(10.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

To není jenom o seniorech. Znám příběhy rodin, které mají děti, ale neměly peníze na to se pojistit, a jim prostě bohužel ani ty 2 miliony korun, ani dlouhodobá půjčka 3 miliony korun nebude stačit na obnovu jejich postiženého bydlení. Taková je bohužel realita, takže velmi bych se přimlouval za to, aby tady byl příslib i zvýšení té pomoci, abyste se vyjádřili za vládu, jak to myslíte s tou podmínkou 10 let nemožnosti prodávat ty nemovitosti. Ti lidé se na to ptají, ptají se nás na to jako poslance, píší nám e-maily. To není příběh jenom jedné babičky s vnučkou, na to se ptá mnohem víc lidí - jestliže tu pomoc dostanu, budu moci prodat, nebo nebudu moci?

Mně nepřijde fér, aby vláda řekla: Pomůžeme, ale deset let. Život píše takové příběhy... ti lidé třeba z jiných důvodů se rozhodnou, že za čtyři, za šest let potřebují se přestěhovat, a budou tu pomoc vracet? Jak to bude nastaveno? A já bych byl rád, aby se k tomu Sněmovna vyjádřila, protože Sněmovna zastupuje zájmy občanů této země a je evidentní, že jediný, kdo tady u tohoto dotačního titulu - i z vašich slov - měl možnost to připomínkovat, byli zástupci pojišťoven. A to fakt nestačí.

Mám tady ještě jednu prosbu, když tady sedí paní ministryně spravedlnosti. Prosím pěkně, připravte do příštího týdne a předložte ve stavu legislativní nouze legislativní úpravu, která by jasně jednou provždy říkala, že dary a vládní pomoc při tak mimořádné živelné katastrofě nebudou předmětem plateb, které si mohou stáhnout exekutoři. Ať je to jednou jasně řečeno, nejenom nějakým výkladem teď nebo apelem na část exekutorů, ale aby se to jasně legislativně změnilo. Vy teď máte v rukou to, že to může být v řádu dnů. Můžeme ještě do konce týdne. Může to být vyřešeno, vyjasněno. A já bych čekal od vlády, když ten problém se ukazoval od minulého týdne, že vláda třeba dneska ráno na jednání to schválila a mohli jsme to už dnes tady projednat a mohlo to do týdne, do 10 dnů vyjít ve Sbírce zákonů.

Prosím vás pěkně, vyřešte ty problémy. My jsme zástupce opozice, my nemáme v rukou všechny tyto legislativní nástroje. Ty máte vy, tak konejte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan místopředseda Filip. Připraví se paní ministryně Dostálová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, budu velmi úsporný vzhledem k tomu, že nechci bránit projednání zákonů ve třetím čtení. Naproti těm hezkým řečem o tom, co se dá udělat, navrhuji poté, kdy organizační výbor zachoval zákon o referendu v programu 111. schůze, abychom bod 33, druhé čtení zákona o referendu, tisk 117, projednali dnes jako první po polední přestávce, a to z prostého důvodu, abychom při zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením mohli tento projednat v příštím týdnu ve třetím čtení, a to jako první bod v pátek příští týden šestnáctého, to je bod 372. Připomínám, že zákon o referendu Komunistická strana Čech a Moravy předkládá poosmé. Pouze jednou jsme byli úspěšní, když prošel do Senátu a Senát ho zamítl. Je tedy evidentní, že tady nikdo nemá zájem o to, aby článek 2 Ústavy České republiky nebyl naplněn. Připomínám to zejména těm, kteří se ohánějí principem právního státu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně?

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Já jenom velmi krátkou reakci na pana kolegu Jurečku, vaším prostřednictvím. No, já jsem tam byla se starosty opravdu velmi intenzivně. Včera jsem si naposledy volala s panem hejtmanem, takže podezírat nás z toho, že s nimi nekomunikujeme, to opravdu už je tedy hodně přes čáru. Víte, co třeba řeší starostové jako aktuální problém? Oni jsou vděčni za tu pomoc těm lidem, jsou vděčni za ty mobilní týmy. Už jenom to, že tam skutečně ti lidé jsou, protože je tam potřeba, i třeba kolikrát, poslat psychickou pomoc od hasičů. Ta situace je velmi vážná v tom jednotlivém území.

Starostové ale třeba řeší, proto i je to propojení s Českou komorou architektů, aby se neztratil ráz té moravské vsi a tak dále. Starostové řeší obnovu svého majetku vedle dotačního programu Živel. Ministerstvo má samozřejmě i dotační program na obnovu majetku po živelní pohromě pro obce, takže řešíme například, když je tam i církevní majetek uprostřed obce, aby se souhlasem obce se dostalo i na tento církevní majetek. Toto všechno řešíme, pane poslanče, ale vy samozřejmě vytrháváte určité střípky pouze z toho kontextu.

Já jsem tady dala příklad s vnučkou. Mně píší všichni lidé, ale oni taky napíší - paní ministryně, my nepotřebujeme žádnou medializaci, my jenom potřebujeme vyřešit problém. A já jsem tady od toho, abych ten problém řešila, a jsem ráda, že to dneska vláda přijala v rámci té úpravy. Tak prosím, já samozřejmě můžu přistoupit na vaši rétoriku, takže já bych chtěla hlavně poděkovat všem lidem, že to dávají s takovým určitým i jakoby nadhledem, protože tam kolikrát opravdu si hezky popovídáme v těch obcích. Ti lidé to zvládají, samozřejmě jsou rádi, že jim pomáhají všechny možné sbírky, dary, vláda.

Jihomoravský kraj opravdu tam jde velmi příkladem a opravdu velká pochvala za to, že tam funguje krizové řízení. Děkuji pojišťovnám, všem, co se podílejí na těch mobilních týmech, protože i pojišťovny mají v tom území své stany, řešíme to s likvidátory. Já to řeším se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, aby bylo co nejvíce odhadců škod, abychom mohli vyplácet podporu. No a děkuji vládě, že přišla s tím nařízením vlády tak strašně brzo, aby se ti lidé uklidnili, že na to nebudou sami, ať jsou pojištěni, nebo nepojištěni. Děkuji. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem si přeje reagovat pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jenom ještě stručně. Paní ministryně, aby to nebyl spor. Já s těmi lidmi taky komunikuji, i za Starosty. Vás, členů vlády, jsem se veřejně zastal, že je v pořádku, že jste tam jeli, protože je lepší jednou vidět než dvakrát slyšet. O tom nevedeme spor, o tom, jestli s těmi lidmi komunikujeme nebo ne, jestli jim lidé pomáhají nebo ne. Ta pomoc je obrovská. Ale vedu tady debatu o tom, jak ta pravidla a ty parametry jsou nastavené. To je to, co chci, aby se v tom bodu projednalo, aby tady jasně zaznělo, jak ta pravidla vláda dnes schválila, s čím případně se počítá do budoucna.

Vy jste sama zmínila několik situací, které jsou specifické, a že na ně budete nějak reagovat. Já bych chtěl, aby tady dneska zaznělo, jak se na ně bude reagovat. Protože to je to, co u mnoha lidí, kteří mají ty své specifické příběhy, zvyšuje velkou míru nejistoty, co mohu očekávat. O tom tady vedeme spor. Nevedu spor o to, jestli vy komunikujete nebo nekomunikujete. Já jsem se ptal, jestli obce přímo ten dotační... ten materiál, který vláda projednala, jestli ho obce měly možnost připomínkovat, jaké připomínky byly a jak byly vypořádány. Na to jsem se ptal. A budu rád, když Sněmovna to přijme jako bod jednání schůze, informace budou podány, vysvětleny, můžeme dát doprovodné usnesení a můžeme pokračovat dál v jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zaznělo 15 vystoupení s přednostním právem a máme ještě... a pan předseda Chvojka se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil načíst změnu a požádat o vaši podporu, která se týká druhého čtení zákona o dětských skupinách, a poprosil bych o pevné zařazení tohoto tisku na dnes na 17.30. Je to tisk 961, jinak v programu schůze je to bod číslo 8. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nikoho s přednostním právem v tuto chvíli nevidím a jako první bez přednostního práva se písemně přihlásila do rozpravy paní poslankyně Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady předstupuji s jedním návrhem, a to na pevné zařazení bodu, který máme v programu v tuto chvíli pod číslem 508. Jedná se o sněmovní dokument 8036 a je to návrh časového harmonogramu projednávání návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020. Chtěla bych, zda byste byli tak laskavi a tento bod zařadili pevně na čtvrtek 8. 7., což je tento čtvrtek, v 11 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP