(12.10 hodin)
(pokračuje Schiller)

8. Návrh A15.

9. Návrh B1 až B2 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud nebyly přijaty návrhy A16, A18, A19 a A21 až A22 hlasováním č. sedm

- pokud bude přijat návrh B1, jsou návrhy J2, K25, K31 a K34 nehlasovatelné;

- pokud bude přijat návrh B2, jsou návrhy C11, C14, C19 a F1 nehlasovatelné.

10. návrhy C1 a C2 společně jedním hlasováním

- pokud nebyl přijat návrh A5 hlasováním č. dvě

- pokud budou přijaty návrhy C1 a C2, bude nehlasovatelný návrh C.8

11. návrhy C3 až C7 společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty návrhy C3 až C7, budou nehlasovatelné návrhy J3 až J7.

12. návrh C8

- pokud nebyl přijat návrh A5 hlasováním č. dvě

- pokud nebyl přijat návrh C1 hlasováním č. deset

13. návrhy C9 až C10 společně jedním hlasováním.

14. návrh C11 až C14 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud budou přijaty návrhy C11 až C14, budou nehlasovatelné návrhy C15 až C21;

- pokud budou přijaty návrhy C11 až C14, budou nehlasovatelné návrhy F1 až F2;

- pokud budou přijaty návrhy C11 až C14, budou nehlasovatelné návrhy K18 až K19.

15. návrh C15 až C21 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud nebyly přijaty návrhy C11 až C14 hlasováním č. čtrnáct

- pokud budou přijaty návrhy C15 až C21, budou nehlasovatelné návrhy F1 až F2;

- pokud budou přijaty návrhy C15 až C21, budou nehlasovatelné návrhy K18 a K19

16. návrh C22 až C25 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud budou přijaty návrhy C22 až C25, budou nehlasovatelné návrhy K18 až K19;

- pokud budou přijaty návrhy C22 až C25, budou nehlasovatelné návrhy F1 až F2.

17. návrh D1 až D9 společně jedním hlasováním.

18. návrh E1 až E2 společně jedním hlasováním.

19. návrh E3

- pokud nebyly přijaty návrhy D14 až D20 hlasováním č. čtyři

- další odrážka je, že je totožný jako návrh H1, který je proto nehlasovatelný.

20. návrh F1 až F2 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud nebyly přijaty návrhy C11 až C14 hlasováním č. čtrnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy C15 až C21 hlasováním č. patnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy C22 až C25 hlasováním č. šestnáct

- pokud budou přijaty návrhy F1 až F2, budou návrhy K18 až K19 nehlasovatelné.

21. návrh G1 až G6 společně jedním hlasováním.

22. návrhy I1 až I5 společně jedním hlasováním.

23. návrh I6:

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud nebyl přijat návrh B1 až B2 v hlasování č. devět

- pokud nebyly přijaty návrhy C11 až C14 hlasováním č. čtrnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy C15 až C21 hlasováním č. patnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy C22 až C25 hlasováním č. šestnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy F1 až F2 hlasováním č. dvacet

24. návrh I7:

- pokud bude přijat návrh I7, je návrh K20 nehlasovatelný pro jeho totožnost.

25. návrh I8.

26. návrh J1

- pokud nebyl přijat návrh A5 hlasováním č. dvě

- pokud nebyly přijaty návrhy C1 a C2 hlasováním č. deset

- pokud nebyl přijat návrh C8 hlasováním č. dvanáct

- totožné jako K24, který je proto nehlasovatelný

27. návrh J2:

- pokud nebyl přijat návrh B1 v hlasování č. deset

- totožné jako K34, který je proto nehlasovatelný

- pokud bude přijat, je návrh K31 nehlasovatelný

28. návrh J3 až J7 společně jedním hlasováním

- pokud nebyly přijaty návrhy C3 až C7 hlasováním č. jedenáct

- pokud nebyly přijaty návrhy C9 a C10 hlasováním č. třináct

- totožné jako K26 až K30, které jsou proto nehlasovatelné

29. návrh K1.

30. návrh K2 až K11 společně jedním hlasováním.

31. návrh K12:

- pokud by nebyl přijat návrh A1 hlasováním č. dvě

32. návrh K13 až K16 společně jedním hlasováním.

33. návrh K17.

34. návrhy K18 až K19

- pokud nebyly přijaty návrhy D10 až D13 hlasováním č. tři

- pokud nebyl přijat návrh B1 až B2 v hlasování č. ´´devět

- pokud nebyly přijaty návrhy C11 až C14 hlasováním č. čtrnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy C15 až C21 hlasováním č. patnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy C22 až C25 hlasováním č. šestnáct

- pokud by nebyly přijaty návrhy F1 až F2 hlasováním č. dvacet

- pokud by nebyl přijat I6 hlasováním č. dvacet tři

35. návrh K20:

- je nehlasovatelný pro jeho totožnost s návrhem I7 v hlasování č. dvacet čtyři

36. návrh K21.

37. návrh K22 až K23 společně jedním hlasováním.

V hlasování třicet osm - návrh K24 až K30, vyjma K25:

- návrhy jsou nehlasovatelné pro jejich totožnost s J1 až J7, vyjma J2.

V hlasování třicet devět - návrh K31

- pokud nebyl přijat návrh B1 v hlasování č. devět

- pokud nebyl přijat návrh J2 v hlasování číslo dvacet sedm

- je totožný jako návrh K25, který je proto nehlasovatelný

40. hlasování - návrh K32.

41. hlasování - návrh K33.

42. hlasování - návrh K34

- návrh je nehlasovatelný pro jeho totožnost s návrhem J2 v hlasování č. dvacet sedm

43. hlasování - návrh H1

- návrh je nehlasovatelný pro jeho totožnost s E3 v hlasování č. devatenáct

44. hlasování - návrh K25

- návrh je nehlasovatelný pro jeho totožnost s K31 v hlasování č. třicet devět

A čtyřicáté páté hlasování je hlasování o návrhu zákona jako celku

Na konci se omlouvám, tam je trošku chyba v těch hlasováních o 42, 43 - přečíslování. Tohle by byla procedura. (V sále velmi silný hluk!)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Slyšeli jsme návrh procedury. Chce někdo vystoupit s protinávrhem? Ano, pan poslanec Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Není to protinávrh. Já bych spíš požádal pana zpravodaje, protože pan poslanec Čižinský řekl velmi relevantní dotaz, jestli by mohlo být zdůvodněno, proč se přistoupilo u těch... Já se omlouvám, ten šum v sále je poměrně extrémní. Zda by se mohlo vysvětlit opravdu, proč se přistoupilo k tomu takto, protože je to vlastně největší meritum těch změn, které tam jsou. Děkuji.

 

Poslanec Jan Schiller: Já ještě jednou, jestli můžu. Takže ten rok 2030, je to hlasováno přednostně proto, že na to je striktně navázána ta recyklační sleva, která má dosah vlastně na všechny obce, všechny občany, tak aby skutečně to byl pozvolný nárůst, to zdražování občanů, aby to skutečně v této době nepoznali hned, okamžitě razantně, skutečně ne místo 800 za tunu, ale nějakých myslím, že 1 100 by to bylo okamžitě za tunu. Takže proto je to vázáno tak na rok 2030, kde jsou na to navazovány všechny ostatní pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. K proceduře pan poslanec Elfmark. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout dvě věci ve změně procedury. Za prvé by se jednalo o body číslo 2, 4, 7, 22 a 32, abychom hlasovali po jednotlivých bodech. Má to jeden jediný účel - protože pokud takhle sloučíme velkou skupinu bodů, které se přelínají i z různých pozměňovacích návrhů, tak není možné o nich úplně korektně za náš klub hlasovat.

A další věc, a bylo to tady zmiňované právě před chvilkou - bod číslo 9 zařadit jako bod 44 a následující body se tím pádem přečíslují.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP