(10.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Je zajímavé, že ty výhrady se vyloupávají postupně. První byla, že to neunese síť. Tam odborníci z energetiky - a s námi dělají lidé, kteří historicky působili v energetice - tak byla ta celková kapacita sítě... My se stále bavíme o tom, že fakticky není možná ve vizi budoucí realizace projektu ani souběžnost stávajících a možných nových bloků, realistická, že by fakticky docházelo k postupnému nahrazení díky životnosti, které mají stávající bloky Dukovan. Ale zaznělo zde několik zásadních protiargumentů, že toto by neměl být show-stopper nebo respektive důvod, proč je kapacita limitovaná právě na těch 1 200, což může dodat jenom pár dodavatelů.

Druhá výhrada, která tam zazněla, byla, že se to "neuchladí". I toto v odborném prostoru zcela jasně zaznělo, že to samozřejmě v rámci takového projektu řešitelné je.

Nově se objevil další argument, ale s tím už také asi pracují oboroví analytici, že v případě, že by se jednalo o větší reaktory a bloky, tak je to faktická fyzická doprava, jak dostat jednotlivé komponenty na místo. Zajímavé je, že tato argumentace se objevila až potom, že předchozí dva důvody, proč se nemůžeme bavit o větší kapacitě, byly vyvráceny.

Chtěl bych jenom zdůraznit, že pokud by se neměnil tento parametr tendru, stále jsme pro - a zaznělo to i od pana Míla - jít cestou, kdy by vstupní firmy měly delší čas na podání přihlášek do tohoto tendru, zejména z toho důvodu, že jsou ve světě státy, respektive jejich firmy, které dokážou přizpůsobit nabídku požadavku na nižší kapacitu. Ale samozřejmě při komplexních projektech typu stavba jaderné elektrárny to není věc, že si přeškrtáte v tabulce čtyři parametry, ale řešíte v podstatě nový, na míru šitý projekt.

Tím se vracím k těm požadavkům. Pokud chceme mít na začátku definovanou fixní cenu a má to být dodávka na klíč, nemůže se jednat o nějakou přednabídku, kde nejsou vyjasněné všechny věci, protože tím pádem bychom ohrozili celý tendr.

Nyní se vrátím k začátku své úvodní řeči a děkuji, že jste si ji vyslechli. Pokud jsme přerušili projednání tohoto bodu s odkazem na to, že hledáme širší politickou shodu jak v otázkách financování projektu a vůbec vypsání toho tendru, tak v otázkách geopolitických, zda ano, či ne vyřadit Rusko a Čínu z důvodů i bezpečnosti i budoucí závislosti - a my s Piráty hovoříme o tom, že by Čína ani Rusko neměly být do tendru aktivně zvány, protože Česká republika pak může ještě čelit arbitrážím ne na ČEZ jako takový, ale na samotný stát, protože aktivní pozvánka znamená: my s vámi hrajeme, a potom to vyřazení ex post by mohlo být vnímáno a asi podle mě právem těmi státy jako podraz - tak ani jedna z těchto otázek na schůzce 27. 1. s panem premiérem, panem ministrem Havlíčkem, zástupci politických stran ve Sněmovně a s panem Benešem nebyla zodpovězena.

Já proto podporuji kroky, které dnes třeba zazní. Neprošlo tedy vyřazení projednávání tohoto bodu, ale na tom, aby Sněmovna dnes ve třetím čtení o tomto nehlasovala, neboť nejsou vyjasněny základní parametry, kvůli kterým už ctěná Sněmovna jednou projednávání tohoto bodu odkládala. Já vám děkuji, hezký den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má pan zpravodaj, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající, já jsem netušil o písemné přihlášce pana kolegy předtím, takže děkuji. Mám nejprve dvě takové legislativně technické věci. Jednu sdělil již pan vicepremiér, a to je, že vzhledem k tomu, jak zde projednáváme zákon, jakou délku, tak je prosba, abychom mohli pozměnit pozměňovací návrh na účinnost, aby to bylo od 1. května 2021. Druhá věc je, že přestože to je takto sledovaný zákon, utekla nám jedna věc, že v samotném nadpisu zákona je uvedeno, že zákon je číslo 165/2000, ale je to 165/2012. Tak prosím, vnímejte tuto technickou změnu tak, abychom to zesouladili se všemi potřebami.

Jako zpravodaj bych chtěl říct, že opravdu, jak již řekl i pan vicepremiér, hospodářský výbor projednal všechny pozměňovací návrhy, konkrétně pana poslance Třešňáka, Lipavského, Bartoška, Černohorského, Pávka a Dolínka, to je ta změna ve vztahu k účinnosti zákona, a samozřejmě i pana poslance Čižinského, který navrhuje zamítnout zákon s tím, že stanoviska vám řeknu potom při hlasování.

Já bych chtěl ještě jako zpravodaj říct dvě věci. Za prvé, že mi přijde poměrně líto, že se tomu zákonu zde začalo říkat lex Dukovany. Už jenom jeden z pozměňovacích návrhů pana kolegy Třešňáka, který jsem spolupodepsal, ukazuje, že je tam vyšší ambice, než aby to byl zákon o lex Dukovany. Pakliže tento zákon máme přijmout, tak buď by se musel tak jmenovat, že to je zákon o výstavbě jednoho jaderného zdroje, anebo držme to, co je tam napsáno, že to je opravdu zákon o nízkouhlíkové energetice. A pojďme k tomu takto prosím přistupovat. Ono nikde není psáno, že celý proces dopadne, ale nikde není také psáno, že nedopadne. Proto pojďme se prosím tím zákonem zabývat jako obecnou normou, jako jinými zákony a nevztahujme to neustále pouze k jednomu úkonu, což je výstavba.

Při této příležitosti jako zpravodaj potřebuji zde podotknout nebo zmínit slova paní Drábové, a jsou asi velmi důležitá pro uvažování o tomto zákonu. My se bavíme o nových zdrojích, ale pan vicepremiér to určitě v závěrečném slovu může potvrdit - my vlastně nestavíme nový zdroj, my stavíme zdroj, který nahradí výhledově bloky, které odstavíme. Životnost bloků byla prodloužena a bude prodloužena podle aktuálních znalostí, nicméně pořád čelíme tomu, že tuším v letech 2040 až 2046 budeme muset některé bloky Dukovan odstavit a nové bloky vlastně nahradí ty stávající. Takže prosím, a říkám to kvůli veřejnosti, která si myslí, že my stavíme nový zdroj pro export energie, není tomu tak. My stavíme zdroj nebo budeme stavět zdroj v případě, že se to podaří, který zabezpečí tu stávající kapacitu, ale nebudujeme zbytečně novou. A myslím si, že je to velmi opomíjený fakt, který paní Drábová dobře zdůraznila.

A protože vnímám to, co říkal pan předseda Pirátů i jiní kolegové, tak zde mám návrh doprovodného usnesení, které zmiňuje některé věci, které jsou zde poslední tři měsíce diskutovány. Nyní přečtu návrh doprovodného usnesení a potom na výzvu pana předsedajícího to samozřejmě přečtu ještě jednou v patřičnou chvíli. V tuto chvíli tedy to doprovodné usnesení, které zpracovává oblasti, které zde zazněly, je ve smyslu nebo ve znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky si je plně vědoma významu, jaký má nový jaderný zdroj nejen pro energetickou bezpečnost České republiky, ale i pro životní zájmy naší země. Jsme členským státem Evropské unie a NATO, vyznáváme základní hodnoty demokracie a svobody. Proto Sněmovna přijímá toto doprovodné usnesení: Žádáme vládu, aby nás neprodleně informovala o všech bezpečnostních a zahraničně-politických parametrech výběru dodavatele pro nový jaderný zdroj a postupovala s ohledem na bezpečnost České republiky. Žádáme vládu, aby nás neprodleně informovala o dalším postupu při výstavbě nového jaderného zdroje včetně vyhodnocení rizik odložení projektu pro energetickou bezpečnost a pro zásobování českých domácností a hospodářství elektřinou. Žádáme vládu, aby neprodleně přijala jasný a transparentní závazný postup ke stanovení horního limitu garantované výkupní ceny a jejího výpočtu včetně změn v čase."

Třetí část usnesení logicky bude navazovat na notifikaci Evropskou komisí, protože budeme reagovat potom na to, co nám bude reálně přiznáno, že tak můžeme postupovat. Děkuji. A všechny další technické věci zopakuji potom při hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v rozpravě, a to vystoupením pana poslance Jana Čižinského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, hezký den. Dámy a pánové, ten zákon se špatně jmenuje. On by se měl jmenovat "o netržní podpoře ČEZ v Dukovanech". Tady přede mnou zaznělo, že se bezpečnostní a ekonomické aspekty nějak vyřeší doprovodnými usneseními. To je úplně špatně. Doprovodná usnesení jsou jakousi nezávaznou deklarací, doprovodná usnesení skutečně vůbec nic nezajistí.

Ten zákon je dramaticky nebezpečný v oblasti bezpečnosti i v oblasti ekonomické. Myslím, že kolegové budou hodně mluvit o té oblasti bezpečnostní, ale já chci upozornit na to, že ta bezpečnostní a ekonomická je prostě provázaná. Pokud se zvolí špatné řešení bezpečnostní, tak to nebude fungovat ani ekonomicky, protože Dukovany prostě budou kontrolovány někým úplně jiným, než bude naše vláda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP