(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže my co jsme udělali, když už tedy naši předchůdci dovolili, aby to měly cizí zahraniční firmy? Tak došlo k tomu, že většinovou kontrolu z hlediska majetku, využití ložiska a zisky z toho plynoucí má ČEZ. To znamená, český subjekt s majoritním státním vlastnictvím. A ten projekt těžby lithia na Cínovci rozvíjela společnost Geomet, s. r. o., která je vlastněná... tam byly Severočeské doly, to je člen skupiny ČEZ, a australská společnost EMH, to je původní developer projektu. Takže ČEZ to získal navýšením kapitálu, podílu v dubnu 2020 a vložené prostředky budou využity na další development projektu. Skupina ČEZ má v Geometu rozhodovací většinu a manažeři ČEZu zastávají klíčové funkce. Ložisko a zisky z něj plynoucí je tedy pod většinovou kontrolou českého subjektu s majoritním státním vlastnictvím.

Takže k dnešnímu dni byla udělena povolení geologického průzkumu v rámci stanoveného průzkumného území a předchozí souhlas s podáním žádosti o stanovení dobývacího prostoru. V rámci dalších kroků povolovacích procesů je připravena oznamovací dokumentace pro posouzení vlivu těžby na životní prostředí a připravují se dokumentace potřebné k zahájení změny zásad územního rozvoje kraje a změny územního plánu projektem dotčených lokalit.

V oblasti těžby a dopravy probíhají práce na finálním výběru metody přístupu k ložisku a způsobu dopravy vytěžené rudy do zpracovatelského závodu. Dále jsou realizovány průzkumné vrty. V oblasti zpracování rudy za účelem výroby požadované formy lithia probíhá výběr finální lokality zpracovatelského závodu a tzv. FEED program, Front-End Engineering Design, jehož výstupem bude finální technický návrh procesů zpracování vytěžené rudy.

Takže doufám, že oceníte skutečnost, že když jsme o tom mluvili, tak bylo to lithium v rukách cizího investora, a že naším a hlavně díky panu ministrovi Havlíčkovi, jeho iniciativě, jsme to dotáhli do toho, že dneska projekt těžba lithia na Cínovci je de facto pod hlavním vlivem státu prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ, kde stát má většinový podíl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Ferjenčík se chystá k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za odpověď, která odpověděla jednu z těch dvou otázek, což u vás nebývá zvykem, většinou se toho tolik nedozvíme. Takže za to děkuji, dozvěděli jsme se ta data.

Nicméně neodpověděl jste tu druhou, a to otázku, kolik peněz očekáváte, že z toho stát může mít. Protože vy jste ve volební kampani hovořil o 2 tisících miliardách našich peněz. Získal jste díky tomu značné množství voličů ČSSD, kteří právě díky kauze lithium přešli k ANO, ale zatím to nevypadá na tento objem. Tak prosím, o jakou částku se jedná?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády chce odpovědět. Pane předsedo, máte dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Musím říct, že první, kdo začal mluvit o lithiu, byla KSČM. My jsme to potom jen tak převzali. (Oživení v sále.) A když mi dáte vývoj ceny lithia do roku 2030, tak vám potom odpovím na vaši otázku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tím interpelace skončila. Budeme pokračovat a to bude poslední interpelace na předsedu vlády a k té se chystá pan kolega Petr Gazdík. Zřízení polní nemocnice. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Vážený pane premiére, rád bych se zeptal na okolnosti budování polní nemocnice v Letňanech. Proč vláda využila nabídku za 26 milionů, pokud měla nabídku i prostor zdarma? Podporuje vláda výdělek pro jednoho pronajímatele státních pozemků s obrovským korupčním potenciálem, nebo jde o neschopnost vlády a mrhání veřejnými prostředky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za velmi krátkou interpelaci, ani jste nevyužil dvě minuty. Pan předseda vlády je připraven k odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Pan ministr Prymula se už zvedal, že už jde odpovídat. Ale vy jste až potom, pane ministře. Má stejnou otázku, předpokládám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to otázka na vás, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Mě fascinuje, jak vždycky mluvíte o vládě. Chápu, že vláda může za všechno, ale... Vláda. Tady mám napsáno, že vláda provedla výběr. Vláda neprovedla žádný výběr. Nevím, kdo to psal, tohle. (Čte z podkladů.)

Takže my jsme hledali ty prostory. Tedy pan ministr vám na to odpoví lépe, z hlediska logistiky, z hlediska toho, viděli jste, kolik tam přišlo kontejnerů. Ano, máme Kongresové centrum na Nuseláku. Máme, a to máme společně s Prahou, hotel Holiday Inn, takže tady se hledaly velké výstavní haly na okraji města pro záložní polní nemocnici, což bylo identifikováno jako ideální místo. Takže jsme postupovali stejně jako např. v Berlíně, kde využili výstaviště pro záložní nemocnici v Berlíně. A ty kongresové prostory, které jsem vzpomínal, nebo O2 Arena, nejsou pro výstavbu polní nemocnice příliš vhodné. A samozřejmě určitě bychom do toho vtěsnali dvě polní nemocnice, ale v případě rapidního zhoršení situace by již nebylo možné tyto prostory rozšiřovat. A to nám ale letňanské prostory umožní. Stejně tak by musel být dodatečný materiál uložen na jiných patrech a celková logistika by byla velmi ztížena.

Polní nemocnice bude součástí Nemocnice Na Bulovce, takže tu smlouvu uzavřela Bulovka. Já jsem se to dozvěděl z médií, tu částku. Takže smluvní vztah je mezi Výstavištěm a Nemocnicí Na Bulovce a vlastník části pozemku je sice Ministerstvo financí, ale firma ABF tam má platný smluvní vztah s Ministerstvem financí, to je historická záležitost. Takže z tohoto důvodu musela Bulovka s firmou ABF jednat o možnosti užívání prostor. Z jednání vyplynula částka 29 korun za čtvereční metr a dle zmíněné firmy bude daná částka za pronájem pokrývat náklady na provoz areálu. Pro vaši informaci, v případě veletrhů účtuje Výstaviště za metr čtvereční přes 3 000 korun, takže ta částka je 29, a normálně účtujou 3 000. Takže o aktivaci polní nemocnice rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Výstavbu zajišťuje 60 vojáků, pracují téměř nonstop. Na místě už je 80 % vybavení. Jen za armádu je tam skoro 350 tun materiálu. A v případě aktivace na místo přesuneme vojenský zdravotnický personál, 200 lidí. Ti nyní působí na 50 místech po celé České republice. Bude-li potřeba, doplní je civilní zdravotníci.

Takže nemocnice v Letňanech zabere necelou polovinu celkové plochy Výstaviště. Náklady budou vyčísleny ex post. My jsme tam přesunuli materiál za čtvrt miliardy korun a zatím se spotřebovalo jen nafty za 300 000 korun. A ta smluvená částka je za pronájem prostor od října do konce listopadu 2020. A tady ještě mám... to už jsem říkal. Je to nájemné za halu 2 plus 5 a halu 4. A je to 20 milionů korun bez DPH.

A pokud vím, tak určitě pan ministr mě doplní později, že se zvažovala různá místa. Pokud vím, ještě jsou ve hře i prostory BVV v Brně a další místa. Takže samozřejmě se musíme připravit na to, kdyby bohužel kapacita zdravotnického systému byla naplněna, abychom měli nějaké záložní varianty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Gazdík má doplňující otázku, ale budeme se tím zabývat jako druhou interpelací na ministra zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP