(10.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

A s ním, pane předsedo, už nějak vámi deklarovaný spojený bod, který tady přednesl pan předseda Faltýnek, sněmovní tisk 1255, v legislativní nouzi, novela o distribuci očkování proti nemoci COVID-19. Tak tyto dva body, 1242 a 1255, posunout na dnes po bodu číslo 4, to znamená vrácený návrh zákona číslo sněmovního tisku 545, exekuční řád a o. s. ř.

To je jeden návrh, tak abychom se s těmi sněmovními vratkami dnes dokázali vypořádat, A potom mi dovolte přednést ještě jeden návrh, ten je naprosto nekonfliktní. týká se sněmovního tisku 1097, bod číslo 288. Jedná se o senátní návrh novely zákona o státních svátcích, který je navržen v režimu § 90. Navrhuje se jím zavést nový den, který by byl zařazen mezi významné dny, a to 24. červen jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace. Je to reakce na každoroční připomínku, nakonec i Poslanecká sněmovna se tam opakovaně účastní těchto akcí, ať už to jsou Ležáky, kde byla 24. června 1942 celá osada vypálena a 33 dospělých občanů ještě ten den popraveno v Pardubicích na popravišti, na pardubickém zámečku, a 11 jich bylo deportováno do vyhlazovacích táborů - přežila pouze dvě děvčata, sestry Štulíkovy, ale týká se to i dalších osad. Připomeňme moravskou Ploštinu, připomeňte Zákřov nebo v roce 1945 vypálenou osadu Javoříčko u Litovle s 38 oběťmi. Všechny tyto vypálené osady senátoři navrhují zařadit tímto dnem, tedy 24. červnem, je to den, kdy byly vypáleny Ležáky v reakci na heydrichiádu nebo v rámci heydrichiády, tak zařadit tento den jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace mezi významné dny v rámci kalendáře v České republice.

Tuto senátní novelu si dovoluji navrhnout zařadit variantně jako první bod za ty body, které už tady zde načetl pan předseda Faltýnek, příští středu odpoledne, tuším, že to byly body 6, 7, 8, 27, 29, druhá čtení, tak jako první bod za ně, předpokládám, že jsme schopni se s tím skutečně vyrovnat v řádu minut, anebo variantně potom na pátek 16. července pevně ve 12 hodin. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ty jednotlivé návrhy nechám hlasovat postupně a vznikne nám nějaký útvar. Já jsem tam mimo jiné navrhoval třeba za bod 4 zařadit body 16 a 17.

Pan předseda Faltýnek s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Vznikla nám tady taková zvláštní situace, kdy na jednání pléna vlastně nahrazujeme jednání grémia. Já bych v této souvislosti vznesl prosbu na pana předsedu Poslanecké sněmovny, když vlastně tady zazněl návrh Marka Výborného, aby body v legislativní nouzi byly po bodu číslo 4, což je tisk 545, exekuce, ale současně je tam návrh pana předsedy Sněmovny, aby po tom bodě bylo druhé čtení lobbingu, tak jestli by to nešlo nějak modifikovat, že by to šlo až za tu legislativní nouzi, ten lobbing, kdyby pan předseda Sněmovny zvážil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Myslíte, že to projde, panu předsedovi Výbornému. (Pobavení.) V tom případě by to šlo. (Pobavení.) Aspoň vidíte, že grémium není úplně zbytečné, když se scházíme před schůzí. Další k pořadu schůze pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže dobrý den, dámy a pánové, ahoj, kamarádi a přátelé na Malostranském náměstí, dobrý den, dámy a pánové, ahoj, kamarádi a přátelé, kteří sledujete zrovna teď živý přenos ze Sněmovny, dobrý den, dámy a pánové a kamaráde tady ve Sněmovně. V kuloárech se objevila informace, že pan ministr zdravotnictví opakovaně potvrdil poslancům z různých poslaneckých klubů, že za Ministerstvo zdravotnictví i za vládu zodpovědně prohlašuje, že vláda nenavrhne projednávání zákona nebo novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví do konce tohoto volebního období. Jedná se o tisky - předtím to bylo 1225, teď to je tuším 1231 a mělo by se tam jednat o zavedení covid pasů. Takže já bych chtěl navrhnout bod, který se bude jmenovat Potvrzení informace nebo Odpověď ministra na otázku, zda vláda bude nebo nebude navrhovat projednávání novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a covid pasů do konce tohoto volebního období.

Vzhledem k tomu, že situace je složitá, tak navrhuji zařazení tohoto bodu jako úplně prvního bodu dnešního jednání, protože tam ve své podstatě stačí odpovědět ano nebo ne, takže vláda buďto ano, nebude chtít projednat tuto novelizaci a zavádění covid pasů do konce tohoto volebního období, nebo ne, naopak vláda bude chtít projednat zařazení této novelizace do konce tohoto volebního období a její projednání.

Takže navrhuji to jako první bod, alternativně napevno zařadit v 11.30, anebo, tady žádám teď pana ministra zdravotnictví, aby nám všem usnadnil tu situaci, využil svého přednostního práva a na tuto otázku odpověděl ještě před hlasováním. Jak říkám, je to velice jednoduché, stačí těm lidem, a jsou to statisíce lidí, kteří čekají na to, jestli se tento zákon projednávat bude, nebo ne, tak jim teď namístě potvrdit, že buďto se projednávat bude na základě vládní vůle, anebo je tady jistota a slib ministra zdravotnictví za vládu ANO (za vládu, ano?), že tato novelizace se už projednávat do konce tohoto volebního období nebude a žádné covid pasy se do konce tohoto volebního období zavádět nebudou.

Takže opakuji, prosím o zařazení buďto jako prvního bodu dnešního jednání napevno od 11.30, anebo žádám pana ministra o vystoupení, čímž by se ten návrh stáhl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Dolínek je přihlášen k pořadu schůze a pak tu mám v tuto chvíli poslední přihlášku písemnou - pan poslanec Benda.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, pane předsedo. Já bych požádal o technickou úpravu programu, a to je, aby bod 3 a 4, to jsou vratky ze Senátu, byly prohozeny, aby nejprve byly zmiňované exekuce a potom až zákon o pozemních komunikacích. Důvod je jednoduchý, musím být někde, kde nelze se omluvit, a doufám, že to stihnu potom zpátky přijít, takže žádám Sněmovnu - jsem jediný předkladatel a tím pádem musím být přítomen při projednání této vratky. Takže prohodit bod 3 a 4 programu jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, nicméně kdyby prošel návrh pana poslance Výborného bod 4 dát jako úplně první, tak by vám to vyhovovalo a už bychom nehlasovali o tom vašem. Pochopil jsem to tak správně? (Nejsou námitky.) Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, také jenom velmi stručný návrh. Týká se vládních návrhů, ale myslím, že jsou ještě dva body, které by se měly dodělat, a to jsou sněmovní tisky 989, zákon o ochraně označení původu, a sněmovní tisk 973. Oba se týkají pana ministra průmyslu a obchodu, Lisabonská dohoda označení původu a zeměpisných označení, jedná se o ochranu značek, a pokud by se nestihla do konce volebního období, pak si myslím, že se vystavujeme jistému riziku, že některé značky nám, protože kdoví, co bude po volbách, mohou propadnout. Jedná se o sněmovní tisky, tedy body 25 a 305, a navrhuji, aby byly zařazeny na příští čtvrtek po ústních interpelacích, případně po bodech, které jsou tam již pevně zařazeny. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP