(19.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Protože v celém návrhu zákona se hovoří o tzv. překompenzacích. Tomu rozumíme, o co se asi jedná. Ale co když se v tom sektorovém šetření zjistí, že je podkompenzace? Zákon o tom vůbec nehovoří. A já se ptám, bude i ta podkompenzace dorovnávána? Nebo se bere, že když je někdo podkompenzován, má smůlu, historicky nějak byl hloupý a má podkompenzaci, byť sektorové šetření prokáže, že je ve ztrátě kvůli této podkompenzaci? Čili má otázka zní, jak to bude s podkompenzacemi, popř. jak bude probíhat sektorové šetření v rámci subjektů, které mají širší portfolio, to znamená malé, střední, velké. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Lipavský, připraví se pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, děkuji za slovo. Já se opravdu domnívám, že pro tuto debatu je místo na výborech. Pro záznam navrhuji, aby tento tisk byl také odkázán do zahraničního a bezpečnostního výboru. Ve svém předchozím příspěvku jsem to takto jasně neformuloval, takže to pro jistotu říkám znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak hezký večer. Budeme pokračovat. S faktickou poznámkou pan kolega Lubomír Volný a připraví se ke svému vystoupení pan kolega Černohorský. Prosím. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych si jenom krátce dovolil zareagovat na špatně skrývaný pirátský rasismus a rusofobii. Lehce bych je upozornil na to, že kupř. Spolková republika Německo se vydává energeticky zcela všanc Ruské federaci, dokonce je kvůli tomu ochotná riskovat jak obchodní, tak sankční válku se Spojenými státy americkými a dělá všechno pro to, aby se stala závislou na ruském plynu. Takže já si myslím, že bychom opět tady neměli být papežštější než papež, a když vedoucí stát Evropské unie, ten nejsilnější ekonomicky a politicky, nejvyšší váha v rámci Evropské unie, se vydává doslova a do písmene všanc ruskému plynu, tak my bychom se nemuseli stoprocentně nějakým způsobem orientovat na zbytečné rasistické a rusofobní útoky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Černohorský ještě posečká, protože se jeho stranický kolega Petr Třešňák přihlásil k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: To jsem opravdu netušil, že se zde rozjede série faktických poznámek. Ale já bych chtěl kolegu Lubomíra Volného upozornit - teď ponechám ty poznámky o rasistických výrocích - o tom plynu jsem zde mluvil už na začátku, takže příště aby mě poslouchal a nemusel by nám vmetávat něco, co jsme neřekli a s čím sami nesouhlasíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času. A nyní tedy pan kolega Černohorský... Pan kolega Volný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: To je sice hezké, že s tím nesouhlasíte, ale to je taky tak všechno, co s tím můžete dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Černohorský jistě vydržel tu chvilinku. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já si to zkusím výrazně zkrátit. V tuto chvíli schvalujeme zákon, který by dle mého názoru měl být projednáván spíše v rámci zákona o podporovaných zdrojích energie. Je to věc, která se tady už navrhovala, tak abychom tyto dva tisky buď měli pospolu a projednávali to při jednom, protože v tuto chvíli vytváříme docela jakoby paralelní legislativní strukturu, kdy přijímáme speciální zákon, přičemž bychom to mohli ošetřit v rámci jednoho jediného zákona a případně to dát jako větší pozměňovací návrh do toho zákona o podporovaných zdrojích energie.

Jedním z problémů, který je v rámci tohoto zákona, je, že tento návrh upozaďuje roli energetického úřadu, která by ale naopak měla být zcela zásadní. Když se podíváme do návrhu zákona, tak v rámci rozhodovacího procesu nikdy nebyla vyhodnocena hodnota závazku státu vůči investorovi, přičemž závazek státu je v základních obrysech definován přímo tímto zákonem a jedná se o závazek vykoupit vyrobenou elektřinu po dobu třiceti let a déle za sjednanou realizační cenu, kterou lze modifikovat a která investorovi pokryje veškeré ekonomické oprávněné náklady, odpisy a přiměřený zisk zajišťující obvyklou míru návratnosti investice.

Jak tady bylo zmíněno, těch věcí na vysvětlování je tam poněkud více. Já už vás asi nebudu výrazně víc trápit, čekám nějaké jednání ve výborech. Původně jsem zvažoval i variantu, že bych dal návrh na vrácení k dopracování, ale já spíš navrhnu, že bychom prodloužili naopak lhůtu o 20 dnů, protože jak vidíte, tenhle zákon bude mít dalekosáhlé následky v případě, že ho přijmeme, a zaváže tuto republiku na dost dlouho v podstatě garantovat příjmy ČEZu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Černohorskému a ptám se, kdo dál do rozpravy. Pan kolega Dolínek, nikoliv v roli zpravodaje, se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nikoliv jako zpravodaj, ale jako poslanec. Ať všechny návrhy jsou zde jasně sděleny, tak já tedy navrhuji zkrácení projednání na 30 dnů, jak jsem avizoval v úvodním slově. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, mohu rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Pan vicepremiér má zájem, prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Bude to velmi rychlé, protože se domnívám, že bychom toto měli diskutovat zejména na hospodářském výboru, takže už to nebudu prodlužovat. Jediná věc, kterou bych chtěl říct. Nekomplikuje se to, protože kdybychom to dávali do zákona o POZE, tak naopak ten zákon tím zkomplikujeme. A kdybychom měli jít jinou cestou, contract for difference, tak ta vlastní off-takeová smlouva není úplně odlišná, tzn. to, co dneska dělá Velká Británie, a dostala k tomu zelenou, tak vlastně my jdeme velmi obdobným a podobným způsobem. Takže naopak vyčleňujeme to, jdeme jednoduchou cestou, čitelnou, čistou a pro každého velmi transparentní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Zazněly zde tedy tři důležité informace. První byla připravenost výborů k projednání, druhá byla žádost, nebo návrh, na prodloužení o 20 dnů k projednání, třetí, nebo druhý návrh hlasovatelný bylo zkrácení na 30 dnů. Následně samozřejmě potom pan předsedající vyzve poslance, aby vyjmenovali výbory, kde by měl být ještě zákon projednán mimo gesční výbor. Myslím, že nic jiného nezaznělo, proto můžeme hlasovat o osudu, kde bude projednáván zákon, a může být projednáván dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Můžeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání, protože návrh na vrácení ani zamítnutí nepadl. Nejdříve tedy přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 264, které jsem zahájil. Kdo je pro hospodářský výbor jako výbor garanční? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 264 z přítomných 95 pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. V rozpravě padly návrhy - očekávám tedy teď návrh. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Abych to urychlil, dávám návrh ještě na bezpečnostní výbor, zahraniční výbor, tak jak říkal kolega Lipavský, a poprosím ještě případně o výbor pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili výbor pro bezpečnost, výbor zahraniční a výbor pro životní prostředí. To jsou návrhy, ano? (Poslanec Černohorský souhlasí.) Ještě někdo další? Není tomu tak. Budeme hlasovat jednotlivě o přikázání dalším výborům.

 

Nejdříve výbor pro bezpečnost v hlasování číslo 265, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 265 z přítomných 95 pro 26, proti 31. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP