Pořad 54. schůze

54. schůze (7., 8. července 2020)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 2020)

30. Vládní návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) /sněmovní tisk 834/ - prvé čtení

Projednávání (7. července 2020)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení

Projednávání (7. července 2020)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

Projednávání (7. července 2020)

68. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení

Projednávání (7. července 2020)

70. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení

Projednávání (7. července 2020)

266. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení

Projednávání (8. července 2020)

267. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - třetí čtení

Projednávání (8. července 2020)

270. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ - třetí čtení

Projednávání (8. července 2020)

304. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (8. července 2020)

305. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Projednávání (8. července 2020)

306. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID

Projednávání, část č. 1 (8. července 2020)
Projednávání, část č. 2

307. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (8. července 2020)
Projednávání, část č. 2

308. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Projednávání, část č. 1 (8. července 2020)
Projednávání, část č. 2

309. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Projednávání, část č. 1 (8. července 2020)
Projednávání, část č. 2

310. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (8. července 2020)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP