(10.10 hodin)
(pokračuje Bláha)

A samozřejmě k tomu je celý sociální systém, který je postaven tak, že ti, kteří nepracují, diskriminují nás, kteří denně chodíme do práce! Není to tak, že dneska diskriminuje my je. Je to obráceně. Dneska jsou diskriminovaní ti sluší. A viděli jste, co se dělo v Anglii, když jakoby někdo něco řekl, a přitom neřekl... (Předsedající: Pane poslanče. Pane poslanče, i vám skončil čas k faktické poznámce.) a za to, že někoho někdo zmlátil, dostal víc ten, co něco řekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Vlastimil Válek, také k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Skutečně jenom velmi krátce. Myslím si, že tady skutečně není nikdo, kdo by hájil někoho, kdo trpí tím, že vedle někdo dělá binec a podobně. Tito lidé si zaslouží naše intervence. Ke zlepšení bohužel tento návrh nepovede. Vím, že tady určitě bude spousta názorů, že nevím, o čem mluvím, přesto prosím, aby... mezi 45 000 lidmi v naší městské části jsou také různí lidé. Ano, je jich tam třeba méně než jinde, ten argument beru.

Na druhou stranu, když je nějaký problém, tak okamžitě jedu na místo, volám s těmi lidmi, jednáme s těmi lidmi. Jakmile někdo v našem bytě nezaplatí, okamžitě je upozorněn, že nezaplatil. S těmi lidmi se pracuje, jsou pravidla, funguje to. To, co my tady řešíme, se má řešit ne tímto zákonem, ale skutečně změnou parametrů. Bohužel situace vedla k tomu, že se obce vzdaly bytového fondu. To je a bohužel i teď (zdroj?) velmi zajímavých příjmů, protože která obec nezbavila bytů, ta je bohatou obcí, protože má poměrně značné příjmy z bytového fondu. Kdo se toho zbavil - naše městská část byla bohužel také ta, která se toho zbavila - tak teď těžce bojuje. Ale to je ten základ problémů, to je základ obchodu s chudobou a podobně, že zbytečná regulace vedla ke zbavení se bytového fondu. A teď jsou skutečně velmi slabé nástroje. A já si ponechávám přesvědčení, že tato úprava bohužel povede ke zhoršení situace, jako bohužel vedly i zbytečně, zvláštně, tvrdě nastavené exekuce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek s faktickou poznámkou a ještě jedna faktická poznámka Evy Fialové. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jen velice stručně bych reagoval, vaším prostřednictvím, na vystoupení pana poslance Bláhy. On říkal, že ta situace je normální. Myslím, použil ten termín, že tady debatujeme o tomto problému. Podle mě ta situace není normální. Je abnormální, je patologická. Normální by byla, kdyby ministryně práce a sociálních věcí předložila nějaký zákon, na kterém jako včelička pracuje několik let, obhajovala by ho koalice, opozice by měla protinávrhy, měli pozměňováky a debatovali jsme to. Ale ta situace taková není. Tady poslaneckou iniciativou vzniká legislativa napříč politickým spektrem, s tím někteří souhlasí nebo nesouhlasí, a ministryně, která na to má aparát a má to chystat, dělá mrtvého brouka a postuje na Facebooku capoviny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Evy Fialové a pak se třeba dostaneme k rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Budu reagovat vaším prostřednictvím na pana Čižinského. On to tu hezky popsal, ale vy máte ty byty. Můžete to řešit, pokud ty byty máte. My se bavíme o lokalitách, kde ty byty nevlastníte, a tohle je jediná možnost, tento zákon, jakým způsobem dát aspoň malý nástroj starostům v problémových obcích, aspoň nějakou malou naději, že je to řešitelné, protože v tuhle chvíli co sousedé můžou dělat: zavolat policii. Zavolají jednou, dostanou napomenutí. Zavolají podruhé, dostanou napomenutí. Zavolají potřetí. To se opakuje třeba i třikrát do týdne.

Do toho vám té samé rodině ukradne někdo boty, na které si ta stejná rodina šetřila třeba tři měsíce, aby mohla dítěti koupit boty! (zvýšeným hlasem) To jsou reálné situace, které se odehrávají těchto lokalitách! A proto tento zákon vzniká. Jedna rodina jezdí normálně klasicky MHD. Proč ta druhá se jí směje, že jezdí načerno, a vysmívá? O tom je tento zákon, aby dal, nastavil pravidla a řekl některým těm lidem, kteří absolutně ignorují veškeré zákony této republiky a veškerá nastavená pravidla - a dost. A dost, anebo budete potrestáni.

Takže já jsem přesvědčena o tom, že to pomůže v těch lokalitách, protože se jedná o zdvihnutý prst. Znovu se budeme bavit o tom - uděláš to poprvé, může se ti to stát. Ale pozor - uděláš to podruhé, větší pozor. Uděláš to potřetí, a končíš. O tom je ten zákon! (zvýšeným hlasem) Každý má možnost nápravy. Neříkám, že jsme všichni svatí, každý z nás může dělat chyby a každému z nás se stávají ty chyby. Ale buď si uvědomíme a nebudeme ignoranti, anebo budeme ignoranti. A pokud jsme ignoranti, tak za to máme být právem potrestáni. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a omlouvám se, že jsem byl velký optimista. Kolega Bartošek ještě nepřijde na řadu, mám tady dvě další faktické poznámky Jana Čižinského, Aleše Juchelky. Takže další faktické poznámky. A ti, kteří jsou přihlášeni, jsou na čekačce. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jenom opravdu, opravdu velmi krátce. Nebude to fungovat. I předkladatelé připouštějí - a velmi správně - že to žádný kouzelný proutek není. Nedávejte, prosím, tady lidem teď bianko šek, že to bude fungovat. Fungovat to nebude. Ta situace bude ještě horší, protože - a ty obce na to doplatí. Jen čistě prakticky, když obec nemá bytový fond, což je velmi časté, tak si můžete ty byty taky pronajmout a potom podnajmout. To je velmi rychlé, levné řešení a pak se s těmi lidmi dá pracovat. Ale rozumím tomu, že, že tady se prostě vede válka hesel. Ale pod ta vaše slova, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně, se musí napsat heslo: nebude to fungovat, a pak to stejně zaplatíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Aleš Juchelka, připraví se Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Vaším prostřednictvím, pane Čižinský, kouzelný proutek to není, protože kdyby byl kouzelný, tak se to řeší samozřejmě úplně jinak. Ono je totiž něco jiného to vidět opravdu z pohledu toho, projet se po Praze na koloběžce do svého městského obvodu, anebo se na to koukat prizmatem například našeho úžasného starosty na Ostravě-jihu pana Bednáře, který tady toto řeší dnes a denně, který právě ten kouzelný proutek samozřejmě nechce, ale nějaký proutek by to chtělo pro ty starosty, nějaký nástroj, něco, o co oni se mohou opřít. Takže buďte třeba tím, který to nějakým způsobem ještě jakoby vytuní, doplní, dodělá, dá nějaký pozměňovací návrh, a najdete řešení pro své kolegy, ostatní starosty. Ale je opravdu rozdíl dívat se na to v Praze a dívat se na to třeba v Ostravě, v Mostě, v Děčíně nebo v Teplicích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Juchelkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Jaroslav Holík s faktickou poznámkou, připraví se Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v naší republice žije zhruba 90 % slušných lidí, kteří chodí do práce, platí daně, udržují si své domácnosti, vychovávají děti. Je tady jistá skupina, kteří toto nedodržují, a pokud jim budeme dávat další a další dotace, tím je nevychováme. My je prostě musíme nějakým restriktivním tímto přinutit. Já jinou cestu nevidím. A opravdu znovu opakuji, pokud je budu rozmazlovat, to je cesta do pekel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Holíkovi za skutečně faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka Mikuláše Ferjenčíka a další Jana Čižinského. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom reagovat na tu poznámku kolegy Juchelky směrem k panu Čižinskému. Myslím si, že skutečně to, kdo jezdí na jakém dopravním prostředku, nemá být argument na plénu Sněmovny. Myslím si, že je nedůstojné té debaty tímhle bizarním způsobem tady argumentovat a odvádět pozornost jinam. Asi každý komunální politik má nějakou svoji zkušenost s tím, jak věci fungují, ale snad ty zákony děláme spíše podle toho, jak dopadnou na společnost jako celek, a neměly by se opírat jenom o lokální zkušenost jednoho konkrétního člověka. To pak ty výsledky jsou často dost nešťastné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní kolega Čižinský s faktickou poznámkou, připraví se Eva Fialová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Jinak já tady, prostřednictvím pana předsedajícího, k panu poslanci Juchelkovi. Já na tom kole jezdím za lidmi to řešit. A musím říct, že hodně je systém, který se v té městské části nebo obci zavede. Máme skutečně velmi obětavé úředníky, máme ale také velmi rychlou pomoc. Když někomu vypadne příjem, tak aby se nedostal do dluhové pasti, dostane okamžitě, v řádu hodin, pomoc, aby svou situaci mohl řešit, dostane splátkový kalendář, řešíme to velmi, velmi rychle. Skutečně patří velký dík celému aparátu. Kdyby ty aparáty fungovaly takhle, tak třeba nemusíme řešit kojenecké ústavy - nemáme žádné dítě mladší šesti let v ústavu. Takhle funguje motivovaný úřad, který skutečně chce problémům předcházet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP