(10.50 hodin)

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych v tomto případě postupoval asi obdobným způsobem jako u zákona o NKÚ, že bychom vlastně těsně před finálním hlasováním ve třetím čtení to projednávání přerušili, protože jak mám zkušenosti ze Senátu, tak oni v tu chvíli budou chtít vědět, jak to vlastně bude fungovat, jak to bude vypadat, proč jste nám neposlali, jak to bude vypadat, zatímco u NKÚ v tuto chvíli přesně vědí, v jakém stavu jim to následně pošleme, a jednání se výrazně zefektivnilo na půdě Senátu, takže adekvátním způsobem bych případně postupoval i tady. Toto bychom připravili vlastně až těsně před finální hlasování, tam to přerušíme a můžeme poslat úpravu do Senátu. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsme stále v rozpravě, nyní zástupce navrhovatelů, paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegyně, kolegové, reaguji na rozpravu. My jsme samozřejmě diskutovali o tom, zda zkrátit, nebo nezkrátit lhůtu mezi prvním a druhým čtením u tohoto tisku, jaké to má případné komplikace, ale myslím si po zralé úvaze, že nakonec bychom měli přistoupit ke zkrácení právě té lhůty mezi prvním a druhým čtením, takže dávám procedurální návrh, abychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako navrhovatel, dobře. Nyní s faktickou poznámkou Marek Benda, poté paní poslankyně Válková. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, když člověk udělá chybu, má se k ní přiznat, ale budiž pro mne omluvou, že jsem byl zpravodajem určen až dvě minuty před zahájením projednávání. Teď mě upozornil pan doktor z naší legislativy, že součástí této novely je i novela volebního zákona. To znamená, že jsme v režimu článku 40 Ústavy České republiky a tam Senát nemá lhůtu ani pro projednávání tohoto tisku, takže můžeme jít tím postupem, který navrhla paní poslankyně Valachová. Já se Poslanecké sněmovně omlouvám, že jsem ji uvedl v omyl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Helena Válková, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já bych chtěla navrhnout zkrácení na 30 dní, to je tedy alternativní návrh ke 20. Dobře, v každém případě svůj návrh nestahuji a nechám o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pro lhůty mezi druhým a třetím čtením platí pravidlo, které je zkrácení o 30 dnů nebo i jiné zkrácení se souhlasem navrhovatele. Jiný návrh na hlasování předložil zástupce navrhovatelů, takže je evidentní, že je se souhlasem navrhovatele, čili je hlasovatelný. Tím pádem je hlasovatelný i návrh kolegyně Heleny Válkové, takže samozřejmě pokud projde jeden, nebo žádný, o tom rozhodne Poslanecká sněmovna.

Ptám se, kdo dál do rozpravy o věci v prvém čtení? Ještě paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Teď projevím velikou důvěru v to, že aritmeticky nebo početně má pravdu pan poslanec Michálek, který mě upozorňuje, že by to nevyšlo. Já si myslím, že by to vyšlo a že bychom na to měli více času, ale s ohledem na to - a tady před celou Sněmovnou říkám - že mu věřím, tak stahuji svůj návrh a budu také hlasovat pro 20 dní. Já si myslím, že těch 30 dní by si to zasloužilo, ale stahuji svůj návrh s důvěrou, že je pravda, že těch 30 dní by už mohlo být v napjaté hraniční situaci příliš dlouho, takže jej stahuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Paní zástupkyně navrhovatelů? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání předloženého návrhu k projednání ústavně-právnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor nežli ústavně-právní? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 321, ale já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Zagonguji, aby případně kolegové mohli přijít zpátky do sněmovny.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Tím by měl být ústavně-právní výbor.

Zahájil jsem hlasování číslo 321 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 321, z přítomných 87 pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl, aby tento tisk byl přikázán dalším výborům. Má někdo návrh na další výbory? Není tomu tak.

 

Pak tady padl návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů. Je to návrh se souhlasem navrhovatele, je to hlasovatelný návrh. Druhý návrh byl stažen.

Rozhodneme v hlasování číslo 322, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 322, z přítomných 89 pro 60, proti 16. Návrh byl přijat, lhůta k projednání ve výborech byla zkrácena na 20 dnů.

 

Mohu tedy konstatovat, že jsme ukončili první čtení. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji a opakuji, že tento tisk byl přikázán ústavně-právnímu výboru a lhůta k projednání byla stanovena na 20 dnů. Končím bod číslo 60.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

18.
Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové,
Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka,
Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

Děkuji, že pan kolega Aleš Juchelka je u stolku zpravodajů. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 944/2 a 3.

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo zpravodajka výboru pro sociální politiku i výboru pro zdravotnictví Hana Aulická Jírovcová, ale ta je nepřítomna, takže paní předsedkyně výboru pro zdravotnictví Jana Pastuchová zaujme její místo. Požádám ji o to, aby byla u stolku zpravodajů.

Otevřu obecnou rozpravu ve druhém čtení, kde mám jako prvního přihlášeného Františka Kopřivu, ale samozřejmě úvodní slovo by měl mít zástupce navrhovatelů Aleš Juchelka, pokud chce. Pane poslanče, pokud chcete mít úvodní slovo ve druhém čtení - ano, je tomu tak, takže vám uděluji úvodní slovo ve druhém čtení, ale až se sněmovna uklidní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP