(15.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Poslední pozměňovací návrh se týká opět oblasti řekněme elektronizace digitalizace, ale v tom negativním slova smyslu vychází z nějaké dlouhodobé debaty a z praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy SÚKL opakovaně řeší podněty a správní řízení ve smyslu nelegálního prodeje léků skrze internetové stránky, které buď jsou padělanými léky, nebo jsou léky na recept, které jsou takto volně prodávány pacientům, každopádně jsou to léky, které mohou pacienty ohrozit přímo na zdraví. Týká se to například různých anabolik a podobně, která jsou řekněme k dostání na internetu, ovšem nelegální cestou. Dnes Státní ústav pro kontrolu léčiv samozřejmě vede správní řízení s poskytovateli těchto služeb v rámci různých internetových stránek. Problém je, že efektivita je poměrně nízká, často ti poskytovatelé jsou třeba i v jiných zemích. Proto navrhuji, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv měl možnost ze zákona blokovat tyto stránky, které nabízejí padělané a nelegální léky. Ta právní úprava se vlastně inspirovala obdobnou úpravou, která byla schválena před několika lety v oblasti nelegálního hazardu, tak jak ji dneska uplatňuje Ministerstvo financí, kdy tedy stránky, které nabízejí nelegální hazard, mohou být takto blokovány, tak stejně tak, pokud jsou internetové stránky, které nabízejí padělané a nelegální léky, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl mít možnost, aby mohl tyto internetové stránky zablokovat, aby mohl tuto povinnost dát poskytovateli internetového připojení, a tyto léky neohrožovaly tedy pacienty na zdraví a na životě. To je poslední pozměňovací návrh, který je pod číslem 8115. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se také omlouvám panu poslanci, protože jste pan poslanec Adam Vojtěch, já se omlouvám, protože jak to mám tady v pořadí napsáno, tak jsem to prohodil. Omlouvám se. Faktická poznámka, pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Ano, děkuji za slovo. Dovolte, abych napřed, než přednesu to, co chci říct, řekl, že mám konflikt zájmů. Já jsem lékař, ale doma mám manželku - magistru farmacie, která je klinickou farmaceutkou, a mám od ní tyto informace.

8114 - pozměňovací návrh, který přednesl předřečník, říká doslova: léky na předpis nemusí být vydávané magistrem farmacie, který studuje čtyři, někdo i pět let, ale klidně vám to může dovézt kurýr z nějakého skladu, doveze vám lék, řekne: Tady to máte, děkuji, podepište mi to. Tak takhle to, prosím, nemá být. Nebo pokud to takhle má být a tohle by prošlo, zrušme magisterské studium, tedy myslím magistry farmacie, protože oni vlastně už nepotřebují v tento moment být. Počítač vyhodnotí, že jste tady zadal lék, elektronizace, přijde to někam, obchod vám vydá tento lék. V tomto případě k čemu máme vůbec lékárny? Víte, lékárna není jako obchod, jako drogerie. Je to v současné době samozřejmě i byznys, ale je to především místo, kde vám k tomu léku má něco říct magistr farmacie, zjistit interakce, povědět vám něco a tak dále. Zkrátka a dobře, někdy to možná i nahrazuje toho lékaře, který není a do budoucna nebudou. Tedy za mě je to něco, co asi nepatří, anebo můžeme, ale zrušme tedy v tomto ohledu lékárny a nahraďme je elektronickými výdejnami nebo e-shopy nebo zásilkovými službami. Je to varianta. Já se tomu nebráním, ale chtěl jsem vám jenom říct, kde je ten problém. Magistři se tomu strašně brání, říkají: Tak potom my už jsme tu k ničemu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky, pan poslanec Adam Vojtěch a potom pan poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, máte dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Je to druhé čtení, pouze načtení těch pozměňovacích návrhů. Určitě ještě o tom povedeme debatu, ale musím tady uvést na pravou míru to, co říkal ctěný kolega Milan Brázdil. Není to tak, jak říká. V tom návrhu se jasně počítá a je to tam zcela explicitně napsáno, že ty léky může vydávat pouze vysokoškolsky vzdělaný farmaceut, to znamená pouze lékárník, to je tam explicitně napsáno, a samozřejmě ten následně po zpracování eReceptu, po vyhodnocení interakcí v rámci lékového záznamu a podobně, předá lék nějaké dopravní službě, která z lékárny, místa A, doveze lék do místa B se všemi informacemi, které jsou určeny pacientovi, v písemné formě s tím, že následně pacient může být, pokud o to požádá, kontaktován i telefonicky ze strany farmaceuta, tak aby případně odpověděl na nějaké jeho otázky. Takže role farmaceuta, role lékárníka, ta tam je jednoznačně akcentována, je nezpochybnitelná. A souhlasím s tím, že bez lékárníků to možné samozřejmě není a nikdy ten návrh ani takto nebyl myšlen. Ten návrh samozřejmě počítá s tím, že to může dělat pouze lékárna a pouze lékárník, vysokoškolsky vzdělaný farmaceut. Tak to jenom abych to uvedl na pravou míru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dále tedy vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Patrik Nacher a stále na faktickou se připraví pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne. Jako spolupředkladatel, abych se neschovával za kolegu Adama Vojtěcha, bych chtěl také reagovat na Milana Brázdila. Já jsem myslel, že si to necháme na třetí čtení. To je škoda, ale mám pocit, že můj ctěný kolega nečetl ten pozměňovací návrh, protože takhle to tam skutečně není. A jestliže tady mluvil o nějakém osobním kontaktu mezi lékárníkem a pacientem, tak to už se dneska takhle neděje. Já mu rád ukážu a představím konkrétní příklady, třeba lidí s hendikepem, kteří deset let nebyli v lékárně, kde jim to vyzvedává asistent nebo někdo z rodiny. To znamená, že naopak to, co tam navrhujeme my, je i po té debatě, nebo po tom, co se spustilo, tak, že to musí vydávat jenom lékárník, že to musí být lékárna, která funguje aspoň pět let, aby si někdo zítra něco nezaložil narychlo a pak se do toho byznysu nepustil. Musí mít otevírací dobu, tuším, máme tam osm hodin denně, to znamená jako regulérní lékárna. Ještě je tam ta teritorialita, o které jsme se bavili u exekucí, tak je tady, aby to fungovalo. Je to prostě o tom, že ten, kdo je zejména imobilní a nedostane se do lékárny, tak aby se k těm lékům dostal a mohlo to fungovat, jako to funguje v deseti zemích Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Milan Brázdil. Je připravena paní poslankyně Věra Adámková.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dovolte mi, abych zareagoval. Každý takto imobilní člověk má svého asistenta, tam problém není, to určitě ne. A mimochodem, chci jenom říct, že zhruba před rokem jsme tento zákon, tedy ale v zákonu o léčivech, velkou většinou zamítli. Měli jste na to názor a ten byl dobrý. Myslím si, že tady je snaha znovu to dostat někam, kde to možná ani nepatří, ale to je jenom můj poznatek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Adámková a připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s pozměňovacím návrhem číslo 8168, který se týká víceméně zpřesnění terminologie. Je to taková legislativně technická úprava, kdy ve vládní předloze nebylo důsledně dodrženo zavedené pojmosloví. Je to nové ustanovení: § 2 písm. g) a zavádí se tam pojem produkce konopí, čili tady se upravuje, vlastně sjednocuje, ta taxonomie a tak, abychom dostáli všem požadavkům. Tato navrhovaná změna § 5 odst. 5 reaguje na zjištění kontrolních orgánů, jako je Celní správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ministerstvo zdravotnictví ohledně nesprávného výkladu ustanovení zákona v souvislosti se zacházením s druhy a odrůdami rostlin konopí, které mají obsah do 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinoidů a bylo zjištěno, že různé subjekty si různě vysvětlují dané možnosti. Jedná se tam zejména o sběratelské předměty, průmyslové využití, kdy se prodávají i ty vrcholíky, to květenství. Tato činnost je již nyní v rozporu se zákonem o návykových látkách, protože konopí je návykovou látkou ve smyslu § 2 písm. a) zákona o návykových látkách a současně je definována také v § 2 písm. d) zákona o návykových látkách. Čili je třeba sjednotit toto názvosloví tak, abychom dostáli všem požadavkům, které se na nové návrhy zákona kladou. Čili tato navrhovaná změna spočívá v úpravě legislativní nepřesnosti, dále týkající se kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve vztahu k ustanovení § 77 odst. 7 zákona 378 a dalších souvisejících zákonů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP