(11.50 hodin)
(pokračuje Schiller)

"Pokud navržený pozměňovací návrh mění dosavadní právní úpravu, v důsledku čehož nebude možno požadovat placení poplatků za již uložený odpad, jde o případ nepravé retroaktivity, resp. retrospektivy, jež je obecně přípustná, a případný závěr o její výjimečné nepřípustnosti by musel být odůvodněn zásadním zásahem do nabytých práv, resp. legitimního očekávání, které by nesledovalo žádný legitimní cíl." A úplně na konci je napsáno: "Pokud tedy předložený pozměňovací návrh vůbec mění dosavadní právní úpravu a není jen jejím zpřísněním, činí tak podle našeho mínění ve formě přípustné retrospektivity, resp. nepravé retroaktivity, a to s vážným konkurujícím si zájmu (zájmem) dotčených subjektů. Nelze jej proto považovat za odporující ústavnímu pořádku."

Tuhle zprávu nám dal pan profesor, takže si myslíme (upozornění na čas), že není pravdou, nebo já si to myslím, že to není pravdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Musel jsem reagovat. Kolega Čižinský musí posečkat, protože mám ještě další dvě faktické poznámky. Já na vás, pane poslanče, nezapomenu, ale nyní pan kolega Zahradník a paní kolegyně Krutáková s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jenom stručně zareaguji na paní kolegyni Krutákovou, na její vystoupení.

Zaprvé musím říci, že ten návrh, o kterém ona mluvila, je návrhem, který schválil výbor pro životní prostředí, a jako takový tedy je předložen jako návrh výboru. To zaprvé.

Zadruhé se jedná o problematiku materiálu, který byl umístěn na skládku jako technické zabezpečení skládky v souladu s integrovaným povolením a se všemi předpisy pro provozování skládky, a tedy zabraňuje tomu, aby zpětně bylo možné tyto už jednou schválené procedury měnit a po tom, kdo odpad uložil, tedy po provozovateli skládky, vyžadovat placení poplatku.

A zatřetí interpretaci nebo vysvětlení kolize s Ústavou vysvětluje právě pan profesor Gerloch a pan zpravodaj tady správně jeho názor tlumočil. Tedy ten typ retroaktivity, o kterém paní Krutáková mluvila, tady není. Je to retrospektiva, která je samozřejmě s Ústavou v souladu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Krutáková a stále čekající Jan Čižinský. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Budu jenom krátká. Já jsem tady ten názor samozřejmě konzultovala taky s právníky. A je to názor, který zpracoval pro nás pan doc. JUDr. Wintr. Takže možná tady pak se bude odehrávat souboj právních zástupců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Petr Dolínek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Dámy a pánové, není mnoho zákonů, které v tomto volebním období projednáváme, které by byly tak důležité pro životní prostředí. A klub KDU-ČSL je jedním z klubů, kterému tady na životním prostředí záleží nejvíce. Prostě chceme tuhletu zemi předat našim dětem v lepším stavu, než v jakém je teď. Takže navrhujeme pozměňovací návrhy a budeme podporovat ty pozměňovací návrhy, které směřují k tomu, aby odpad pokud možno nevznikal, abychom se posunuli k co nejrychlejšímu udržitelnému nakládání s odpady a aby to pro obce a pro lidi bylo co nejjednodušší, aby se do toho systému zapojili a aby ten systém fungoval. To jsou ta pravidla, kterými se budeme při hlasování řídit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. Nyní pan poslanec Petr Dolínek v obecné rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Paradoxně budu souhlasit s druhým vystoupením pana váženého kolegy Zahradníka. Některých jeho názorů si opravdu vážím. A to, co řekl před chvílí, si myslím, že se dá pouze podepsat. A děkuji za to.

Ale nebudu souhlasit s tou první premisou, co byla předtím, a to neřekl kolega Zahradník, ale kolega Adamec - spěchejme pomalu. Víte, proč se tady nepřipravily kapacity na to, aby se dříve skončilo skládkování? Já jsem to tady řekl. Protože už se tady všude šeptalo dva tři roky před touto novelou zákona, že se to prodlouží. Proto do toho nikdo nedal peníze. Proto ministerstvo nemělo speciální programy. Proto kraje do toho nedávaly peníze navíc. Protože všichni věděli to veřejné tajemství, že zde se najde 51 % a více poslanců, kteří to dobrovolně prodlouží. A když se to vědělo, tak proč by to proboha někdo dělal? Takže se na to všichni vykašlali. To si řekněme otevřeně.

My jsme se s tím rokem 2024 nikdo neřídil, žádné zastupitelstvo, nikdo. Protože proč? Ale to je přece tak laciné. To je stejné, jako já nemám úplně rád za každou cenu odpouštět DPH, snižovat DPH. To jsou jednorázové kroky. Když zruším DPH, co udělám příště, až bude na všechno nula? To už neudělám nic. Co udělám, když budu mít všude 2035 skládkování? A to se sem vrátí ob jedno volební období. Garantuji vám, že sem někdo přijde zase a řekne, že 2030 byl moc ambiciózní plán a že 2035 zní zase líp. A zase sem někdo přijde. Protože to nic nestojí. Ale proboha, my bychom měli chtít ty věci měnit.

A já opět ještě děkuji. Tedy samozřejmě vážím si pana kolegy Adamce, ale děkuji těm, mimo něho, kteří podpořili návrh na hospodářském výboru, kteří tu ambici mají a říkají ano, pojďme si to zkusit a pojďme si říct, že máme tu ambici to udělat. A popravdě, dva roky, jestli osm nebo deset let, už není rozdíl. Je to ambicióznější, lepší a finančně stejně dosažitelné, ať máme 2028, nebo 2030. Tak pojďme to prosím zkusit. Podle mě to za to stojí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dolínkovi. To byla poslední přihláška do rozpravy. Ale ještě pan zpravodaj v rozpravě.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji opět za slovo. Musím v rozpravě udělat jeden krok, a to načíst legislativně technickou úpravu, a to z důvodu, že by za sebou zůstala dvě totožná ustanovení, která upravují úrok z prodlení. Takže já tak učiním teď.

Jako zpravodaj načítám v rozpravě ve třetím čtení legislativně technickou úpravu následujícího znění: "V pozměňovacím návrhu D11 se číslo 119 nahrazuje číslem 120, číslo 120 se nahrazuje číslem 121 a číslo 160 se nahrazuje číslem 159." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za vystoupení v rozpravě. Ještě kolega Elfmark v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem se jenom zeptat, já jsem ve svém komentáři v podstatě položil panu ministrovi vaším prostřednictvím dvě otázky. A mě by vážně zajímala odpověď na ně, jestli bych mohl pana ministra požádat. Pokud bych je měl znovu zopakovat... (Ministr kroutí hlavou, že není potřeba.) Ale myslím, že si to poznačil. Děkuju moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já samozřejmě vyzvu pana ministra k závěrečnému slovu. Ale ještě nejdřív musím ukončit rozpravu. Ještě kolega Čižinský v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Jenom bych se chtěl zeptat prakticky na proceduru, protože mi nedává moc smysl, jak jsem koukal na proceduru, nedává mi moc smysl, třeba ohledně data, ke kterému bude utlumena činnost skládek, hlasovat tak, jak je navrženo. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, jaká je logika té procedury, abychom případně dali možnost tu proceduru pozměnit, aby dávala smysl. Protože z mého pohledu by dávala největší smysl prostě třeba od toho nejdřívějšího data do nejzazšího, a ne tak, jak je teď cik cak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já mám teď velké dilema, protože bych samozřejmě rád odpověděl na víc věcí, ale čas je neúprosný. Takže opravdu jenom ve stručnosti a prosím, berme to tak, že všechno pak případně někde ještě bilaterálně si řekneme při jakékoli příležitosti.

Jenom k panu poslanci Elfmarkovi - dvě otázky. Ano, dvojí data jsou pro nás důležitá. Taky proto je řešíme. Dvojí data tady existují deset let. Existují v celé řadě evropských států. Jsou to data, která dává jednotlivý statistický úřad, a data, která dávají příslušná ministerstva životního prostředí. Ta data jsme zásadně sblížili v těch posledních letech. A důvod je jednoznačný. Skutečně jak ČSÚ, tak ministerstvo historicky dávaly jinou strukturu dat a my je dnes sbližujeme a máme s tím myslím velmi dobrou dohodu, s novým vedením Českého statistického úřadu. A první kroky už jasně naznačují, že se ta data sobě začínají blížit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP