(18.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to pozměňovacímu návrhu 6255, to je ten, který jsem tady uváděl v obecné rozpravě, který by měl řešit právě onu problematiku stejné transparentnosti v případě... možnosti stejných sankcí a transparentnosti v případě získávání dotací a veřejných podpor, stejně tak jako v případě žádosti o veřejné zakázky.

A druhý dokument, ke kterému bych se chtěl přihlásit, je pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem 6251 pánů poslanců Blažka a Bauera, kteří bohužel vzhledem k dnešnímu sníženému stavu nejsou přítomni. Jeho odůvodnění máte v důvodové zprávě, to už jsem se bohužel naučit nestačil, takže si ale myslím, že stačí, když je to jenom ve zdůvodnění, které je součástí toho tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Roman Onderka. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v obecné rozpravě a je veden pod sněmovním dokumentem 6236.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Roman Onderka a připraví se pan poslanec Milan Feranec.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 6239, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Milan Feranec a nikoho dalšího zatím nevidím. Koukal jsem vaším směrem, vy už jste tam nastartovaní, takže já jen určím pořadí: pan předseda Michálek, pan poslanec Ferjenčík a ještě Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Tímto se hlásím k pozměňovacím návrhům kolegy Jana Volného k tomuto zákonu, sněmovní dokument 6217. Jak už jsem uvedl, jedná se o legislativně technické úpravy textů. V bližším odůvodnění odkazuji na písemné zdůvodnění a na to, co jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se hlásím k pozměňovacím návrhům 6224, 6225, 6242, 6227. Jde o pozměňovací návrhy, z nichž některé byly připraveny mým kolegou Františkem Navrkalem, který tady s námi dneska nemůže být, bohužel, nebo možná naštěstí. (Smích několika poslanců.) Tak pokud jde o odůvodnění těchto návrhů, tak se odkazuji na písemné vyhotovení, protože jsou nahrány v informačním systému.

Návrh 6225 se pravděpodobně částečně překrývá, nebo možná plně, s návrhem pana kolegy Bendy, protože jeho původcem je Rekonstrukce státu, takže možná potom v rámci vyhotovení pozměňovacích návrhů bude možné to sloučit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Jako poslední pan poslanec Marek Benda se připraví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 6256. Odůvodnění podrobnější je v tom návrhu obsaženo. Každopádně, o co jde? Jde o zrušení tzv. cenzurního paragrafu zákona o hazardních hrách, paragrafu 82, podle kterého musí internetoví provideři cenzurovat weby, které jsou na seznamu nepovolených internetových her. Podle našeho názoru je dostačující blokace plateb, kterou zachovávám, to je § 83. Myslíme si, že cenzura internetu není nutná, a obáváme se toho, aby se toto ustanovení postupem času nerozšířilo. Z tohoto důvodu navrhuji opatření zrušit.

Současně si dovoluji kolegy upozornit na takovou perličku, že v Poslanecké sněmovně jsou ty weby, které mají být blokované, dostupné, protože samozřejmě Poslanecká sněmovna je takové zvláštní prostředí, kde třeba čistá mzda je vyšší než hrubá, a stejně tak tady neplatí zákony, které platí všude jinde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda, předseda ústavně-právního výboru. A zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jenom poznámku k panu poslanci Michálkovi. Aby nevznikl nějaký omyl: mým původcem určitě není Rekonstrukce státu, maximálně mého pozměňovacího návrhu, ale to nebylo z jeho proslovu úplně patrné.

Ale k čemu jsem se chtěl přihlásit, je sněmovní dokument 6252, neboť jsem zjistil, že mi kolegové strčili do ruky dva papíry, které jsou téměř totožné, ale nejsou úplně totožné. Zase, kolegové Blažek a Bauer. A protože nevím, ke kterému z nich se budou chtít přihlásit, nebo jestli chtějí oba, tak se raději přihlašuji i k tomu druhému, 6252, aby byl když tak k dispozici pro třetí čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu, zdali se někdo další hlásí. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem. Máte zájem? Nemáte zájem. Pan zpravodaj taky ne. Takže nemám tady žádné návrhy, o kterých by se hlasovalo, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se vrhneme na další bod. Jedná se o bod číslo

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Dne 19. srpna 2020 jsme na 57. schůzi Poslanecké sněmovny souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Jedná se o usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1226. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka garančního výboru, což je rozpočtový výbor, poslankyně Miloslava Vostrá.

Rozpočtový výbor návrh znovu projednal a vydal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 567/5.

Ptám se nyní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Nechcete vystoupit. Takže prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá a informovala nás o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru ze 43. schůze ze dne 9. září, a sice je to usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jednalo se o opakované druhé čtení.

Nebudu tady číst celé usnesení, protože ho máte písemně. Jenom bych si dovolila říci, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 567, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou součástí usnesení rozpočtového výboru, které máte k dispozici. A pokud nebude námitek, tak bych je tady nečetla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pouze jednoho poslance, tedy i bez přednostního práva, jenom jednoho jediného, a je to předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ještě jednou chci poděkovat Poslanecké sněmovně, že umožnila opakovat druhé čtení. My jsme tu žádost zdůvodnili potřebou upravit zákon tak, aby Městská nemocnice v Litoměřicích mohla přejít na kraj a současně byly zachovány dotační tituly, které nemocnice inkasovala v průběhu své činnosti.

V této chvíli bych chtěl poděkovat pracovníkům Ministerstva financí, kteří technicky zpracovali pozměňovací návrh. Je uveden v systému pod číslem 6215. Hlavním předkladatelem pozměňovacího návrhu je pan poslanec Krejza, který je samozřejmě z Litoměřic. Ale protože jednáme v polovičním týmu, tak dneska se na soupisku nedostal, jinak je v Praze. Takže já jsem slíbil, že se k pozměňovacímu návrhu jako spolupředkladatel potom v podrobné rozpravě přihlásím. Podrobné zdůvodnění a technické řešení je uvedeno přímo v dokumentu 6215. A znovu jenom opakuji, že děkuji týmu Ministerstva financí, že to připravil technicky správně. Takže věřím, že bude velmi jednoduché pak ve třetím čtení tento pozměňovací návrh podpořit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP