(14.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Čili to jsou ty klíčové změny, které prošly nebo s kterými se nám návrh novely exekučního řádu občanského soudního řádu vrací z půdy Senátu. Já bych chtěl poprosit jménem svým, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL i koalice SPOLU o podporu této senátní verze.

Jsem přesvědčen o tom, že když k tomu přičteme všechny ty věci, které jsme už tady schválili v rámci třetího čtení, ať už je to zmiňované "milostivé léto" čili možnost k 1. lednu 2022 - tam potom poběží ta tříměsíční, respektive šestiměsíční lhůta - možnost zaplatit dluh do koruny na jistině vůči státu, případně vůči organizacím se státním podílem, tak následně bude to beneficium, to dobrodiní ze strany státu, protože stát si toto může dovolit, že odpustí tomu dlužníkovi - jednorázově, a to pouze jednorázově ten příští rok - veškeré příslušenství, to znamená úroky, penále a tak dále. Bude tam povinná platba exekutorovi za 750 korun na zastavení té exekuce, jejího ukončení. To si myslím, že je vstřícný krok také k tomu, abychom řešili onu minulost.

Připomněl bych ještě jednou zastavování marných bagatelních exekucí do částky 1 500 korun, kde bude opět částečná úhrada věřiteli prostřednictvím slevy na dani. O humanizaci polidštění mobiliárních exekucí jsem zde už hovořil. Je to ale otázka i třeba úpravy úročení penále u sociálního a zdravotního pojištění. Už to prošlo v té sněmovní verzi, a ač se to dotýká exekucí pouze okrajově, tak je to velmi důležitý nástroj, kdy pravidla musí platit pro všechny stejně bez ohledu na to, zda se jedná o sociální, zdravotní - tedy stát fakticky - nebo zdravotní pojišťovny, nebo zda se jedná o věřitele - fyzickou či jinou právnickou osobu.

Jsem přesvědčen o tom, že toto všechno ve svém výsledku znamená, že pokud se nám zde podaří podpořit a schválit senátní verzi, tak dnes uděláme důležitý krok k největší změně v exekucích v České republice. Není pravdou to, co se občas někde objevovalo, že se jedná o změny kosmetické, ale jedná se skutečně o zásadní úpravy, které, jsem přesvědčen, a to je velmi důležité, jsou vyváženým řešením mezi zodpovědným dlužníkem, seriózním věřitelem, těmi, kteří to mají celé administrovat, to znamená exekutorskými úřady, státem, a věřím, že to bude ku prospěchu jak směrem k řešení té minulosti, tak směrem do budoucna.

Ano, je pravdou, že se nepodařilo přijmout systémové řešení v podobě místní příslušnosti exekutorů. Víte, že se o tom vedly dlouhé debaty zde na půdě Poslanecké sněmovny, osobně jsem přišel s dvěma kompromisními návrhy takzvané spotřebitelské teritoriality. Ale respektuji to, že nebyla politická vůle zde ve Sněmovně, v této Sněmovně, řešit místní příslušnost exekutorů jako nástroj, který by se samozřejmě projevil až do budoucna, nikoliv v současnosti, ale až do budoucna. Ale považuji ho stále za nástroj důležitý a pravděpodobně se k tomu jednou naši nástupci vrátí. Nicméně to, že se nepodařilo schválit místní příslušnost exekutorů, neznamená, že bychom skončili u kosmetických změn, o tom jsem bytostně přesvědčen.

Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto zákona. Víte, že jsme tomu věnovali vlastně dva roky zde na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji za spolupráci Ministerstvu spravedlnosti, paní ministryni, děkuji za spolupráci také neziskovým organizacím Charita České republiky a Člověk v tísni, Institut pro prevenci oddlužení a tak dále. Mohl bych pokračovat. Ty debaty, diskuse, konzultace byly velmi intenzivní, ale byly intenzivní i se zástupci věřitelů, těch věřitelů systémových, institucionálních, byly intenzivní i s Exekutorskou komorou.

Takže díky za spolupráci a věřím, že se tento zákon, respektive tato novela, zařadí k významným počinům této Sněmovny v celém volebním období vedle novely insolvenčního zákona. Děkuji za podporu senátní verze a věřím, že jsme tak učinili krok k rozumnému prostředí vymáhání dluhů v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí se stanoviskem klubu SPD poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl říct, že hnutí SPD dlouhodobě pomáhá lidem v dluhových pastech. My jsme v tomto směru předložili už celou řadu návrhů, ať už třeba zastropování úroků u půjček, nebo zestátnění exekutorů, ale také prosazujeme princip jeden exekutor - jeden dlužník, to znamená takzvaný princip teritoriality. S tím, že jak už zkušenosti ze Slovenska ukázaly, princip, že by si toho exekutora nemohl vybírat věřitel, ale byl by mu přidělován nezávislým exekučním soudem v rámci kraje, kde má dlužník bydliště, by došlo k výraznému snížení nákladů na vymáhání exekucí, to znamená, že by to náklady snížilo jak těm povinným dlužníkům, tak samozřejmě i věřitelům.

Proto nás velmi mrzí, že Senát podlehl tlaku velkých exekutorských úřadů a žádnou formu teritoriality do toho návrhu nedal. Jak už tady zaznělo, i spotřebitelská teritorialita - to znamená, kdyby i nepodnikajícím osobám prakticky byly ty exekuce přidělovány tím soudem, u podnikatelských subjektů by si to samozřejmě ten věřitel mohl vybrat sám - mrzí nás, že ani tahle forma té spotřebitelské teritoriality nebyla do toho návrhu zakomponována.

Nicméně návrhy nebo změny, které Senát do novely exekučního řádu zapracoval, samozřejmě vítáme, především vymáhání nebo respektive nevymožitelné exekuce, které se skutečně vymáhají několik let. Ta verze, která byla schválena Sněmovnou, by dokázala zastavit tyto exekuce až někdy v roce 2028, to znamená za dalších dlouhých sedm let. Jsme rádi, že Senát to navrhuje k 1. lednu 2023, což považujeme za daleko přínosnější, že lidé nebudou v těch dluhových pastech ještě dalších sedm let a je možné tenhle proces urychlit, plus další návrhy, které tam jsou.

To znamená: my jako klub SPD senátní verzi podpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Marek Výborný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tady musím zastat horní komory, protože Senát určitě nepodlehl tlaku žádných velkých exekutorských úřadů. Znovu zopakuji to, co jsem už říkal, senátoři byli postaveni fakticky před jednoduchou věc - Senátem prosazenou teritorialitu by určitě schválili, nicméně v tom okamžiku bychom všechny ty pozitivní věci, o kterých jsem tady hovořil a které jsem tady vyjmenoval, hodili do koše, protože jsme věděli všichni dobře - a víte to, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, i vy - že by to neprošlo zde v Poslanecké sněmovně. Prostě politická vůle, hlavně vládní koalice, tady pro to nebyla.

Takže stáli jsem před tím, jestli to máme všechno hodit do koše a nebude vůbec nic, anebo jestli v tomto případě tedy teritorialitu Senát, přestože by jednoduše a okamžitě schválil, tak bude velmi uměřený, a takto on také postupoval, tedy teritorialitu neschválí. Ale nevyhodíme do koše, všechny ty pozitivní změny a opatření, o kterých tady byla řeč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane premiére, paní ministryně, dámy a pánové. Také si k tomu dovolím pár slov, protože my dneškem tady ukončíme tu dvouletou nebo dvaapůlletou práci nad exekucemi a vším, co s tím souvisí, zkrátka nad novelou exekučního řádu a OSŘ. Já jsem to chtěl říct a on to vlastně přede mnou řekl Marek Výborný. Chtěl jsem reagovat na kolegu Hrnčíře, kterého teď už nevidím.

Jsem naopak rád, že Senát tam teritorialitu v jakékoliv podobě nedal. Nevím, jestli se zúčastnil někdo za SPD toho kulatého stolu - účastnil - tak tam jsme se o tom bavili a jsem rád, že tady vznikl takový komunikační most mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, protože tam jsme si jasně řekli pozice v případě, že by to Senát sem vrátil v jakékoliv podobě. Kdyby byla teritorialita, tak by byla velká pravděpodobnost, že by to Sněmovna neschválila, a pak ty všechny ostatní pozitivní změny by tudíž spadly do koše a byly by úplně zbytečné. To jsme si tam, ty pozice klubů, jednoznačně řekli, takže by to bylo skutečně ze strany Senátu zbytečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP