(13.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Za druhé, přece není pravda, že ve třetím čtení se tady bavíme o pozměňovacích návrzích, které prošly druhým čtením. O tom se bavíme, a od toho je jednací řád, ve výboru, který je garanční. Proto se do zákona o jednacím řádu dávaly garanční výbory. Tak si zase nelžeme!

A už vůbec, když se bavíme o exekucích, tak prosím vás, mluvte o tom, jaký je systém. Když jsme dávali návrh na změnu exekučního řádu v minulém volebním období, v tomto volebním období, k čemu jsme nakonec dospěli? Jediný kompromis, který tady byl uzavřen, se týkal teritoriality. Prosím vás, teritorium exekutorů neřeší problém exekucí, to si řekněme na rovinu. Tak to není ani být nemůže, je to vytírání zraku.

A já už bych byl rád, kdybychom se dostali přece jen k něčemu jinému, například k tomu, že se sejdou předsedové poslaneckých klubů, jak říkala kolegyně Černochová, a najde se způsob, jak pokračovat a schválit ty návrhy zákonů. Čeho se bojíte? Že dojde tato Sněmovna k nějakému rozhodnutí? Bojíte se toho, že to nedopadne podle vás? Tak to ale bývá, jak pro koalici, tak pro opozici. Kolikrát jsem musel strpět to, že přece jsme měli návrh, ke kterému přišla vláda třeba za rok, a my jsme ho tady navrhovali a byl zamítnut. Prostě tak to je. Naučte se i prohrávat, vy, kteří tady obstruujete.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Eva Fialová, připraví se poslanec Radek Koten. Následuje poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu reagovat na kolegu Ferjenčíka a vlastně kolegy z Pirátů, vaším prostřednictvím. Vy tady říkáte, co je všechno špatně. Na druhou stranu říkáte, že dobře, že maminky samoživitelky žijí v plesnivých bytech, říkáte, že je dobře, že se nehledají další byty, nadstandardní bydlení, které je popsáno, jak má vypadat, v tomto pozměňujícím návrhu. To je tam chcete nechat dál žít v těchto podmínkách?

Tady jde o to, že chceme stvořit nějaký jiný systém, aby přecházeli do lepšího bydlení, aby byli motivovaní si ho hledat, a ne aby plátce doplácel na kůči, když to tak řeknu, a šly tam státní peníze do nevyhovujících bytových podmínek.

Dál tady absolutně bojkotujete, co je v těch pozměňujících návrzích prospěšné i pro tuhle skupinu lidí, o které tady mluvíme, a to je například i nebraní finančních prostředků ze školních brigád, ať už to prošlo v pozměňujícím návrhu kolegy Juchelky, zaplať pánbůh, protože ten kdyby nebyl, tak díky tomuto pozměňujícímu návrhu my to narovnáváme a nezapočítává se to do celkového příjmu rodiny. Tohle všechno tady blokujete. Takže jak tady tvrdíte, že těm lidem chcete pomáhat, tak to tak není. Nejste schopni se s tím smířit, co se tu děje.

A navíc, konkrétně na kolegu Ferjenčíka: jemu jsem osobně nabízela, ať se do těch lokalit přestěhuje, ať tam jde bydlet, že mu ten nájem budu platit, před rokem a půl. Bylo to odmítnuto. Poprosila jsem ho, až pojede do těch lokalit se podívat, že ráda pojedu s ním, abych ho konfrontovala, jak to vypadá v Ústeckém kraji. A víte, co se stalo? Kolega Ferjenčík se jel podívat - (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Karla Šlechtová z jednání Poslanecké sněmovny, a to z důvodu - ne dnes, ale 30. 7., takže to už je omluva na pátek, pardon. Nyní tedy vystoupí kolega Radek Koten a připraví se poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych velmi rád vaším prostřednictvím zareagoval na pana poslance Ferjenčíka. Já si myslím, že tento zákon není o tom, že bychom měli dávat peníze za nic drogově závislým občanům a ještě je v tom nějakým způsobem pojistit, protože ta vaše poznámka, že pokud někdo bere pervitin, tak že se rozhodně nehodlá stát dobrým občanem, a my mu tedy musíme platit z našich peněz nebo z peněz daňových poplatníků sociální podporu. To mi připadá skutečně jako scestná myšlenka.

Já si myslím, že tady ten zákon je značně motivační právě pro ty skupiny lidí, kteří páchají drobné přestupky a neposílají svoje děti do školy. A to si myslím, že je základ - naučit je v podstatě řádnému životu, protože ty děti, pokud nebudou chodit do školy, tak bohužel jejich budoucnost je poměrně horší, než kdyby do školy chodily, a potom ty následné pracovní návyky, které by si měly vybudovat, si bohužel nevybudují. Já bych skutečně směroval peníze ke slušným lidem a ostatní lidé, kteří se nechtějí chovat slušně, tak je k tomu musíme motivovat, aby se stali řádnými občany a přinášeli nebo spláceli formou daní nějaký dluh společnosti.

A tím tedy nemyslím matky samoživitelky, těm samozřejmě musíme dávat maximální podporu, ale všichni víme, jak to v těch lokalitách vypadá a jakým způsobem se tam ty dávky zneužívají. To znamená, rodičovství se napíše na nejstaršího člena v rodině nebo ve vedlejší rodině a prostě se dávky zneužívají. Takže si pojďme nalít čistého vína a začněme motivovat lidi tak, aby se chovali slušně a zodpovědně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se poslankyně Olga Richterová, zatím poslední dvě faktické poznámky. Pardon, potom poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Filipa ohledně zákonů a jejich projednávání. Já bych byl rád, aby si na tohle vládní koalice vzpomněla, až přijde na vratky zákonů ze Senátu a zákon o pedagogických pracovnících. Doufám, že v září se bude tento zákon projednávat, aby byla garance platů učitelů na 130 % průměrné mzdy, protože to už přece prošlo legislativním procesem daleko dál než tento návrh. To je jedna věc. Doufám, že si na to KSČM vzpomene a stejně tak si na to vzpomenou další vládní strany, které tady teď protestují proti dnešní debatě.

Za druhé, tisk 652 byl rozeslán poslancům včetně všech pozměňovacích návrhů 25. května tohoto roku. Vy tady hovoříte o dvou letech, ale o věcné materii, o které se bude hlasovat, máme teprve dva měsíce. To je poměrně podstatný rozdíl. Třetí čtení ještě vůbec neproběhlo, dnes je první projednávání. Zatím jste nechali vystoupit jenom jednu naši poslankyni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslankyně Olga Richterová, připraví se Jan Chvojka, následně faktické poznámky - paní poslankyně Jaroslava Puntová a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Chci zareagovat na paní poslankyni Fialovou, které si velmi vážím a vím, že chce nalézt řešení. Chci jenom zdůraznit - tento zákon, jak je navržen, řešení neobsahuje. A to je ten problém, na který se snažíme upozornit. Zaznělo tady "stvořit jiný systém", že to prý k tomu povede. Tak to není. To je jen rozvrat systému, který dnes je, a stvořit jiný systém by znamenalo systematicky podpořit obce, kde jsou hlavní problémy.

Chci ve faktické poznámce upozornit jenom na to, že takovou systematickou podporu, aby obce, které to mají nejtěžší, které mají právě třeba nejvíce lidí v hmotné nouzi, by měly mít garantováno od vás jako od vlády, že budou mít systematickou každoroční extra podporu na sociální práci, ale také - a to je pro všechny obce - na možnost podpory v bydlení, výkupu bytů, rekonstrukcí a podobně, aby se skutečně u nás vybudoval takový systém obecních bytů, jaký je znám jinde ze světa. Bez těchto dvou provázaných věcí, podpory obcí v jejich roli související s bydlením a zároveň aby to bylo dlouhodobě garantované, aby to nebyl jen nějaký dotační program, co za dva roky skončí. Tak tohle vy jste bohužel nepředložili, nechtěli jste to předložit, a to by mělo jít případně ruku v ruce, kdyby někde byly prokazatelné díry. Ale ty díry, které vy pojmenováváte, jsou na straně vymáhání, na straně toho, že když někde víte, že někdo může pracovat a nepracuje, tak na to dneska nástroje jsou, ale je samozřejmě velmi pracné to řešit. Vy byste mohli vyslat například úředníky z jiných úřadů práce, aby nebyli z místa, aby tam nebyl ten argument "oni jim to dají, aby neměli doma problémy". Mohli byste to řešit mezikrajovou spoluprací. Neděláte to a to je jen jeden příklad za mnoho. A to by byla řešení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Chvojka, předseda klubu ČSSD. Připraví se paní poslankyně Jaroslava Puntová. Prosím, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP