(13.50 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru hlasování. Nejprve, pokud nebudou námitky, bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru, a to sice kategorie bere na vědomí, v které bychom odhlasovali - já navrhuji en bloc, ale pokud budete chtít jednotlivě, můžeme i jednotlivě 1 až 7 tak, jak jsem je načetla již v obecné rozpravě, ale mohu je samozřejmě číst konkrétně. Pak bychom hlasovali o druhé části, která je, že Poslanecká sněmovna souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky. Pak bychom hlasovali o III - konstatuje, kde bychom za prvé odhlasovali tu konstataci, že jsme projednali stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, poté bychom hlasovali o IV, která by zněla - Poslanecká sněmovna dále po projednávání státního závěrečného účtu - a teď bychom seřadili všechny ty návrhy, protože se žádný nevylučuje, tak jak šly za sebou. Takže bychom začali usneseními jednotlivých výborů, jak byla doprovodná usnesení z výborů, pak bychom pokračovali jednotlivými body pana kolegy Ferjenčíka a, b, c, d, potom pana kolegy Holomčíka a potom návrhem pana poslance Černohorského.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda někdo má námitku k navržené proceduře. Já myslím, že je poměrně přehledná. Kolegy jsem přivolal.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

(Hlasování číslo 301.) Přihlášeno 91, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já děkuji. Takže bychom začali první hlasování, které by bylo: Poslanecká sněmovna bere na vědomí - je tam bod 1 až 7. Je to součástí návrhu usnesení rozpočtového výboru. Jenom se ptám, zda mám všechny tyto body opět přečíst. Nevidím, že by měl někdo problém (předsedající to nepokládá za nutné, nikdo z pléna nemá námitku), takže bychom mohli tyto body odhlasovat najednou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení rozpočtového výboru, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí. Kdo je proti?

Hlasování 302, přihlášeno je 91, pro 53, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Druhé hlasování by bylo, že Poslanecká sněmovna souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2019 financujícími položkami a to takto: vydanými státními dluhopisy ve výši 50 423 297 638,11 Kč a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv - zvýšením o 21 907 560 283,03 Kč.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 303, přihlášeno je nás 91, pro 47, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jako třetí bychom odhlasovali opět část rozpočtového výboru, a to: Poslanecká sněmovna konstatuje, že projednala stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky na rok 2019 a bere ho na vědomí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 304, přihlášeno 91 poslanců, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Tak a teď už bychom se dostali k těm jednotlivým doprovodným usnesením a začali bychom návrhy jednotlivých výborů. Hlasovali bychom o usnesení ústavně-právního výboru, které zní: Poslanecká sněmovna doporučuje, aby vláda v rámci státního závěrečného účtu do budoucna vyhodnocovala u jednotlivých státních institucí náklady a výdaje spojené s úhradou škod způsobených nezákonnými rozhodnutími nebo nesprávným úředním postupem a uplatněné regresní nároky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slyším klepání kartou, takže vás všechny odhlásím. Poprosím vás, přihlaste se znovu. (Námitka z pléna.) Tak já vás ještě jednou poprosím odhlásit a přihlásit, zřejmě jsem omylem zmáčkl i hlasovací tlačítko, to hlasování je samozřejmě zmatečné.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložené doporučující usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 305, přihlášeno 74, pro 28, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další je výbor pro obranu, který navrhuje: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby odstranila rozdíly v odměňování mezi zaměstnanci Národního bezpečnostního úřadu a příslušníky bezpečnostních sborů dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru k příslušníkům bezpečnostních sborů, a státními zaměstnanci, dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro předložené usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 306, přihlášeno 75, pro 23, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o návrhu výboru pro bezpečnost, který doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém doporučuje vládě posílit personální zajištění a navýšit finanční ohodnocení zaměstnanců Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 307, přihlášeno 75, pro 30, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Ferjenčíka, takže začneme jednotlivě. Ten první zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že řízení veřejných výdajů je nepřehledné především z důvodu nejednotnosti dílčích závěrečných účtů jednotlivých kapitol a žádá vládu k sjednocení podkladů v příštích letech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 308, přihlášeno 75, pro 27, proti 7. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je: Poslanecká sněmovna upozorňuje, že chybějící manažerský pohled na veřejné výdaje podkopává důvěru v racionální řízení veřejných výdajů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 309, přihlášeno 75, pro 27, proti 8. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh zní: Poslanecká sněmovna připomíná, že poměr kapitálových výdajů vůči celkovým výdajům státního rozpočtu zůstává nízký i přes dílčí zlepšení v minulých letech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP