(15.40 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Na tom grafu, vážený pane premiére, je datum 21. října 2020. Bohužel to skutečně je tak, že aktuálně v přepočtu na počet obyvatel se v žádné evropské zemi neumírá na covid tolik jako u nás. Ten graf je alarmující. Slovensko je zde, Německo je zde, my jsme tato nejdelší čára. (Ukazuje na grafu.) To je aktuální stav aktuálních úmrtí, každý den aktualizovaný. Tato smutná situace je zapřičiněna vašimi rozhodnutími.

Mě proto zajímaly odpovědi na ty čtyři otázky, vaše vysvětlení pro Českou republiku. A zajímá mě to i nyní, protože se ukázalo, že vy jste se ani nenaučil rozlišovat mezi ODS a Piráty. Piráti vytrvale žádali o přípravu na druhou vlnu, věděli jsme, že přijde, a upozorňovali jsme na ni. A proto nám kdyžtak doložte, kdy jsme říkali - (Předsedající upozorňuje na skončení času, není již rozumět zbytku věty.).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan premiér má dvě minuty na doplnění své odpovědi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já chci jen říct, že váš graf je vytržený z kontextu a je nepravdivý. Já mám tady přepočet (ukazuje tabulku) na milion obyvatel, tak jak se to vykazuje. Jo? Takže já říkám, že tahle debata je skutečně nechutná, je to téma, které je skutečně neuvěřitelné, vůbec že si to sem dovolujete dávat. A já vám můžu ukázat celou analýzu těch výroků různých lidí, různých expertů od března. Ano? Takže já nevím, proč tady to řešíte. Neříkáte pravdu, není to tak. A my děláme všechno pro to, abychom zachránili každý život. A vy tady přicházíte s nějakým nesmyslem, který je nepravdivý. Takže nechci tady mluvit o nějakých metodikách, jak to mají na Slovensku, jak to mají jinde, tak to já nechci. Ale mě to mrzí, že tady říkáte nepravdu. Protože evidentně lžete a ta čísla jsou úplně jiná, já jsem je tady četl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Nyní pokročíme k další interpelaci, a to poslance Jiřího Kohoutka, který bude interpelovat - nezaplacené podniky v privatizaci. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, Parlament České republiky přijal dne 6. června 2019 usnesení Poslanecké sněmovny k nezaplaceným podnikům privatizovaným vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998. Poslanecká sněmovna tehdy konstatovala, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které - za prvé - vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily, a za druhé žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

Pane premiére, prosím o informaci, zda a jak vaše vláda toto usnesení naplňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k položení otázky v interpelaci. Pan předseda vlády bude odpovídat. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych ještě kolegyni například tady mohl číst - váš předseda Ivan Bartoš 17. 8.: Vláda opět přichází s plošným nošením roušek. Je to asi jediné řešení, které nezná (zná?). - Můžu to tady číst ještě hodinu, co říkal pan Pikal, Třešňák, Hřib, Bartoň 18. 9. Takže zkuste si nejdřív přečíst, co jste říkali předtím, teďka říkáte zase něco jinýho. Protože vždycky říkáte něco jinýho. Jak vám to vyhovuje. A manipulujete.

Co se týká privatizace, tak nevím, co mám k tomu říct. Tady je usnesení Poslanecké sněmovny č. 653, kde Poslanecká sněmovna požádala vládu mimo jiné o účinnou změnu trestněprávních předpisů, tak aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení. Lze konstatovat, že sice nedošlo k zakotvení nepromlčitelnosti těchto trestných činů, nicméně došlo u nich k výraznému prodloužení promlčecí doby. V rámci vládního návrhu novely trestního zákoníku, která byla projednávána jako sněmovní tisk 453, byl při projednávání v Poslanecké sněmovně uplatněn a schválen pozměňovací návrh, který prodloužil promlčecí dobu u trestných činů, za které trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestných činů spáchaných při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu z dvaceti na třicet let. Tato změna je obsažena v zákoně č. 333/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2020. Takže tolik za mě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se kolegy Kohoutka, jestli se hlásí. Nehlásí se k doplňující otázce. Budeme tedy pokračovat další interpelací a to je interpelace pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka k lithiu. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, já jsem se pokoušel tohle téma řešit na písemných interpelacích, tam bohužel nechodíte, tak ještě jednou tady. Já vám připomenu váš předvolební plakát, ukážu ho i vám (ukazuje premiérovi kopii) - Nenechám ČSSD ukrást lithium stejně jako OKD. - A píšete tam: Tady jde o 2 tisíce miliard našich peněz.

A mě zajímá, já jsem se na to ptal detailně pana ministra Havlíčka, bohužel jsem se nedozvěděl odpovědi na dvě zásadní otázky k této věci, tak to zkusím u vás. Zajímá mě za prvé, kolik z těch 2 tisíc miliard tedy můžeme očekávat pro český státní rozpočet a v jakém horizontu. To je asi ještě důležitější otázka - kdy skutečně můžeme očekávat, že z těchto peněz, u kterých jste zabránil ČSSD, aby je ukradla stejně jako OKD, tak kdy tedy můžeme očekávat, že z toho v rozpočtu něco bude. Pan Havlíček tvrdil, že to je jenom jakýsi majetek, který možná jednou zhodnotí naši pravnuci, ale já myslím, že občany spíš zajímá, kdy se z toho budou dát platit důchody, než toto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k položení otázky při ústní interpelaci a pan předseda vlády bude odpovídat. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No pane stínový ministře financí, vy jste proslul svým výrokem DPH z příjmu. Tak to je skutečně velký výrok ministra financí. A teďka si pletete aktivum a příjem rozpočtu.

Takže to lithium. My máme takový podivný zákon - a já jsem se ptal pana ministra Brabce, proč ho teda máme, a on tvrdí, že je všude. Takže když tady někde na dvoře začne někdo vrtat dole a navrtá v tisíci metrech zlato, tak je jeho. Že je to tak, pane ministře? (Ministr souhlasí.) Místo toho, aby bylo státu. To je celkem divné. Mně se to nelíbí, ale údajně to tak je normální. Pro mě ne, ale je to tak.

Takže k tomu lithiu, prosím vás. K tomu lithiu. To lithium v tomhle kontextu toho zákona je, že stát místo toho, aby to dělal sám, tak vlastně povolil různým, hlavně australským, takovým podivným firmám, které tam měly kancelář někde v Perthu na jednom patře a sídlily v nějakých daňových rájích, dělat ten průzkum. A co se týká toho lithia, tak samozřejmě je tam potřeba rozlišit dva pojmy související se začátkem produkce lithia. Je to začátek těžby, který je plánován na polovinu roku 2025, a tzv. plný výkon těžby o objemu 1,7 milionu tun rudy ročně, jeho dosažení je plánováno na konci roku 2027. A splnění harmonogramu naplánovaných prací a úkonů je realistické, nicméně z důvodu skutečné délky povolovacích řízení může dojít ještě dodatečně k úpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP