(14.40 hodin)
(pokračuje Valachová)

Dovolím si doplnit, že v případě přijetí tohoto návrhu je třeba přijmout také určité legislativně technické úpravy právě s ohledem na zmíněné změny ošetřovného, které čekají v tuto chvíli na projednání a věřím, že také schválení Senátem.

Chci poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, které nám pomohlo zpracovat legislativně technické úpravy, které lze v rámci stávajícího projednávání uplatnit a v rámci hlasování podle takzvaného § 90 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny uplatnit v rámci podrobné rozpravy. Tento návrh mám připravený a v rámci podrobné rozpravy ho přednesu. V tuto chvíli v rámci obecné rozpravy pouze opakuji za sebe podporu tomuto návrhu a prosím vás, kolegyně a kolegové, abychom v této volbě, jak už zmínila kolegyně Šafránková, vaším prostřednictvím, pane předsedající, rodiče s dětmi podpořili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Pavla Golasowská a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se vyjádřím velice stručně k tomuto návrhu, protože už to tady bylo okomentováno paní předkladatelkou a zpravodajkou. Jako klub KDU-ČSL určitě podporujeme tento návrh, protože přináší pozitivum pro rodiny s dětmi, pro samoživitelky, a právě v této době covidové je potřeba takové návrhy podporovat. Děkuji také vám za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Pastuchová a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já vyjádřila za náš klub k tomuto sněmovnímu tisku. Možná jste si všimli, že hnutí ANO zde není připodepsáno jako předkladatel. Já bych vám ráda vysvětlila, proč. Když byla tato novela předkládána paní předkladatelkou, tak to byla doba, kdy byla v naší zemi přijata protiepidemická opatření, kdy byl zakázán pohyb mezi okresy, ale i kontakt mezi různými domácnostmi. Bylo tedy zvláštní podávat tento návrh, když šlo jedno proti druhému. To je ten důvod, proč jsme se nepřipodepsali, protože se nemůžeme podepsat proti něčemu, když se nesmí cestovat mezi okresy, tudíž nemůžou jet děti k babičce do jiného okresu, takže to byl důvod, proč se naše hnutí k tomu nepřipodepsalo v tu dobu.

Jednom sdělím, že paní navrhovatelka ve své důvodové zprávě uvádí, že důvodem je jednak hledisko - cituji - celospolečenského zájmu, kdy jsou nuceni na delší dobu opustit svá zaměstnání za účelem péče o své malé děti i rodiče, kteří vykonávají profese, které stát nyní akutně velmi potřebuje. Jsou zde vyjmenování lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a tak dále. Shrnu, jsou to profese Integrovaného záchranného systému. Zde bych ráda upozornila a připomněla, že u těchto profesí bylo 26. 2. tohoto roku přijato usnesení vlády č. 200, která si toho byla plně vědoma, které určilo výjimku a umožnilo provoz základních a mateřských škol, a to pro děti od 2 do 10 let, takže o tyto profese bylo státem vlastně - stát se postaral o to, aby rodiče těchto dětí měli své děti kam umístit. Takže tento důvod mně tam přišel trošku zbytečný. Nicméně mohu souhlasit s tím, že to může pomoci zejména osobám s průměrnými a nižšími příjmy nebo u matek samoživitelek a otců samoživitelů.

Tento návrh je omezen na dobu poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii, a proto tento návrh za hnutí ANO podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Bauer a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, opravdu jen velmi krátce za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Tento krátký a jednoduchý návrh novely není o ničem jiném než že příbuzní v přímé nebo nepřímé linii, což jsou prarodiče, sourozenci, strýc nebo teta, budou moci na určitou omezenou dobu vypomoci těm, kteří třeba chodí do práce nebo se nacházejí v kritické infrastruktuře, takže dopředu avizuji, že to je určitě dobrý návrh. Bude se to dít prostřednictvím čestného prohlášení České správě sociálního zabezpečení.

Osobně s tímto dobrým návrhem nemám žádný problém. Samozřejmě jsem se snažil začíst i do důvodové zprávy a do stanoviska vlády České republiky a myslím si, že by toto úspěšné dílo bylo dokonáno, kdyby tady někdo na mikrofon aspoň rozptýlil obavy vlády, protože když se na to podíváte, tak vláda má obavy, jestli náhodou nedojde k nárůstu kontaktů mezi různými domácnostmi. To je asi jediná výtka. Možná by stálo za to, pokud tady máme někoho z vlády, kdo se věnuje epidemii nebo na to má nějaký výrazný názor, aby nám to tady na mikrofon sdělil. Pokud se toho nedočkáme, tak předpokládám, že za malou chvíli tato krátká novela bude odsouhlasena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Hanu Aulickou. Je to v tuto chvíli poslední přihlášená do rozpravy.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za poslanecký klub KSČM si také dovolím kratší stanovisko. Musím říci, že bych chtěla poděkovat Lucce Šafránkové, která přišla s tímto návrhem, který už byl - myslím - v minulém roce, teď nevím jestli na jaře - předložen, bohužel se nepodařilo jej schválit. Za nás jsme rádi, že byl předložen znovu a že jsme tento návrh mohli připodepsat, protože to opravdu vidíme jako skvělou alternativu ve vnímání té situace, která v rodinách opravdu je.

Chápu některé názory, které tady moji předřečníci řekli. Každopádně bych chtěla říci i svoji zkušenost. Právě v období, kdy bylo uzavřeno téměř všechno a bylo umožněno chodit do školy a do mateřských škol jen pro zaměstnance Integrovaného záchranného systému nebo pak další výjimečné profese, tak i třeba i my, poslankyně a poslanci, jsme museli chodit do svého zaměstnání a budete se divit, já jsem neměla svou dceru kam umístit a museli jsme to řešit přes dědečky a babičky. A to je právě to, co i tento návrh zákona nebo tato oblast umožňuje tak, aby to nebyly právě ty skupiny těch nejohroženějších obyvatel a aby to opravdu byly ty skupiny, které jsou stále pracující a které nejsou až tak ohroženy jako tito starší lidé. Nemyslím si, že by to byla pozice jenom jediné mé osoby, ale právě to, že nebylo doporučeno setkávání v rodinách, tak znám mnoho případů lidí kolem své osoby, kteří to bohužel museli v této době řešit tímto způsobem, protože do zaměstnání prostě chodit museli. A pokud je alternativa a možnost v širší rodině umožnit adekvátní hlídání dítěte pracujícím člověkem, myslím si, že bychom tomu měli vyhovět a jít touto cestou. Jenom bych chtěla poděkovat a samozřejmě budeme hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další přihlášku nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Je zájem, za navrhovatele paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Pane předsedající, já bych chtěla jenom poděkovat všem, co se mnou tento návrh spolupředložili. Vás všechny ostatní bych chtěla požádat o podporu. Ještě jednou děkuji za diskuzi, která k tomuto tisku proběhla. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zpravodajka má zájem vystoupit? Nemá. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1185 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Já jsem mezitím zagongoval, takže chvíli počkáme... Skrz otevřené dveře žádný úprk směrem do sálu nevidím, takže asi můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 99 poslanců, pro 76, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Takže tedy přikročíme k podrobné rozpravě, do které se hlásila paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP