(10.30 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Monika Oborná - písmeno F.

Potom dnes tolik diskutovaní cyklisté poslance a pana předkladatele Petra Dolínka - G2. Pokud bude odhlasováno G2, je to ve dvou variantách, tak už nehlasovat G1. Pokud by G2 neprošlo, tak hlasovat G1. Dále G3.

Poté tři návrhy Mariana Jurečky H1, H2, která je ve dvou variantách - nejdříve H2, varianta 1, v případě neodhlasování variantu 2, poté hlasovat H3.

A poslední samostatný je pozměňovací návrh kolegy Kohoutka, ovšem hlasovatelný je pouze první bod jeho návrhu pod písmenem I, ten druhý je nehlasovatelný, protože prošla lhůta účinnosti.

A nakonec návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, jestli je nějaká výhrada, změna procedury. Dívám se do sálu, nikdo se nehlásí. O proceduře, tak jak byla přednesena zpravodajem, budeme hlasovat, a to v hlasování číslo 60. Ještě jednou zagonguji, a protože je tady dostatek lidí, odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A protože se stabilizoval počet přihlášených, tak můžeme hlasování číslo 60 zahájit.

Ptám se, kdo je pro proceduru navrženou zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60, 103 přítomných, 103 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy postupovat podle této procedury. Pane zpravodaji - první.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách. K té se přihlásil pan předkladatel Petr Dolínek - posun účinnosti na 1. července 2021. Stanovisko garančního výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 61. Ptám se, kdo je pro změnu účinnosti? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 61, 103 přítomných, 102 pro, nikdo proti. Bylo přijato.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pod písmenem A pozměňovací návrh garančního hospodářského výboru. Je poměrně stručný, pouze navrhuje prodloužit lhůtu k úhradě určené částky z 15 na 30 dnů. Stanovisko garančního výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 62, z přítomných 104 pro 104. Návrh byl přijat.

 

Další návrh? A požádám vždycky i navrhovatele, aby se vyjadřoval nahlas, aby slyšeli, jestli akceptuje návrhy, nebo neakceptuje. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pozměňovací návrh pod písmenem B kolegyně Jany Pastuchové, která bojuje za vozidla integrovaných záchranných složek v tom smyslu, aby mohly, i když nejedou pod majákem, jezdit vyšší rychlostí než 80 kilometrů v hodině. Stanovisko garančního výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatel? (Stanovisko doporučující.)

Ano, budeme hlasovat v čísle 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 63, ze 104 přítomných pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh pod písmenem C1 kolegyně Zuzany Ožanové, která upravuje prekluzivní dobu u všech typů přestupků i správních deliktů, které dříve měly tuto lhůtu různou. Kolegyně ji sjednocuje. Stanovisko hospodářského výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 64. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 64, ze 104 přítomných pro 88, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě jednou Zuzana Ožanová - C2, která tímto návrhem mění vymezení řidičských oprávnění u skupin AM a B1. Dává je do souladu s příslušnou unijní právní úpravou. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 65, 104 přítomných, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh má písmeno D - kolega Feranec, který chtěl vstoupit do problematiky odstraňování překážek u nehod, odtahů z dálnic. Kolega tento návrh stáhl a prosím hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí se stažením návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu, protože ten návrh je pro třetí čtení. Stanovisko?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Stanovisko? Výbor se nevyjadřuje ke stažení, ale k obsahu samotného návrhu, to bylo negativní, takže já asi jako zpravodaj mohu říct kladné - je to ke stažení toho návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan navrhovatel?

 

Poslanec Petr Dolínek: Já tento krok vítám a děkuji za něj.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 66. Kdo je pro stažení tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo s tím nesouhlasí? Děkuji vám.

Hlasování číslo 66, 104 přítomných, 103 pro, 1 proti. Návrh byl stažen.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní bude série pozměňovacích návrhů pod písmenem E Jana Čižinského. Nejdříve hlasujeme návrh E1, kde pan kolega upravuje užití směrových signálů pro cyklisty. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 67, 104 přítomných, 25 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní návrh Jana Čižinského E2, který řeší takzvanou objektivní odpovědnost, tedy spojování přestupků spáchaných u provozovatelů flotily vozidel nebo jedné flotily vozidel. Garanční výbor: opět bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování číslo 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 68, přítomno 104, pro 12, proti 28. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jan Čižinský - E3, který tímto návrhem odstraňuje rozpor mezi dvěma různými paragrafy v situacích, kdy řidič autobusu nebo trolejbusu vyjíždí ze zastávky do vyhrazeného jízdního pruhu. Garanční výbor: opět bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování 69. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 69, 103 přítomných, pro 24, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh E4 Jana Čižinského - umožňuje širší využití zařízení pro provozní informace. Stanovisko garančního výboru: opět bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 70, 103 přítomných, 12 pro, 20 proti. Bylo také zamítnuto.

 

Další návrh? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP