(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ano, pan poslanec Ferjenčík se hlásí do rozpravy z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jenom stručně shrnu některé ze svých pozměňovacích návrhů, které považuji za podstatné.

Je to návrh F6, který rozšiřuje povinnosti předávání informací o dotacích.

Je to návrh F5, který zajišťuje, že rozpočtová opatření nad 1 mld. korun bude projednávat rozpočtový výbor.

Jenom k tomu dám takové vysvětlení. Těch rozpočtových opatření, která vláda dělá, je ročně nějakých 960 a potom na rozpočtový výbor jdou věci typu "podpora Dětské skupiny Motejlci na úřadu ombudsmana" za nějaké desítky nebo stovky tisíc ročně, ale nejdou tam věci nad 1 mld., protože se vejdou do 10 % závazného ukazatele třeba tím způsobem, že se to bere ze státního dluhu, což je položka o 40 mld., takže máte najednou 4 mld. limit k tomu, aby to vláda mohla dělat sama bez jakékoliv kontroly Parlamentu, a to prostě není správně. Je naprosto nelogické, abychom posuzovali drobnosti typu dětské skupiny a aby úplně mimo kontrolu Parlamentu šly úpravy rozpočtu nad 1 mld. korun. To je tedy pozměňovací návrh F5.

Potom F3 je návrh, který z této novely vypouští novelu zákona o státní službě. My jsme velmi znepokojeni tou postupnou erozí zákona o státní službě a tady je vlastně další, asi jenom malý, ale přesto další krok k tomu, že se zase něco schovává z veřejné kontroly, zase to nebude dohledatelné v eKLEPu a zase si ministerstva zjednodušují život, aby mohla ty úřady předělávat podle své vůle zcela proti smyslu zákona o státní službě. Takže prosím, abyste podpořili návrh F3.

Pak je tam F1 - zachování DotInfa.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem hlasovací procedury, který je uveden v usnesení rozpočtového výboru ze 44. schůze z 23. září. Jedná se o čtrnáct hlasování o pozměňovacích návrzích plus zákon jako celek. Jenom se chci zeptat, jestli je nutné, abych proceduru načítala, anebo zda ji máte všichni před sebou. Takže pokud ji máte před sebou a nebude mít nikdo námitek, tak já bych ji tady detailně nepředčítala a jenom bych vás požádala o její schválení, abychom podle ní mohli začít hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, souhlasím s tímto postupem. Přeje si někdo načítání procedury? Nepřeje, budeme o ní tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 287 přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili a můžeme podle ní postupovat. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, já vám děkuji. A začneme hlasovat. Nebyly podány žádné legislativně technické úpravy, takže budeme rovnou hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Podle schválené procedury budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem D pana poslance Zbyňka Stanjury. Je to pozměňovací návrh 6215 a ten navrhuje, aby nový § 14da umožnil příjemci dotace nebo finanční výpomoci ze státního rozpočtu převod práv prodejem obchodního závodu nebo jeho podílu, aniž by měl povinnost dotaci nebo finanční výpomoc vrátit. To je obsah pozměňovacího návrhu. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 288 přihlášeno 97 poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A3 rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 289 přihlášeno 96 poslanců, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Tím, že jsme přijali pozměňovací návrh pod písmenem D pana kolegy Stanjury, se stává pozměňovací návrh A4 rozpočtového výboru nehlasovatelný. To máme podle procedury.

Přistoupili bychom k dalšímu pozměňovacímu návrhu pod písmenem B. Je to pozměňovací návrh číslo 6245 pana poslance Pustějovského, který navrhuje v § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., aby Státní fond životního prostředí České republiky mohl poskytovat dotace ze státního rozpočtu. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 290 přihlášeno 96 poslanců, pro 6, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana poslance Vojtěcha Pikala. Jak už tady bylo řečeno, jedná se o novelu jednacího řádu, kde třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit pouze za předpokladu, že bylo ukončeno projednávání státního závěrečného účtu za minulý rok. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 291 přihlášeno 96 poslanců, pro 51, proti 3. Návrh byl přijat. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E1 pana poslance Jakuba Michálka. Jedná se o zakotvení povinnosti pro poskytovatele dotací zjišťovat údaje o skutečném majiteli žadatele právnické osoby jak u dotací ze státního rozpočtu, tak u dotací z rozpočtů územních samosprávných celků. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 292 přihlášeno 96 poslanců, pro 31, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní jsme u pozměňovacího návrhu pod písmenem E2.1 a ten se stal nehlasovatelný, protože byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem A1.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní zpravodajko, ještě je zde zájem vyjádřit se k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Jenom pro záznam. V hlasování pořadové číslo 290 jsem se zdržel. Na sjetině mám pro, nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ano, ještě také k hlasování. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji. Já ve stejném hlasování také stejně, jako to řekl pan kolega - pro záznam a také nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Není zpochybněno hlasování - pro stenozáznam.

My se budeme teď zabývat hlasováním -

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: - o pozměňovacím návrhu pod písmenem E2.2 pana poslance Jakuba Michálka. Jedná se o doplnění zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory. Rozpočtový výbor nedoporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP