(16.20 hodin)
(pokračuje Ondráček)

A k mému ctěnému kolegovi Zdeňku Podalovi, prostřednictvím předsedajícího. My mluvíme každý trošku o něčem jiném. Poškozený je. Poškozený je ten rybářský svaz, ten někdo, ale ty mluvíš o náhradě škody, a já s tím plně souhlasím, že ta náhrada škody by měla být. Ideální, když je ten svaz nebo ten, kdo to... je nějak pojištěný, může to platit pojišťovna - zase chápu, že pojistky jsou drahé, takže pojištěný není. Pojďme se o tom bavit, klidně, a já myslím, že s panem ministrem životního prostředí bychom o tom klidně diskutovat mohli. Já s tím plně souhlasím - protože to jsou škody nejen na rybách, ale jsou to i škody na lesní zvěři a popřípadě další - hledat nějakou formu odškodnění, protože já si práce rybářů velmi vážím, moje dcera je rybář. Dokonce si všimněte, že kdo má dneska výjimku ze zákazu nočního vycházení? No rybáři! Všichni musíme sedět doma na zadku, ale rybáři můžou chodit na ryby. Takže vidíte (Předsedající: Čas, pane poslanče), že to je cech tady je, takže trošku jsme se nepochopili, ale jinak dobrý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, připraví se paní poslankyně Fialová. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, já budu úsporný. Není pravda, že by žádná vyšetřovací komise nikdy nic nezjistila. Jestli někdy v minulosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny zabránila větším škodám, tak to byla činnost vyšetřovací komise ve věci Diag Human. Dodnes totiž nevědí ti, kteří z toho chtěli mít miliardy zisku, jakým způsobem se vypořádat s tím, že tato vyšetřovací komise zabezpečila na místě samém v Belgii a Holandsku dokumenty, které zmenšily škodu, která tady vznikla.

Co je zásadní rozdíl - a jestli to byla vyšetřovací komise k Všeobecné zdravotní pojišťovně, jestli to bylo k rekonstrukci D47 - nikdy vyšetřovací komise nebyla zřízena k živému policejnímu spisu. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl, tak prosím vás. Ano, já vůbec nemám nic proti tomu, abychom vyšetřovali to, co se vyšetřovat ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny má, ale za prvé, když - a psal jsem několikrát návrh na zřízení vyšetřovací komise za poslanecký klub KSČM, nikdy jsem si nedovolil dát do toho návrhu věc, která náleží jinému orgánu. Náleží jinému orgánu! A to je to, na co tady upozorňoval Zdeněk Ondráček, když říkal, že nemůžeme nahrazovat činnost například GIBS vůči Policii České republiky nebo jiných kontrolních orgánů. Tak to napište pořádně a pak to podpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji i za dodržení času. Paní poslankyně Fialová s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Jurečka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Navážu na svého předřečníka. Budu, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvit k panu Benešíkovi. A úplně stejně - super, blahodárný záměr, o kterém tady mluvíte v úvodním slovu, úprava legislativy. Ale vy chcete vyšetřovat živý spis. Nikdy opravdu nevznikla vyšetřovací komise k živému spisu. A pokud chcete upravovat, tak navážu na kolegu Zlesáka: existuje X případů, ze kterých se dá poučit. Proto nazvěte tuto skupinu jiným způsobem, ne k aktuálně vyšetřované kauze na řece Bečvě, nazvěte to jakkoliv jinak a já vám klidně vyšetřovací komisi podpořím. K živé kauze nikoliv.

A pokud na tom budete dál trvat tímto způsobem, tak je to jenom alibismus a taháte sem do toho politiku a zviditelňování se na něčem, co má šetřit opravdu naše policie, naše orgány v trestním řízení. Já jim důvěřuji, čekám na jejich výsledek a už se na něj velice těším. Budu ráda, abychom toho viníka konečně znali, ale nemají tady nahrazovat funkci policie zástupci devíti politických stran.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka a poté v tuto chvíli s poslední poznámkou pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem rád, že tady předseda KSČM uvedl přístup komunistické strany obecně k vyšetřovacím komisím do jiného světla než jeho kolega Ondráček.

Pokud jde o záležitost, jak tady teď někteří říkáte, že tady má tato komise ambici vstupovat do nějakých živých spisů a podobně, prosím pěkně, to je úplná demagogie, kam to teď posouváte nebo kam to chcete posunout, abyste měli nějaký pseudoargument vůči nějaké části vaší veřejnosti. Jestliže tady mluvíme o vyhodnocení postupu dotčených orgánů státu, tak se podívejme, jakým způsobem tam bylo postupování z hlediska podniku Povodí, z hlediska České inspekce životního prostředí, z hlediska úředníků obcí s rozšířenou působností. To jsou všechno také orgány státu, u kterých je namístě podívat se na to, zdali postupovaly správně. Jestliže my slyšíme od rybářů, kteří tam byli na místě první, že oni odebrali vzorky a ty vzorky de facto v tom příběhu z informací, které oni mají, dneska nemají žádnou validní rozhodovací záležitost, mají pochybnosti o tom, jestli nebyly znehodnoceny a podobně. To jsou všechno věci, které si myslím, že je potřeba, abychom tady vyslechli ty lidi. Ti lidé nám píší a říkají: My máme obavu, že se vlastně nestojí o náš pohled na věc, o naše podání vysvětlení anebo přímo naši svědeckou výpověď.

Takže to jsou momenty, kdy je potřeba, abychom se tím zabývali. Já to samozřejmě chápu, když tady vystupují poslanci, kteří nejsou ani z toho kraje, ani z toho okresu. Já jsem dneska jediný poslanec, který je z okresu Přerov, z celé této Sněmovny, z okresu, který touto havárií byl postižen nejvíc. Ta havárie se stala - nevíme to přesně - ale několik málo kilometrů přes hranici okresu Přerov, na území Zlínského kraje, okresu Valašské Meziříčí, pardon, Vsetín, pokud se nepletu, a následně tím byl zasaženy Hustopeče a další katastry (Předsedající: Čas.) níže po toku řeky Bečvy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S poslední faktickou poznámkou je přihlášen podle zařízení pan poslanec Výborný, ale ten není přítomen a nevím, jak se to stalo. Myslím, že by si poslanci měli dávat větší pozor na to, aby se odhlašovali, když odcházejí ze sálu. Pan poslanec Benešík chce ještě vystoupit s faktickou poznámkou. Dobře, prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta vyšetřovací komise skutečně může přispět k tomu, že se příště vyvarujeme nebo nastavíme podmínky tak, abychom minimalizovali možnosti vzniku takové škody, a pokud to někomu v usnesení chybí, tak samozřejmě je to návrh usnesení, takže se to dá doplnit, ale já mám za to, že písmenko e) návrhu tohoto usnesení o tom mluví: dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, která ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly.

Nejsem si úplně jistý, nebyl jsem schopen to tak rychle dohledat, ale já si myslím, že tehdy jsme ministrovi a vládě uložili právě, aby s takovými kroky přišli, takže ono to tam nepřímo je. A pokud někdo s tím má problém a chtěl by to tam vidět explicitně nebo jasněji, tak se to dá samozřejmě doplnit. Znovu opakuji, je to návrh usnesení, se kterým se dá pracovat, ale i tak si myslím, že to v něm je obsažené, když se člověk podrobněji podívá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pokud bychom chtěli, abychom docílili nějakých legislativních změn, tak proč k tomu potřebujeme vyšetřovací komisi? Vždyť od toho máme přece jiné orgány Sněmovny. Můžeme pracovat na výboru pro životní prostředí nebo kde. Já jsem mluvil s mojí ctěnou kolegyní, poslankyní Pěnčíkovou, která dokonce říká, že už vám to na výboru říkala. Tak vytvořte pracovní skupinu na výboru. Máte přece legislativní iniciativu jako poslanci, skupina poslanců, když to uděláte napříč politickým spektrem, tak to má i šanci projít. My něco takového na výboru pro bezpečnost děláme standardně, kde se pod to podepíše pan předseda, místopředsedové, členové výboru. Byl jste několikrát svědkem, když jsem já tady navrhoval některé zákony, že jsme napříč politickým spektrem přišli s něčím a dokázali jsme to tady prosadit.

Takže já se nebráním legislativním změnám, jen se ptám, proč to má být vyšetřovací komise. Prostě se o tom pojďme bavit na výboru, případně podvýborech, popřípadě utvořme pracovní skupinu a pojďme se o tom bavit, o legislativě. Ale vy tady řešíte trošku něco jiného, kolegové, a já jsem vás na to upozornil. Není to vůbec ve vztahu k tomu, jestli to je ve vztahu k vládě, nebo ne.

Já to prostě říkám z toho důvodu, že jsem bývalý policejní vyšetřovatel, na kterého také byly vyvíjeny různé tlaky, abychom dávali některé informace právě sem, pro Poslaneckou sněmovnu, a vždycky jsem se tomu vyhnul a vždycky jsme tomu dokázali čelit, nikdy jsme sem nic neposkytli. A když jsme dělali - děkuji našemu panu předsedovi, že mluvil o vyšetřovací komisi ke kauze Diag Human, pokud jsem mluvil já, tak se omlouvám, ale mluvil jsem pouze za osm let, co jsem zde v Poslanecké sněmovně, to znamená asi za těch sedm vyšetřovacích komisí, které tady byly, takže ano, já nemám takové historické znalosti jako pan předseda, který tady je řekněme malinko déle než já. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP