(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady byla zevrubně popsána situace, která se týká konkrétní této výstavby a pronájmu samozřejmě prostoru pro výstavbu nemocnice v Letňanech. Já odpovím nejdřív na ty otázky a pak se možná pokusím vysvětlit, jak ta situace probíhala.

Pověření k tomu, aby Nemocnice Na Bulovce uzavřela smlouvu s Letňany, jsem vydal já. Toto pověření šlo na ředitele přímo řízené organizace Nemocnice Na Bulovce. Během toho jednání se účastnili pracovníci Ministerstva zdravotnictví z právního oddělení a z mého sekretariátu. A byl jsem informován o průběhu, kdy se ta cena výrazně snížila z původního požadavku, ale já samozřejmě uznávám, že ta cena vysoká je. Potom ta smlouva byla podepsána. Já se vůbec nebráním tomu, aby byla prověřena.

Ten problém, který tady je, tak samozřejmě my v České republice máme řadu podnikatelů, kteří se nám snaží výrazným způsobem pomoci a nabízejí nám prostory zdarma. Tady se to takto nestalo. A já chci nějakým způsobem popsat, proč jsme museli volit tento prostor.

My jsme měli nabídky na tři další prostory v té době, kdy se o tom uvažovalo. Ten základní prostor byla O2 Arena, plus ta malá aréna, která je vedle. A pak to bylo centrum tady, to znamená Palác kultury, v podstatě. Když se podíváme na tyto prostory, tak O2 Arena sice je obrovský prostor, nicméně většina toho prostoru jsou ochozy pro diváky, to znamená, ty jsou nevyužitelné, a v podstatě ta dominantní plocha, která tam je, tak je to, co je plocha ledová, nebo ta vybetonovaná spodní plocha, která prostorově nestačí na to, aby tam takováto nemocnice byla vybudována. Totéž se týká ještě ve větší míře té malé arény. A podobně Palác kultury je lokalita, kde se nedá vybudovat takto rozsáhlé zařízení, protože ty sály tam nemají tuto dispozici a v podstatě vše, co je nad prvním patrem nebo nad přízemím, je nedostupné. V takovýchto objektech musí být speciální výtahy, které umožňují transporty pacientů, atd. To znamená, důvody, proč musela být zvolena tato lokalita v Letňanech, jsou poměrně zřejmé.

My jsme byli také svým způsobem interpelováni, ale byli jsme tázáni na to, proč ta nemocnice se nepostavila na letišti ve Kbelích. Vojenská nemocnice se může postavit na letišti, nepochybně. Je soběstačná, je to kontejnerová nemocnice. Ovšem ta polní nemocnice má kapacitu jenom sto lůžek. A více kontejnerů není. To znamená, pacienti by museli být ve stanech. A vytápět takto velké stany je problém, protože se dostáváme do období, kdy je poměrně chladno. Takže ty prostory, které tam jsou, jsou temperované, umožňují závoz kamionů, aby se nepoškodil podklad, protože jezdit přes ledovou plochu nebo beton, který umožňuje samozřejmě to zamrazení a není příliš tlustý, je sice možné, ale musela by se na to položit podlážka. Ale každopádně tam chyběl ten prostor.

Takže tak jak to bylo pronajato, tak je to plocha 16 tisíc metrů, která garantuje to, že se tam skutečně ta nemocnice vejde v plném rozsahu. To znamená, tam jsou postaveny dvě nemocnice vojenské, obě, šestá i sedmá. A je rozšířena ta kapacita na 500 lůžek, s tím, že v případě potřeby ji můžeme rozšířit o další lůžka. Tak jak tam třeba bude etablován ten americký tým, tak to samozřejmě v případě potřeby bude umožňovat další rozšíření.

Ještě možná poslední informace, co se týká toho času, abych na to odpověděl. Předpokládáme, že největší nápor na náš zdravotní systém bude někdy kolem 10. listopadu. Potom už by ta kapacita měla klesat. A pak samozřejmě jsme schopni i pacienty, kteří by vyžadovali delší délku hospitalizace, převést do stávajících kamenných zařízení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Ještě doplnění prosím. V případě, že by to - já jsem se ptal na to, jestli by to bylo po 30. 11., tak kolik by to stálo měsíčně, jestli to teď víte, pane ministře.

A doplňující otázka. Mě strašně překvapuje, že vláda ve svých krizových plánech prostě na takovouto situaci není připravena. Proč neexistoval nebo neexistuje krizový plán už od jara, kdy na takovou tu situaci by vláda byla připravena a ty prostory byly připravené, případně byly někde státu? Proč se to řeší až teď? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Smlouva na dobu po 30. 11. není. To znamená, končí to tímto termínem. Co se týká přípravy, tak my jako Česká republika v podstatě máme takovéto nouzové kapacity pouze v podobě šesté a sedmé polní nemocnice, které působí v zahraničí. Lůžková kapacita byla dramaticky navýšena. To znamená, ta původní uvažovaná, která byla s cílem tisíc lůžek JIP a 5 tisíc lůžek standardních na kyslíku, byla zvýšena na 15,5 tisíce. lůžek. Další zvyšování bylo naprosto nepředpokládatelné. To znamená, toto jsou opravdu nouzová opatření, se kterými se předtím nepočítalo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Radek Koten s interpelací na nepřítomného a omluveného pana ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zásahu na demonstraci. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, dámy a pánové. Na sociálních sítích se objevilo poměrně dost videí s různými náměty z této demonstrace. A některá ve mně dokonce vzbuzují nějaké pochybnosti a byl bych strašně rád, pokud by se tyto pochybnosti nějakým rozumným způsobem vysvětlily.

Rozhodně tady nehájím nějaké bitkaře a vyvolávače nepokojů, to rozhodně ne. Nicméně to, co mě překvapilo, bylo zejména to, že v jednu chvíli se uzavřely téměř všechny východy ze Staroměstského náměstí a lidé, kteří tam byli třeba s malými dětmi, nebyli schopni, bohužel, toto náměstí opustit tak, aby se vyhnuli těm nepokojům, právě těch bitkařů, kteří tam vyvolávali napětí a střety s policií.

Byl bych tedy velice rád, aby tady ty všechny věci byly velice dobře vysvětleny, a i to samé, že tam bylo poukazováno, že členové antikonfliktního týmu nasedají bez vesty a bez registračního čísla do policejního vozidla a odjíždějí někde za zátaras. Takže byl bych rád, kdybychom tady na ty všechny dotazy, které vznikají, a právem vznikají na těch sociálních sítích, tak aby byly beze zbytku zodpovězeny, a abychom tedy věděli, jestli tedy někdo selhal, tak kdo selhal. Jestli selhalo vedení operace, protože konkrétně na jednom videu bylo zcela zřejmé, že policista odpověděl, že operaci velí čert s hodností vraníka.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji za dodržení času. A na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Jarošová s interpelací na rovněž omluveného pana ministra Miroslava Tomana ve věci masivní stavby hal a skladišť. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane ministře, zajímá mě, jaký má Ministerstvo zemědělství postoj k dalšímu zastavování desetitisíců metrů půdy na bývalém chabařovickém letišti u Ústí nad Labem, kde mají vyrůst obří skladovací haly pražské společnosti CPI - Land Development. Zastavěná plocha hal má být téměř 13 tisíc metrů čtverečních a celková zastavěná areálu pak více než 26 tisíc metrů čtverečních. Součástí záměru je i 245 parkovacích míst. Další dvě velké výrobně-skladovací haly mají podle záměru investora vyrůst do konce příštího roku v oblasti mezi Ústím a Teplicemi.

Tyto haly nejsou jediné, které na Ústecku a Teplicku investoři plánují. Velkou nevoli před časem vyvolala například plánovaná výstavba šesti obřích železobetonových hal v blízkosti Modlan a Rtyně nad Bílinou. Další mají vyrůst i nedaleko obce Kateřina na Modlansku. Víte, ono to pak vypadá, pane ministře, jako když jsme odkladiště Evropy. Já bych chtěla vidět jiné evropské, západní státy, jak něco podobného u nich dovolí. Už si myslím, že těch hal a skladů, ale i supermarketů tady máme opravdu dost a je třeba jim dát stopku. To, co právě potřebujeme, je především orná půda a její ochrana, a ne zastavování betonem. Děkuji za odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP