(15.10 hodin)
(pokračuje Volný)

Obdobně problematická je kauza Leica Gallery Prague, vlastněné rodinou generálního ředitele Petra Dvořáka, který je také předsedou její správní rady. Galerie Leica se pravidelně objevuje ve vysílání zpravodajských pořadů České televize, minimálně v jednom případě byla navíc divákům vystavovaná díla nabízena k zakoupení. Obchodní smlouvu o propagaci mezi Českou televizí a galerií Leica se přitom ve veřejných registrech nepodařilo dohledat. Považuji za skandální, když ředitel veřejnoprávního média ukrývá svůj majetek v daňovém ráji, když je jeho firma soustavně propagována v hlavních zpravodajských relacích, nebo když televize, kterou řídí, nakupuje služby od firmy, kterou spoluvlastní. Já sám jsem již v roce 2019 upozorňoval, že si Českou televizi zprivatizovala poměrně malá a dobře organizovaná skupinka jednotlivců, která za ni nezaplatila ani korunu, a přesto ji využívá k naplnění svých politických, ale především ekonomických zájmů.

Rada České televize pod vedením předsedy Pavla Matochy a místopředsedy Pavla Kysilky byla o všech těchto skutečnostech detailně informována. Přesto rezignovala na své úkoly dané zákonem o České televizi, především na kontrolu účelného, hospodárného využívání finančních zdrojů a majetku České televize, na rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele, na dohlížení na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a naplňování zásad vyplývajících z kodexu České televize a v neposlední řadě na odvolání generálního ředitele. V souladu s § 6 odstavec 3 zákona číslo 483/1991 Sb., o České televizi, proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zařadila na své jednání bod Odvolání Rady České televize. Navrhuji tento bod jako první bod po interpelacích ve čtvrtek, alternativně po pevně zařazených bodech tento čtvrtek.

Druhý bod, který chci dneska navrhnout: navrhuji zařazení nového bodu na jednání Sněmovny, a to Zprávu vlády k nárůstu úmrtí v České republice, a to, že v některých měsících až o 64 % v porovnání s loňskými, upozorňuji, že covidovými měsíci, a to v souvislosti s experimentální genetickou terapií nevědecky vydávanou za očkování anebo vakcinaci, zejména s ohledem na až 50% nárůst úmrtnosti v nejvíce otrávené věkové kategorii 70 až 79 let. Veškeré nyní mnou uvedené údaje vycházejí ze zprávy Českého statistického úřadu. Jako poslanci Volného bloku budeme v průběhu projednávání této zprávy opět navrhovat porovnání anonymizovaných rodných čísel vakcinovaných obětí tohoto genetického experimentu se seznamem zemřelých.

Všechny příznivce takzvané vakcinace prosím o podporu této diskuse, která jim umožní prokázat nám, kteří nevěříme v oficiální pohádku o zázračné vakcinaci, že se mýlíme, a porovnání rodných čísel pod dohledem nezávislých odborníků udělá definitivní tečku za obavami kriticky uvažujících občanů. Tato zpráva by měla definitivně vysvětlit, proč v současné době, kdy covidová čísla systematicky po mnoho měsíců klesala, máme v této zemi epidemii úmrtí seniorů, která začíná přesně ve stejný okamžik, jako začala experimentální léčba genovou terapií, která je falešně nevědecky vydávána za takzvanou vakcinaci a očkování.

Já vám děkuji za podporu tohoto návrhu právě proto, že opravdu upřímně předpokládám, že budete chtít udělat tečku za obavami veřejnosti i tečku za podobnými kritickými zprávami a podpoříte v průběhu této diskuse porovnání anonymizovaných rodných čísel lidí, kteří podstoupili tento lékařský zákrok, se seznamem zemřelých. Navrhuji zařadit tento nový bod jako první bod po pevně zařazených bodech po pauze dnes plus alternativně zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zítra po pevně zařazených bodech, zítra 14.30. Dnes už pauza nebude.

 

Poslanec Lubomír Volný: Omlouvám se, moje chyba: zítra po obědové pauze, případně po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak zítra ve 14.30. Poprosím, pan poslanec Marian Bojko k pořadu schůze.

A ještě krátce omluvy: Omlouvá se pan poslanec Rostislav Vyzula 14. až 15. z důvodu zahraniční cesty. Omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská 14. 9. z důvodů pracovních.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Navrhuji pevné zařazení bodu číslo 193 s názvem Žádost o vydání poslance pana magistra Lubomíra Volného k trestnímu stíhání.

Je v zájmu veřejnosti, aby tato Sněmovna jasně vyjádřila svou vůli a také aby vydávaný poslanec přednesl své argumenty o tom, proč covidová mafie cenzuruje veškeré informace o minimálně 61 studiích účinnosti Ivermektinu proti COVID-19, proč nesmí česká veřejnost vědět o vítězství Ivermektinu nad vakcinací v Indii a také to, jak a proč zkorumpovaní politici, lékaři, vědci a novináři v této zemi vedli agresivní kampaň proti tomuto léku, který pouze díky zásahu poslance Lubomíra Volného z Volného bloku neskončil papírovou anebo i skutečnou smrtí pacienta léčeného Ivermektinem. Tato Sněmovna nemá morální právo tajit svůj názor na tuto situaci a už vůbec nemá právo na utajování informací o korupci spojené s antikampaní placenou výrobci genové terapie proti covidu. Odmítnutí projednávání tohoto bodu je formou cenzury, protože veřejné jednání v Poslanecké sněmovně má pochopitelně značný mediální dosah a je naší společnou povinností vůči republice, aby veškeré tyto informace zazněly transparentně, veřejně a s podporou sněmovních mediálních výstupů zde na půdě dolní komory parlamentu.

Děkuji všem poctivým poslancům za podporu tohoto návrhu a navrhuji jeho pevné zařazení jako prvního bodu jednání v úterý, alternativně ve středu, anebo jako první bod jednání v pátek, alternativně po pevně zařazených bodech pořadu jednání této Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Leo Luzar, připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já bych vás požádal o zařazení aktuálního bodu, který se může stát bodem problémovým. Dovolte mi krátký úvod. Chci-li něco zničit, nejdřív tomu omezím zdroje, vezmu peníze. Potom se postarám, aby reputace toho něčeho šla dolů, abych ho všude, to něco, stlačil v očích veřejnosti na tu špatnou úroveň a mohl kritizovat. A potom nabídnu řešení, aby to něco hledalo zdroje samo u sebe a začalo se rozdělovat a rozpouštět, aby na sebe vydělalo.

Toto je politický projekt a politické řešení této vlády, bohužel této vlády v situaci v České poště. To, o čem hovořím, je totiž opravdu Česká pošta. Česká pošta, zdůrazňuji s velkým Č, Česká pošta, je v situaci, kdy stojí před privatizací. Česká pošta je pět let finančně ruinována tím, že stát není schopen jí poslat prostředky, na které má právo z Evropské unie v rámci všeobecné služby, kterou poskytuje. Stát jí odmítá tyto prostředky dát a nutí ji, aby si půjčovala. Stát brání České poště zvyšovat její technickou, pracovní a další úroveň a trpí, aby Česká pošta byla dehonestována, aby byla pomlouvána a aby její úroveň klesala v povědomí občanů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP