 166, proti 2. Gremiální návrh byl přijat.

 

Teď tedy návrh pana místopředsedy Okamury na zařazení nového bodu s názvem Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti. Takže nejprve zařazení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 174, pro 61, proti 3. Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy už hlasovat alternativy pevného zařazení.

 

Jako druhý zazněl můj návrh, abychom... (Poslanec Foldyna sděluje, že mu nefunguje hlasovací zařízení.) Prohlašuji poslední hlasování (číslo 3) za zmatečné, budeme jej opakovat. Poprosím, zda by bylo možné zkontrolovat hlasovací zařízení pana poslance Foldyny, který se nemůže přihlásit, jestli jsem to pochopil správně. Já vás všechny odhlásím, zkuste to znovu všichni se přihlásit. (Probíhá kontrola hlasovacího zařízení.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP