(20.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

To si myslím, že je poctivé, protože všem nám jde o kvalitu vzdělání a o to, aby samozřejmě zkoušky měly svou váhu, ale na druhou stranu, nemůžeme se tvářit jako pštrosi, že nevidíme, že ta situace se někam vyvinula, a nemůžeme zlomit hůl nad úspěšností studentů a studentek. Jenom, kolegové, připomínám, že minulý rok jsme diskutovali tady zcela seriózně úřednické maturity v situaci, kdy výpadek byl 14 dní a vlastně naši maturanti a učni závěrečných ročníků byli z těch předcházejících let zcela připraveni. Proto i došlo ke zvýšení kompetencí ministra školství. (Předsedající: Čas.) To jenom pro připomínku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já se omlouvám, opravdu z toho vašeho vystoupení nejsem úplně moudrý. Některé věci tam vůbec nezazněly, tak bych si dovolil zopakovat některé ty dotazy, které přednesl už předseda KDU-ČSL, kolega poslanec Marian Jurečka. Týkaly se například dětských skupin, které v tuto chvíli nemohly obnovit svoji činnost, svůj provoz. Na malých obcích a městech to často je jediná možnost, jediná šance pro rodiče a rodiny a ten přístup by měl být podle mého názoru totožný, jako je u mateřských školek. Takže to je jeden dotaz, na který prosím zareagovat.

Dále bych poprosil, abychom používali nejenom směrem k nám k poslancům, ale i k veřejnosti pravdivá data. Vy jste hovořil o tom, že jste v pondělí uvedli v pohyb 400 000 dětí. To přece není pravda! Protože první stupeň - dohromady máme asi 800 000 žáků a z prvního stupně v pondělí šla pouze polovina, protože tam je ta rotace, čili nemůžeme se dostat v těch číslech skutečně na tak dramatický počet 400 000, je to méně. Je to jenom o tom, abychom uváděli skutečně pravdivá, relevantní data do debaty, do diskuze.

A ještě jedna věc k školám, velmi klíčová a důležitá. Informace o tom, že chcete jako stát investovat do očkování, je pro nás myslím jasná, o tom se tady bavíme už rok a je to správně. My to podporujeme, a čím rychleji bude proočkovanost, tím rychleji pominou tyto debaty, které zde vedeme každý týden. Ale pokud jde o to, co vaše vláda, do které vy jste tedy naskočil tento týden nebo minulý týden, považuje za prioritu, a ve shodě s námi, s naším názorem i AntiCovid týmu, který jako koalice SPOLU máme, je priorita návratu dětí, postupného bezpečného návratu dětí do škol. A tady skutečně prosím zvažme ten způsob testování dětí, protože PCR testování, já předpokládám, že většina... (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Tak bohužel toto... Když tak se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nyní pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Kasal. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Navážu na předřečníky. Samozřejmě dotazů k současné situaci by byla celá řada. Navážu na diskuzi na dnešním zdravotním výboru, kde jsem některé dotazy vznesl, a řeknu je i tady na plénu.

Situace v lázeňství: Situace v lázeňství v tuhle chvíli je pro provozovatele, ale i pro pacienty nelogická. Vy v tuto chvíli trváte na tom, že může být poskytována pouze pacientům, kteří využívají nebo kteří to mají takzvaně na pojišťovnu, to znamená, že musí mít hrazenu alespoň část péče z veřejného zdravotního pojištění. Proč nemůžou v tuto chvíli být v lázních i samoplátci, pokud by čerpali zdravotní péči, ale jako samoplátci? To nedává logiku ani z epidemiologického hlediska, ani z hlediska nějakého dalšího. To znamená, to je potřeba vysvětlit, lidé to nechápou.

Potom si myslím, že je potřeba, aby všechny další kroky byly skutečně předvídatelné. Už to tady řekl kolega Dominik Feri, ale i někteří další. To, co chybí v tuto chvíli v dalším řízení pandemie, je předvídatelnost a také určité plánování směrem dopředu. Blíží se nám některé věci, které je potřeba řešit, a my nemáme algoritmus, jakým způsobem budeme řešit například letní aktivity dětí, blíží se nám letní tábory. Dneska jsme diskutovali na výboru pro zdravotnictví o skutečně hazardování s tím, jakým způsobem dnes děti se nemohou věnovat pohybovým aktivitám. To je obrovský hazard a já jako zdravotník vím, že to dlouho nešlo jinak, ale teď musíme hledat cestu k tomu, jak pohybové aktivity a sportování dětí obnovit. Jinak jak už říkal kolega Kasal na zdravotním výboru, nárůst obezity, fyzická kondice dětí - katastrofální stav. To znamená, je potřeba ve spolupráci s hygieniky, s odborem hlavního hygienika (Předsedající: Čas, pane poslanče.) a také s Ministerstvem školství na tomhle zapracovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Kasal, v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se obrátím na pana kolegu Feriho. Vy jste ve svém vystoupení řekl: My jsme zákonodárci. Ano, ale my jsme i lidé a znova říkám, je nějaký rozdíl mezi tím, jak bude působit koronavirus na zákonodárce, nebo jako na člověka? Není. Já vystupuji také slušně, také s pokorou, jak jste řekl, že vystupujete slušně, ale vy jste potom řekl, ale je to pohled právní. A v tom je ten zásadní rozdíl, protože znova říkám, já tady nechci to zdravotní hledisko vyvyšovat, ale jenom říkám, jsou tam základní parametry toho, kdy ten přenos je. Ano, souhlasím s vámi, pojďme se dohodnout, ale mně to většinou přijde, že ten právní názor tam potom hodí takovou sekeru, že to nejde, že k dohodě tam není vůbec z tohoto pohledu vůle. A tam je ta důležitá věc, protože je to i samozřejmě výzva ven. Pokud to tady pan ministr říkal, že tedy ti dva lidé ne a buďte rozumní, dokud nebude oočkování, tak jiným způsobem to nejsme schopni říct. Jiným způsobem to nejsme schopni zařídit, protože já i věřím lidem stejně jako vy, že budou rozumní, ale musí se jim to takovýmhle způsobem říct. A jestliže budou mít nějaké právní rozhodnutí, tak řeknou: Ale právník to řekl takhle! A my zdravotníci potom když jim budeme říkat v ordinacích: Nedělejte to, tak to tak nebude. V nejvyšší vlně, když byla, v mém obvodu paní říkala v období prázdnin, jestli dcera může na hory. Říkám, co tam bude dělat s angínou? No, ono tam jede ještě dalších pět tatínků s dětmi z celé republiky. Takhle je ta realita!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě jsou zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Výborný dokončí, předpokládám, svůj dotaz. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já to rád dokončím, pane ministře. Ten dotaz směřoval k PCR testům ve školách. Prosím, řekněte si, uděláte všechno pro to, abyste do škol dostali ty průkazné PCR testy? Vaši i naši epidemiologové, se kterými ty věci konzultujeme, opakovaně říkají, že zde je dostatečná delší frekvence testování, pokud jsou to PCR testy, a zároveň tím budou skutečně průkazné. Pokud tvrdíte, že nízká čísla z pondělí jsou dána tím, že děti přišly z domova, tak prosím pěkně vezměte v potaz, že ti rodiče chodí do práce. A skutečně, rodiny podobně jako podniky patřily - opět, říkají to epidemiologové - k těm nejrizikovějším skupinám. Takže tady skutečně něco nehraje a podle mě to je kvalita, průkaznost těch antigenních šuntů, které dneska ve školách jsou. Pojďme přejít k PCR testům a to pomůže i k návratu do škol.

A potom poprosím - prozradím vám jedno sladké tajemství. Musíte začít skutečně být naprosto jasný a srozumitelný směrem k veřejnosti. Říkal to kolega Feri, kolega Kaňkovský. Prostě pokud nezačnete lidem říkat, bude-li situace taková a taková, pustíme školy na úrovni druhý stupeň střední školy rotačně, pokud nastane to a to, otevřeme maloobchody, služby jeden na jednoho, zajistíme podmínky pro to, aby v létě mohly probíhat letní tábory pro děti, umožníme dětem jít do přírody, protože skautský oddíl v lese je s nulovým nebo naprosto minimálním rizikem a podobně. Pokud toto nebudete dělat tak, jak to dělají v Severním Irsku, v Británii, v Bavorsku, tak skončíte bohužel stejně jako všichni vaši předchůdci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já musím vyzvat, abychom reagovali faktickými poznámkami primárně na rozpravu, a ne na další faktické, abychom se někdy dostali i zpět do rozpravy. Nyní pan poslanec Feri. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP