(14.40 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dále v návaznosti na tyto body navrhujeme, aby se za tyto body zařadily body 282, 285 a 299, sněmovní tisky 930, 939 a 959. Sněmovní tisk 930 je návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 atd. To samé je u sněmovního tisku 939, což je návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy. A sněmovní tisk 959 je senátní návrh zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona číslo 159 o kompenzačním bonusu. Navrhujeme, aby tyto body šly po sobě tak, jak jsem je zmínila, a to buď aby byly zařazeny ve středu - sice vím, že je třetí čtení - od 11.00 hodin napevno, anebo jako varianta na odpoledne jako první až šestý bod ve 14.30 hodin.

Jaké důvody nás vedou k tomu, abychom zařadili tyto zákony? První je to, že vláda opomněla dorovnat kompenzační bonus, respektive výpadky příjmů krajům, ačkoliv tak učinila pro obce. Víme, pokud sledujete televizní debaty z krajů, tak lze zaznamenat alarmující stav financí, a to především financování zdravotnictví a sociálních služeb. Také už jsme zaznamenali v celé řady krajů výpadky, co se týče dopravní obslužnosti, kdy dopravci budou požadovat doplatky za to, že byly rušeny spoje, a nejsou to malé částky, nejsou to desítky milionů, tyto částky se šplhají až do miliardy. Z toho důvodu chceme, aby ty tři tisky, které se týkají kompenzace výpadků příjmů, byly zařazeny. Je to rychlé řešení, které usnadní financování právě oněch důležitých oblastí, jako je zdravotnictví, sociální služby a dopravní obslužnost.

Víme také samozřejmě, že vláda argumentovala tím, a řada koaličních poslanců, že kraje dostanou peníze na komunikace, což je samozřejmě pravdou, ale je to opakující se jev, kdy vláda vždy po těžkém vyjednávání s kraji nakonec krajům peníze na silnice druhých a třetích tříd pošle. Je to nesystémové, a to z tohoto důvodu, že kraje se dozvědí o tom, jaká to bude částka, poměrně pozdě, a potom je velmi složité tyto peníze utratit, a samozřejmě aby takovéto rychlé výstavby či opravy komunikací druhých a třetích tříd byly kvalitní. Z toho důvodu navrhujeme právě ony sněmovní tisky, které mění rozpočtové určení daní, a to tak, aby kraje dostávaly finance na komunikace. Došlo by tam k navýšení o 9 miliard korun z daně silniční a daně spotřební na minerální oleje. A samozřejmě by tam konečně byla stanovena kritéria, jako je délka silnic a počet obyvatel.

Vzhledem k té tíživé situaci, kterou dnes máme, vás prosím, abyste podpořili oba návrhy. Ty první, které se týkají rozpočtového určení daně krajů, už jsme projednávali, v prvním čtení nebylo dokončeno, a ty další tři se týkají rychlého řešení a kompenzace za výpadky z kompenzačního bonusu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. K pořadu schůze nyní pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Sešli jsme se k předvolebnímu zasedání Sněmovny. Venku vrcholí babí léto, je přes třicet stupňů, ministr zdravotnictví se schoval do chytré karantény a my jednáme o programu schůze.

Já bych vás chtěl požádat o zařazení bodu, je to číslo 243, sněmovní tisk 754, který se týká penzí.

Odůvodnění. Nejdříve všeobecné. Já samozřejmě nemám takový věk, abych vám tady kázal, ale často tady vidím, že hlasujete pro věci, se kterými sami nesouhlasíte. Máme tady spoustu evropských směrnic, zbraňovou, GDPR. S vámi to v těch lavicích šije, ale nakonec z nějakého důvodu hlasujete jinak, než chcete.

Máme také tady spoustu populismu. Jeden z nich se týká našich penzistů. Je před volbami, čili někdo navrhuje dát každému tři roušky, někdo navrhuje šest, jak jsem viděl v televizi, a podle mě, já mám takový sen, aby Sněmovna jednala koncepčně a řešila věci systémově. My si myslíme jako Trikolóra, že naši důchodci si zaslouží více než jednorázový milodar před volbami, a proto jsme již asi před půlrokem navrhli zákon, to je ten, který navrhuji zařadit. Výhoda tohoto zákona je, že je to věc dlouhodobá a koncepční, je to skutečná podpora důchodců, a druhá výhoda je, že podporuje mezigenerační solidaritu rodiny.

Vy stejně dobře jako já víte, že státní finance jsou v krachu, čili je to otázka roku dvou, a nic moc lepšího než mezigenerační solidaritu tady v té republice mít nebudeme. A my jsme navrhli to, aby každý člověk, který pracuje, mohl jedno procento ze své hrubé mzdy namísto státu poslat své mamince, tatínkovi, babičce nebo dědovi. Je to snížení daní, protože daně z práce jsou v České republice jedny z nejvyšších na světě, je to podpora důchodů a je to krok správným směrem. Takže já vás žádám, abychom tento bod, který jsem teď tady zmínil, zařadili dnes po projednání toho odškodnění obětí roku 1969.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále k pořadu schůze paní poslankyně Miloslava Vostrá, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké odpoledne a dovolte mi, abych na základě návrhu z grémia, aby se Státní závěrečný účet za rok 2019 projednával 1. října, abych já navrhla pevné zařazení bodu 478, což je Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2019, a to pevně na tento čtvrtek v 11.00 hodin. Jsem toho názoru, že se v podstatě jedná o jedno hlasování, a pokud chceme státní závěrečný účet projednávat 1. října, tak je předpokladem, že si předtím schválíme harmonogram projednávání. Takže vás prosím o podporu pevného zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Prosím, slovo mám pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dva návrhy k pořadu dnešní schůze.

Za prvé, navrhuji přeřazení bodu 13, což je druhé čtení zákona o České národní bance, což je zákon, který v tuto chvíli ve skutečnosti není příliš aktuální, protože ve skutečnosti zpřísňuje pravidla udělování hypoték, kterými se vláda snažila zbrzdit růst cen nemovitostí, ale už sama dnes ta kritéria i ve svém doporučení zmírnila, takže ten zákon skutečně není nějaký extra potřebný v tuto chvíli. Navíc jsme schválili krátkodobou novelu platnou až do konce příštího roku, takže skutečně není žádný časový pres na to to projednávat. Tak navrhuji přesunout tento bod, tedy bod 13, na konec bloku druhých čtení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP