(12.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Předložený návrh zákona však nedává žádné záruky, že k takovému postupu nedojde. Z uvedených důvodů se domnívám, že navrhovaná právní úprava bez legitimních důvodů nepřiměřeně zasahuje do ústavně garantovaného práva na zajištění pomoci nezbytné pro zabezpečení základních životních podmínek (prakticky z něj vylučuje určitou skupinu osob) a dopadne tak negativně nejen do životů jednotlivců, ale následně i celé společnosti.

Kromě toho upozorňuji, že mám pochybnosti o tom, nakolik je vůbec výhodná pro samotné obecní úřady, obce s rozšířenou působností. Ty totiž za současné právní úpravy mají možnost předat vymáhání exekuce celním úřadům. Nová právní úprava tak i pro tyto obecní úřady představuje nárůst administrativy, přičemž pokrývá jen zlomek období, po které lze tyto pohledávky vymáhat, a s velmi nejistým výsledkem. Doporučuji proto změnu zákona v této podobě nepřijímat.

Tento dopis zasílám všem členům výboru pro sociální politiku a ministryni práce a sociálních věcí. Se svými obavami o dopad návrhu na osoby v hmotné nouzi seznámím také veřejnost.

V úctě JUDr. Stanislav Křeček, vlastní rukou, veřejný ochránce práv."

Já to ještě jednou velmi stručně shrnu. Já si uvědomuji také tu katastrofální situaci ve vyloučených lokalitách v České republice. Byl jsem navštívit ghetto v mém volebním kraji v České Třebové a skutečně ta situace je naprosto tristní. Nicméně když hledáme řešení této situace, měli bychom podle mě skutečně pečlivě vyhodnocovat, jestli ty kroky, které uděláme, tu situaci zlepší, nebo zhorší. A já se tady musím shodnout s ministryní, že zcela zásadní je úloha sociální práce přímo v těch lokalitách. Tady vážíme na miskách vah ty přínosy toho odstrašujícího charakteru sankcí a současně nevýhody toho, že třeba rodič, který by rád posílal své děti do školy, ale nedaří se mu je zvládnout, přijde o dávky a v důsledku toho nakonec může celá rodina přijít o bydlení. Tohle je ta situace, kterou posuzujeme, a skutečně máme vážnou obavu, že přijetí tohoto zákona tu situaci spíše zhorší, než aby ji zlepšilo, přestože já chápu ty důvody.

Chápu, že ta situace je těžká, ale ještě jednou řeknu to, co je zcela zásadní z toho, co psal pan ombudsman. Představa, že tyto osoby nebudou po určitou dobu naplňovat své základní životní potřeby, je iluzorní. Prostě představa, že když těm lidem sebereme ty dávky, tak dosáhneme toho, že nějak změní své chování, podle mě to není nastavené šťastně. A jsou tam velká rizika, například zvýšení kriminality v těch lokalitách. Podle mě bychom měli skutečně dobře zvažovat, jestli tyto nápady povedou ke zlepšení, nebo zhoršení situace v těch ghettech, a podle mě hrozí spíš zhoršení. Z tohoto důvodu jako klub tento tisk nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom zkráceně zareagovat na mého předřečníka, prostřednictvím vaší osoby. Pane kolego Ferjenčíku, buď dneska nejste ve formě, nebo vám prostě vaši kolegové neřekli, že úplně stejné stanovisko pana ombudsmana ve druhém čtení četl někdo z vašich kolegů, nevím, kdo to byl. Ale já tím chci říct to, že myslím, že je férové a legitimní třeba obstruovat, mít úplně jiný názor, ale nemyslím, že je úplně dobré tady buď vědomky, nebo nevědomky dělat z poslankyň a poslanců hlupáky a předčítat tady stejné stanovisko pana ombudsmana, které jsme tady slyšeli před nedávnem. Možná že o tom nevíte, ale takto to bylo.

A ta druhá poznámka. Ano, politicky jsou dvě možnosti, jak se k tomu zachovat, k tomu velkému problému - buď nedělat vůbec nic, to je postoj paní ministryně Jany Maláčové a vidím, že i váš, nebo s tím alespoň něco částečně udělat, protože ten náš krátký, drobný poslanecký návrh, ta novela, já jsem tady mnohokrát řekl, že to není všelék úplně na všechno, ale aspoň na rozdíl od vlády, aspoň na rozdíl od ministerstva, aspoň na rozdíl od vás jsme s něčím přišli. Ty problémy to určitě nevyřeší úplně všechny, ale je to legitimní nástroj pro starosty, aby se lidé, kteří permanentně páchají vážné přestupky, necítili v této zemi beztrestně. O ničem jiném to není, na rozdíl od vás.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka paní zpravodajky, paní poslankyně Pastuchové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěla říct to samé. Prostřednictvím vaším, pane poslanče Ferjenčíku: dopis jsme dostali jednak všichni do e-mailu a jednak jste nám ho tady předčítal už minule, takže jde o jasné obstruování z vaší strany.

Jenom jsem chtěla říct, už jsem to říkala minule. Když někdo nebude nic páchat, tak mu nikdo nebude nic brát. Takže vy všem občanům říkáte, že Pirátská strana říká: Páchejte, dělejte závažné činy, vám se vlastně vůbec nic nestane. Tak to je skvělá zpráva pro občany. (Ozývá se potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, potom bude faktická poznámka pana poslance Čižinského, Juchelky, paní poslankyně Richterové. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se omlouvám, já jsem nevěděl o tom, že to přečetl kolega už minule. Považoval jsem ty argumenty za tak pádné, že je namístě přečíst na plénu. Nebyl jsem to já, kdo to četl, teď mě upozornil kolega, že už to minule zaznělo. Ale to minulé jednání bylo před mnoha měsíci, pokud se nemýlím. Obdržel to výbor pro sociální politiku, ale hlasovat o tom bude celé plénum Sněmovny, takže podle mého názoru je namístě s těmi argumenty seznámit celou Sněmovnu.

A poslední věc: vy říkáte, že aspoň něco musíme udělat, ale v případě, že ty činy, které uděláme, povedou k tomu, že nějací lidé se místo chudých lidí závislých na hmotné nouzi stanou bezdomovci, tak to nepovažuji za řešení, které jde správným směrem. Prostě chápu, že část lidí může skutečně odstrašit hrozba té sankce, ale současně existuje také část lidí, kteří kvůli tomuhle přijdou o tu státní podporu, přijdou třeba o bydlení, a přitom to nejsou nějací notoričtí rodiče záškoláků, ale třeba jenom jedno z několika dětí nezvládají a potřebovali by spíš podporu než šikanu. Podle mě musíme prostě vážit, který z těch přístupů je adekvátní. Z mého pohledu je tato cesta příliš represivní a málo motivační. To je vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Tady zazněla podle mě nepravda, a sice že jsou jenom dvě možnosti - schválit tohle, anebo nic nedělat. (Poznámka mimo mikrofon.) To takhle tady zaznělo teď. Není to pravda. Řešením skutečně není to, že když je v nějaké domácnosti problematický člen - a skutečně takových domácností může být celá řada - ale ostatní se skutečně snaží, tak uvrhnout celou tu domácnost, potrestat ji kvůli tomu jednomu členu domácnosti... Je spoustu domácností, kde se ti ostatní snaží, kde je nějaká duševní choroba, něco podobného, skutečně dochází k přestupkům. A my vlastně teď říkáme, že si vybereme přísnější postup, ale současně jenom na ty, kteří pobírají nějaké dávky. To znamená, v praxi říkáme, je to přísnější postup pro ty chudé. A ta třetí možnost, která je, je to možnost, která je pomalá, pracná, která vede k řešení v dlouhodobém časovém horizontu, tak to je skutečně pečlivá sociální práce. Je důležité, aby tahleta třetí možnost tady taky zaznívala, protože není pravda, že jsou dvě možnosti - schválit tohle, nebo nedělat nic.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Ale přece ta sociální práce lidem ve vyloučených lokalitách je dána. Dáváme ze státního rozpočtu velké množství peněz právě na sociální práci. Máme Agenturu pro sociální začleňování, která také už pracuje pod Ministerstvem pro místní rozvoj desítky let právě ve vyloučených lokalitách. Máme spoustu neziskových organizací, které ve vyloučených lokalitách s těmito lidmi pracují, doučují například žáky, studenty. Máme tam například fantastické pedagogy, kteří ve vyloučených lokalitách vedou školy, které jsou specifické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP