(16.00 hodin)

 

Poslanec Petr Gazdík: Pane premiére, polní nemocnice skutečně není žádný veletrh, to je pravda. Já rozhodně nekritizuji to, že vláda k něčemu takovému přistoupila a připravuje ji, ale chtěl bych se zeptat doplňující otázkou: Je podle vás ta částka morální v čase, kdy různí jiní podnikatelé sponzorují, pomáhají, snaží se pomáhat nemocnicím? Nemá ta smlouva mezi Nemocnicí Na Bulovce a dotyčnou firmou obrovský korupční potenciál?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády. Ještě mu udělím slovo, jestli to chce doplnit.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak korupční potenciál doufám, že ne, že v takovýchhle chvílích by si nikdo něco takového nedovolil. Je pravda, že pán, kterému to patří, se vyjádřil do novin velice nešťastně, ale tak to je jeho problém, jak se k tomu postavil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, a budeme pokračovat s interpelacemi na ostatní členy vlády... Já se v tom musím trošku zorientovat.

Vyzývám pana poslance Lukáše Černohorského, aby přednesl ústní interpelaci na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. My jsme si dneska procházeli již část vlastně v ranních hodinách v rámci písemné interpelace. V ní jsem říkal, že mají být tedy doplněny ty informace písemně v případě, že tedy Sněmovna schválí nesouhlas, což se bohužel nestalo. Takže já jsem vás chtěl, pane ministře, tedy poprosit, zdali byste nám tedy mohl sdělit, jaké je tedy množství komerčních zásob sladké ropy, kolik tedy máme těchto zásob ve státních hmotných rezervách a jakým způsobem v případě, že by došlo k nějaké kontaminaci ropovodu, tak jak se stalo u ropovodu Družba, bychom sem tu sladkou ropu dostávali, tak ať nám třeba Kralupy potom případně nevyschnou a máme benzin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my už jsme dopoledne toto docela detailně diskutovali, tak jenom to shrnu ještě. My nezpochybňujeme to, že je zde jakýsi rámec 90 dnů, na kolik bychom měli mít ropu. Ten rámec byl do roku 2017 naplňován s ohledem na velmi dobré hospodářské výsledky České republiky, protože se ten rámec přepočítává, to množství ropy, vždycky na spotřebu, tak vlastně jsme se dostali řádově na 83, 84, 85 dní. A v tuto chvíli vlastně my čekáme na výsledek roku 2020, protože se to zhouplo opačně díky tomu, že se bude méně importovat ropa. S ohledem na to, že je zde menší spotřeba, je navýsost pravděpodobné, že ten objem ropy, který v zásadě je pořád stejný, se zase dostane k těm 90 dnům. A poté vlastně, co dopočítáme rok 2020, tak si řekneme korektně, jestli prostě má smysl investovat stamiliony korun do toho, abychom doplňovali ropu, ačkoliv ji zjevně nepotřebujeme, ale v tomto roce 2020 jsme toho názoru, že je lepší, tím spíše, když nepotřebujeme tu ropu, investovat ty stamiliony korun do ochranných pomůcek, což jsme udělali. Dali jsme řádově 4 miliardy korun do roušek, respirátorů, hygienických pomůcek atd. a vytvořili jsme tady velmi dobrou železnou zásobu, která slouží pro kraje, pro domovy seniorů, pro sociální péči, ale určitě jste zaregistrovali, že jsme to distribuovali například i do škol, bylo-li to nezbytně nutné.

Takže soustředíme se dneska v rámci správy hmotných rezerv na to, co je nezbytně nutné. Ropa v tuto chvíli není potřebná, máme jí tam dostatečné množství, a ten drobný rozdíl tří čtyř dnů dopočítáme s ohledem na rok 2020 a pravděpodobně se hodně přiblížíme. Kdybychom to dneska udělali a dokoupili ropu, je velmi pravděpodobné, že bychom měli té ropy více, než je potřeba, a pak bychom měli investováno do něčeho, co nezbytně nutně nepotřebujeme, a je lepší to alokovat tam, kde je to dneska důležité.

Rovněž jsme diskutovali záležitost tzv. sladké ropy. Tam my nijak nebráníme Správě hmotných rezerv, aby si namixovala tu sladkou ropu, v uvozovkách, tedy tak jak bude potřebovat, to znamená s ohledem na to, kdy by se případně mohly využívat, nicméně je třeba říct, že pokud se díváme na komerční zásoby ropy, a to je možná to nejdůležitější, tak je nutné vidět to, že ČR má dvojnásobně větší zásoby komerční ropy než třeba Rakousko nebo než Slovensko. I z tohoto úhlu pohledu vlastně nahlížíme na to přes Správu hmotných rezerv, která si vyhodnocuje, kterou ropu potřebujeme a kterou ropu případně nepotřebujeme. A když se na to podíváme z pohledu té sladké ropy, tak v nádržích v italském Terstu, v německém Wolfsburgu atd. představují komerční zásoby sladké ropy pro nás objem cca 400 tisíc tun, což rozhodně není málo, vezmeme-li maximální roční kapacitu zpracování ropy v Kralupech, která dělá 3,2 milionu tun za rok, kde tedy tuto ropu potřebujeme.

Takže fakticky tím říkáme, že je to sichrováno tou komerční zásobou, nicméně bude-li to třeba, tak Správa hmotných rezerv si může tu stávající ropu namixovat. Ale doporučujeme v tuto chvíli počkat na rok 2020, dopočítat, kolik byla spotřeba v roce 2020, přepočítat to na počty dnů a podle toho se rozhodneme na začátku roku 2021, jestli dokoupíme, nebo nedokoupíme, jestli je to nutné, či ne. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Má. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Část toho dotazu bylo tedy i v případě, že by docházelo ke kontaminaci v rámci nějakého ropovodu, jakým způsobem to tedy sem budeme dostávat. Protože vy jste teď zmiňoval vlastně všechna skladiště, ale ta jsou v zahraničí. To znamená, nějakým způsobem sem tu ropu musíme dodat, tak zdali by tedy ty hmotné rezervy neměly mít nějakou tu sladkou ropu uloženou tady u nás, protože například před rokem jsme také nevěděli, že ty respirátory a ochranné prostředky budeme potřebovat, a hodily se nám zhruba o pět měsíců později, když to vezmu časově rok zpátky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr odpoví.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano. Pokud bychom vycházeli z toho, že by došlo k nějakému kolapsu, technicky samozřejmě to může nastat, byť je to teoretická varianta, systému TAL - IKL, čili to je vlastně, říkám, ten terstský kanál, tak můžeme uvažovat o alternativní cestě, která je dělatelná, a to ropovodem ADRIA ze slovinského přístavu Omišalj. To by šlo přes Chorvatsko, Maďarsko, následně do slovenského skladu Šahy, odkud tedy probíhají dodávky ruské ropy na území České republiky ropovodem Družba. Už je tedy jisté, že tato, řekněme, náhradní kapacita není srovnatelná s tou kapacitou TAL - IKL, to pravda je, ale technicky to řešitelné je. A technicky by bylo možné, byť třeba za výjimečných nebo jiných ekonomických a výtěžnostních parametrů, v rafinérii Kralupy zpracovávat přechodně i ropu ruskou REB, což by si sice vynutilo určité technologické úpravy, ale teoreticky to možné je. Takže varianty v tomhle případě jsou.

Ale znovu, my se nebráníme tomu, pokud Správa hmotných rezerv si bude chtít tu sladkou ropu doplnit po diskuzi s rafinériemi a se všemi aktéry toho trhu. Zatím ten požadavek nebyl, ale možné to samozřejmě je a rozhodně my tomu bránit nebudeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Další interpelací bude interpelace pana poslance Petra Gazdíka na pana ministra zdravotnictví Romana Prymulu ve věci okolností polní nemocnice. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. Od pana premiéra jsme se dozvěděli před malou chvílí, že pronájem toho výstaviště v Letňanech uskutečnila Nemocnice Na Bulovce s příslušnou firmou.

Já bych se chtěl pana ministra zdravotnictví zeptat, kdo pověřil Nemocnici Na Bulovce a kdo zkontroloval tu částku, za kterou to má být uzavřeno, jestli to byl on, anebo někdo na jeho ministerstvu.

Dále bych se chtěl zeptat, ta částka je v současné době 26 milionů do 30. 11. Co bude dál, pane ministře? Kolik to daňové poplatníky bude stát dál v případě, a je velmi pravděpodobné vzhledem k vývoji epidemie, že 30. 11. stát prostě tu polní nemocnici nesbalí a nepřesune.

A dále bych se chtěl zeptat, jestli taktéž jako já vidíte ten korupční potenciál této zakázky a jestli ji necháte prověřit. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP