(20.30 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího, já pohledu pana Kasala naprosto rozumím. Jenom ale musím říci to, že my tady klidně můžeme přijmout nějaký zákon, který řekne: Budete se stýkat jenom se svou rodinou, z práce půjdete rovnou domů a nikoho jiného neuvidíte. To by bylo asi naprosto zásadní pro zvládnutí pandemie, ale bylo by to také protiústavní. To je prostě rozměr, který musíme za všech okolností vnímat, a právní řád musíme dodržovat. Myslím, že právníci to nenapadají, alespoň tedy já ne, z důvodu, že by chtěli, že by se tady rozvolnilo. Ne, náš zájem je úplně stejný: abychom pandemii zvládli, ale aby přitom byl dodržován zákon a aby pravidla byla naprosto jasná. Proto se ptáme, protože policie řekne něco a ministerstvo řekne něco jiného. Kdo se v tom má potom vyznat?

My se tady ptáme proto, když to navážu na konkrétní příklad, jestli policie naběhne na pět lidí, kteří si budou v parku na 15 metrů házet frisbee. Tak ano, nebo ne? Pan ministr říká: Nedělejte to, chovejte se zodpovědně. Ano, s tím souhlasím, říkám to také. Ale prostě výklad ministerstva by měl být jasnější než nedělejte to nebo buďte odpovědní. Měl by být velmi konkrétní.

A ještě na závěr, když tu bylo zmíněno to, že bychom měli více podporovat zdravotnický pohled. Jistě ano, na druhou stranu si vzpomínám na jednání ohledně pandemického zákona, kdy tu byl velký zájem na tom, abychom nemuseli mít nouzový stav, samozřejmě i z naší strany, ale i ze strany premiéra, který říkal: Pojďme napsat ten pandemický zákon, pojďme ho připravit, abychom nemuseli mít nouzový stav. A znovu opakuji ten zážitek, ptal jsem se tehdejšího pana ministra zdravotnictví MUDr. Blatného: Bude vám stačit to, že nebudete moci omezovat volný pohyb osob ke zvládnutí pandemie? Byl to únor, čísla byla mnohem vyšší, než jsou teď. Říkal: Ano. To znamená, můžeme žehrat na to, že nám to umožňuje něco a neumožňuje něco jiného, ale je to výsledek toho, co chtěla i vláda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Byla zde žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil. Můžete se znovu přihlásit svými kartami. Pan poslanec Brázdil se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Vy, pane předsedající, už asi víte, k čemu. Já bych chtěl nyní vznést námitku proti vašemu postupu, jak řídíte tuto schůzi, protože vy jste přímo vyzval: teď pan Volný (správně: Výborný) v technické dokončí. Tak ani náhodou. Technická je od toho, že je technická, jako je moje. Je to námitka proti vašemu postupu. Buď je to tedy technická, nebo nic se nemá dokončovat. Ještě jednou: vy jste umožnil a sám jste vyzval pana Volného (Výborného), aby šel něco dokončit. Já vznáším námitku a chtěl bych, abychom o tom hlasovali, ale bude nás málo, tudíž bych tuto schůzi tím pádem asi ukončil. Ale uvidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, to byla námitka proti mému předchozímu postupu. Já se za to samozřejmě omlouvám. Jestliže je tu žádost o hlasování, tak já poslance svolám. (Gong.) Je tu přihláška s přednostním právem, předpokládám, že padne protinávrh nebo něco podobného.

 

Poslanec Dominik Feri: Vy jste zobstruovali informační schůzi, informační bod pro veřejnost. Vy nechcete, aby veřejnost věděla, jak ta pravidla mají vypadat. Ještě půl hodiny nám tady ministr mohl něco sdělovat, odpovídat na naše dotazy, ale vy jste to zobstruovali. Hnutí ANO nechce komunikovat s veřejností. Neskutečné. Neskutečné! Neuvěřitelné!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem zazvonil. Předpokládám, že poslanci přicházejí, a třeba ten počet ještě naplníme. Pan místopředseda, také s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, já tedy koukám na ty počty, které jsou v sále, a ANO tady vyhrává, ANO tady sedí a poslouchá pana ministra. Vy tu moc lidí nemáte, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych si ty impertinence trošku odpustil na vašem místě. My tady poctivě sedíme, nemáme žádný problém a poznámka pana poslance Brázdila, prostřednictvím pana předsedajícího, je naprosto relevantní v tuto chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tu námitku naprosto vnímám, nepostupoval jsem úplně dokonale, za což se omlouvám. Nyní tedy ještě chvíli budeme asi čekat, jestli se nám naplní počet. Pan poslanec Michálek se též hlásí s přednostním právem, tak já vám ještě dám slovo a pak budu muset přerušit.

 

Poslanec Jakub Michálek: Podívejte, minulá tahleta vystoupení, ta jsou určena pro protinávrhy. Spousta lidí tady čekala na rozpravu, zatímco se tady diskutovalo s pomocí faktických poznámek, takže to asi budeme muset dokončit někdy jindy, aby se dostalo pořadí i na ty, kteří byli přihlášeni do rozpravy a ty dvě hodiny tady čekali, než se dokončila diskuze faktickými poznámkami. Připomínám, že se to jmenuje faktické poznámky, nikoliv technické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, obsahem faktické poznámky je buď reagovat na rozpravu, nebo v ní učinit procedurální návrh.

Je nás podle hlasovacího zařízení v sále přítomno 24. Já poprosím, abyste si znovu zkontrolovali, zda jste přihlášeni. To není dostatečný počet na to, abychom mohli hlasovat. Čili pan poslanec Brázdil na své námitce trvá, tak mi nezbývá nic jiného než vyhlásit pauzu do - co já vím - 20.37, na tři minuty, jestli se tady sejde kvorum. Pokud ne, tak potom bych tedy jednání byl nucen přerušit. Děkuji všem, kteří s námi vydrželi.

 

(Jednání přerušeno od 20.35 do 20.37 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, je 20.37, takže budeme pokračovat ve schůzi, kterou jsem přerušil před hlasováním o námitce proti mému předsedání, které by mě pravděpodobně donutilo k tomu, se dát vystřídat, i když nevím za koho. Nicméně nás není dostatečný počet, abychom mohli hlasovat a v jednání pokračovat. Nezbývá mi tedy nic jiného než oznámit, že v rozpravě byli ještě přihlášeni pan poslanec Válek, paní poslankyně Aulická a pan poslanec Michálek. Nezbývá mi nic jiného než jednání o tomto bodu přerušit, protože nemůžeme jednat, protože nemůžeme hlasovat, není nás dostatečný počet.

Schůze bude pokračovat zítra, to znamená ve čtvrtek, kdy na začátku máme odpovědi na písemné interpelace, a 15 minut po odpovědích na písemné interpelace bude zařazena 93. schůze. Ve 14.30 hodin potom pokračují ústní interpelace. O tom, jak budou pokračovat další body, rozhodneme případně v rámci hlasování o pořadu.

Velice děkuji panu ministrovi a děkuji všem, kteří se zúčastnili jednání Sněmovny. Jednání přerušuji do zítřejších 9 hodin.

 

(Jednání skončilo ve 20.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP