(19.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní výbor zahraniční. Rozhodneme v hlasování číslo 266, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 266, přítomno 95, pro 18, proti 35. Návrh byl také zamítnut.

 

Nyní výbor pro životní prostředí. Rozhodneme v hlasování číslo 267, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 267 z přítomných 96 pro 20, proti 38. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu, který padl v rozpravě, a to je zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů, a to rozhodneme v hlasování číslo 268, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 268 z přítomných 96 pro 68, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, dalším výborům přikázán nebyl. Lhůta k projednání ve výboru byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu, ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod č. 100.

Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny, že jsme prodloužili jednání po 19. hodině pouze pro tento tisk, jsme pro dnešek vyčerpali možnosti k projednávání dalších zákonů. Těším se s vámi zítra ráno v devět hodin. Začínáme písemnými interpelacemi a v 11 hodin pevně zařazenými body.

 

(Jednání skončilo v 19.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP