(16.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Ta třetí zpráva, byla tu vlastně už do jisté míry zmíněna, se týká pomoci ekonomice, pomoci lidem, pomoci firmám, pomoci občanům, tak jak doteď předvedla vláda. Já myslím, že o tom zde dlouze ani nemusím mluvit. Je tady celkem obecně známo, že pomoc vlády je z velké části pořád ještě na papíře, že z té reálné pomoci se lidem dostalo jenom asi zanedbatelná část těch peněz, o kterých se tady mluví.

My jsme z toho všeho i z těch tří zpráv, se kterými jsme v posledních dnech konfrontováni, my jsme z toho znepokojeni. Vláda čelí propadu ekonomiky. Zdá se - a ukazuje to i vývoj zadlužení, vývoj deficitu státního rozpočtu, to, s čím sem přichází vláda - že vláda ztratila kontrolu nad veřejnými financemi a vláda nemá dostatečnou schopnost účinně doručovat pomoc, tak jak bylo slíbeno, a tady se ukazuje, že vláda ani nemá žádný plán, jak ekonomiku oživit. A jak říkám znova, my jsme z toho upřímně znepokojeni. A samozřejmě jsme političtí realisté, tak chápeme, že tu je nějaká vládní většina, většina pro schválení podle nás naprosto neodpovědného půlbilionového dluhu, s tím asi v tuto chvíli nic neuděláme, ale přesto můžeme nějaká řešení nabídnout. My je nabízíme a i my jako Poslanecká sněmovna můžeme v této věci do jisté míry pomoct.

Proto jsme jako Občanská demokratická strana přišli s dvěma iniciativami. Ta první je, že jsme navrhli sérii usnesení, která by vedle toho astronomického dluhu donutila vládu, aby předložila nějaký jasný plán, co chce ještě do konce svého mandátu udělat a jak s tou situací si chce poradit. Já jenom připomenu, že ta doprovodná usnesení, o kterých budeme za chvíli hlasovat, se týkají toho, že by Poslanecká sněmovna zavázala vládu, aby do 31. 7. předložila audit výdajů státu. Audit výdajů státu, aby se ukázalo, které výdaje je možné omezit. To odpovídá i té debatě, která tady mezi paní ministryní financí a některými poslanci v posledních minutách probíhala.

To další usnesení se týká toho, že chceme, aby vláda do 31. 7. předložila plán na snížení byrokratické zátěže minimálně o 10 % v letošním roce, minimálně o 10 % v příštím roce. Tady jenom připomínám, že to je vládní závazek. Vládní závazek. Takže jenom chceme po vládě, aby naplnila to, co sama slíbila.

Dále chceme, aby Sněmovna uložila vládě podpořit rychlé schválení zrušení superhrubé mzdy. Ten návrh čeká tady v Poslanecké sněmovně od 8. 8. 2018. Pořád slyšíme nějaké sliby, že by to mohlo být, a kdy to bude, nevíme, ale hlavně se to pořád odkládá. Tohle by lidem mohlo pomoct.

Další doprovodné usnesení by uložilo vládě, aby do konce tohoto roku předložila nějaký koncept důchodové reformy. To s tou udržitelností veřejných financí samozřejmě také úzce souvisí. Mimochodem i toto vláda slibovala.

A poslední doprovodné usnesení by uložilo vládě, aby do konce letošního roku předložila nějaký návrh reformy daní a odvodů, která zjednoduší daňový systém a které by účinně pomohly hlavně drobným a středním podnikatelům a ponechaly tak více peněz lidem.

Já vás samozřejmě znovu žádám, dělal jsem to už v prvním a druhém čtení, prosím i teď o vaši podporu. Myslím si, že toto chtít po vládě, nakonec jsou to většinou věci, ke kterým se vláda sama v minulosti přihlásila nebo se k nim zavázala, že je teď namístě, protože ten půlbilionový dluh, ten opravdu mění všechno. A naší povinností je donutit vládu, aby všechny skulinky v té lodi, do které teď teče, aby je prostě zacpala, nebo se o to aspoň snažila, a aby předložila plán, jak pomoci řešit slabá místa, která dnes česká ekonomika vykazuje.

Tu druhou iniciativu jsme předložili dnes, to tady nebudu podrobněji rozebírat. My jsme připravili něco, co nazýváme záchranný kruh pro českou ekonomiku, balík daňové odvodové pomoci devíti změn zákonů, které zajistí to, že peníze zůstanou lidem, firmám, podnikatelům, těm, kteří ty peníze skutečně potřebují, tedy házíme české ekonomice a českým občanům záchranný kruh, abychom postavili Česko na nohy, a od toho vládního návrhu se vlastně ten náš návrh daňových úlev liší tím, že necháváme občanům 132 mld. korun, které jim skutečně pomohou, a vláda chce rozházet 500 mld. My máme tady konkrétní plán, který lidem ty peníze nechá.

Občanská demokratická strana ale nechce a nemůže podpořit tak obrovské navýšení zadlužení České republiky, já to řeknu ještě jinak, zadlužení každého občana České republiky, když přitom není známo, jak tyto peníze pomohou lidem, jak pomohou nastartovat českou ekonomiku. Jak už jsem řekl, takové navýšení zadlužení považujeme za ekonomický zločin, na který v budoucnu doplatí všichni občané České republiky. Proto toto navýšení dluhu Občanská demokratická strana nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Budeme pokračovat. Nyní zde mám s faktickou poznámkou paní ministryni Schillerovou a pak budou pokračovat přednostní práva. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Já budu rychle reagovat, protože nechci si to nechávat až na konec, protože bych to zapomněla. Pane předsedo, OECD skutečně predikovalo propad pro Českou republiku minus 9,6 % HDP. To je pravda, o tom není pochyb. Ono na druhé straně, jestliže my jsme vysoce otevřená ekonomika, která je velice navázaná na dodavatelsko-odběratelské vztahy se zahraničím, a to tady založili před 30 lety, tuto ekonomickou politiku, naši předchůdci, tak je logické, že ten propad bude horší a predikce může být horší. Já vám to dneska nedokážu verifikovat a potvrdit. My prostě budeme skutečně tu predikci dělat začátkem září. Ale jestli jste se díval na ty grafy OECD, tak OECD současně druhým dechem řeklo, že růst v roce 2021 predikuje plus 7,1. Ani to nedokážu teď v tuto chvíli potvrdit nebo vyvrátit. Nemám dostatek čísel, nemáme - experti Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a i ze zahraničí a z okolí, nicméně OECD tam dalo další grafy. O těch už se málo mluví. Mluví se o tom prvním. Dalo tam graf vývoje nezaměstnanosti v jednotlivých zemích OECD, dalo tam vývoj stavu veřejných financí v jednotlivých zemích OECD a dalo tam míru zadlužení jednotlivých zemí OECD a uvedli tam, že nezaměstnanost pro rok 2020 predikují, a já to zase nemohu verifikovat; jenom když to říkáme, tak musíme korektně všechny ty grafy, nezaměstnanost, řekli, bude nejnižší ze zemí OECD, veřejné finance budou čtvrté nejzdravější - i s tou mírou zadlužení, všechny země mají tu míru zadlužení, ale my vycházíme z nějaké velmi nízké základny, promiňte, veřejné finance, a míra zadlužení bude třetí nejnižší.

Takže tím, že jsme vlastně na té pozici byli před pandemií, na takovéto nízké pozici, tak i po té míře zadlužení, která je stejná v těch jednotlivých zemích OECD v tomto případě (upozornění na čas), de facto zůstáváme na stejné pozici. A to je potřeba si uvědomit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s přednostním právem se stanoviskem za klub SPD pan poslanec Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy a pánové, já se zkusím ve stručnosti vyjádřit, resp. vyjádřit stanovisko klubu hnutí SPD. My tento deficit, který je bezprecedentní v historii České republiky ve výši 500 mld. korun, prostě podpořit nemůžeme. A já zkusím i v krátkosti vysvětlit proč.

My se domníváme, že každý dobrý hospodář v případě, že se mu sníží příjmy, čelí krizi, tak hledá úspory, snaží se osekat nepotřebné výdaje a teprve poté se snaží event. půjčit peníze a proinvestovat se z těch problémů. Ono je totiž potřeba si uvědomit, že každý dluh bude potřeba také jednou splatit. A už je to vidět v letošním roce, že za dříve vydané dluhopisy letos platíme 230 mld. korun. To znamená, my se tady nebavíme o nějakých 500 mld. dluhu, ale 730 mld. dluhu. Máme za sebou pět let naprosto bezprecedentního hospodářského růstu v historii České republiky. Neušetřili jste nic. Dva roky po sobě přebytky na důchodovém účtu skoro 20 mld., úspory žádné, všechno se projedlo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP