(11.30 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Já si osobně myslím, že tohle měli už dávno, dávno zástupci místních samospráv, potažmo místostarostové, starostové řešit a tady tohle měli postupně řešit, protože poplatek za odpad se v České republice od roku 1996 nezvedl, a i tady tato legislativa to řeší a je samozřejmě jasné, že pokud tato legislativa nabude účinnosti, tak je jasné, že někteří komunální politici se tomu brání už nyní, protože budou muset svým občanům říct, že se jim prostě svoz odpadů a všechny ty další náležitosti jemně prodraží, než byli zvyklí. To není určitě pro ně žádný optimální krok a bojí se asi zřejmě o svou přízeň.

Chtěl bych vás, vážení kolegové a kolegyně, zkusme se před hlasováním zamyslet a podpořit pozměňovací návrhy, které pomáhají zlepšit celkovou situaci a dospět k jasným cílům. To, jak budeme hlasovat nejenom u tohoto sněmovního tisku, vážené poslankyně a poslanci, nás může ovlivnit na dalších patnáct let. Nejenom tento, ale celá ta oběhová legislativa je důležitá a složitá. Jak jsem říkal i ve svém druhém čtení, ono těch tlaků z různých stran - a pan ministr mně to potvrdil - bylo hodně a bylo potřeba najít nějaký konsenzus, ale já si osobně myslím, že to, co ministerstvo nachystalo, bylo a mělo být taky politické rozhodnutí pana ministra, a to, jestli a co bude schváleno, samozřejmě schválí suverén, což jste vy, kolegyně a kolegové, Sněmovna.

Znovu zopakuji, že si nemyslím, že bychom měli být popelnicí Evropy. Měli bychom být ambicióznější, měli bychom posunout tuto legislativu k jednadvacátému století a já bych byl velmi rád, aby se tak stalo.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za trpělivost a pozornost a tímto bych chtěl také požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Elfmarkovi. Nyní pan poslanec Petr Dolínek v rozpravě, připraví se paní kolegyně Krutáková. Kolega Adamec se hlásil s faktickou poznámkou, ale až poté, co jsem udělil kolegovi Dolínkovi slovo. Jinak samozřejmě pan kolega Adamec je zároveň zpravodaj výboru, takže... (Poslanec Adamec mimo mikrofon k předsedajícímu: My jsme se dohodli, pane předsedající.) Tak máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji kolegovi Dolínkovi, že mi umožnil vystoupit.

Já bych chtěl jenom zareagovat na kolegu z Pirátské strany. Víte, ty poplatky za komunální odpad, to je politika každé obce. A je úplně jedno, jestli nevybíraly, vybíraly nebo vybíraly jinak, je to jejich rozhodnutí a je to rozhodnutí víceméně zastupitelstva, jak to dělalo, takže je to obecních politiků, a přece všichni víme, že do budoucna ty poplatky jsou neudržitelné v této výši. To víme. Ty se budou prostě zvedat a samozřejmě teď to bude na těch obcích, zda skokově navýší těm občanům, jestli budou mít tu odvahu, anebo to budou zase platit z obecního rozpočtu. Ale nechme to na nich, nekritizujme to tady prosím, protože já si myslím, že to si každý starosta, každý zastupitel každé obce, každého města prostě musí uspořádat sám v sobě, jestli chtějí podporovat veřejnými penězi všech vlastně některé skupiny obyvatelstva, v řadě případů všechny, ale někde je to třeba tak, že nad sedmdesát let mají osvobození od poplatku, protože je to určitý bonus pro seniory, kteří už si prostě nepřivydělají někde v práci. Nechme to fakt na nich. Nekritizujme to, oni si s tím budou muset poradit. A ta budoucnost samozřejmě je nelehká v tom, že všichni, všechny obce budou platit víc, všichni obyvatelé budou muset platit víc, a je úplně jedno, jestli přímo, nebo nepřímo přes obecní rozpočet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci za dodržení času k faktické poznámce a samozřejmě potom vyzvu před jednáním o závěrečné slovo zpravodaje. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já trošičku navážu i na to, co jsem zde říkal včera, když jsme se bavili o tom čtvrtém zákoně, který bohužel dnes nemáme na programu. Když jsem ten zákon četl, tak jsem z něj byl nadšený. Byl bych z něj ještě víc nadšený v roce 2010 a ne v roce 2020. Ten zákon je prostě úplně skvělý a špičkový, ale před deseti lety. My tady promrháváme obrovskou šanci, která je. Mě mrzí, a já už jsem to tady zmiňoval i v druhém čtení, takže pan ministr to určitě nevezme osobně, že jsem i jeho paní náměstkyni, která se velmi usilovně snažila nám vysvětlit aspekty zákona, řekl, že mám pocit, že ministerstvo ztratilo ambici.

Já si vážím toho, že ministerstvo chtělo být takovým peacemakerem a hledalo nějaké kompromisy, ale já bych byl radši za to, kdyby pan poslanec Adamec tady dneska vystupoval, navrhoval pozměňovacím návrhem prohlasovat posunutí skládkování do roku 2030 a kdyby ministerstvo navrhlo 2027 jako vládní návrh. Mně přijde, že jsme tady poprvé po třech letech udělali chybu, aspoň já si myslím opravdu chybu, že ministerstvo bohužel odpracovalo něco, co nemuselo. Mělo to tady být jasně vidět, že ambice státu je být v té rodině evropských států, které jednoznačně končí se skládkováním, a že tady municipality přišly a řekly, my to chceme v roce 2030, protože, a zdůvodní to.

Tak toto prosím máme bohužel dáno a mrzí mě to o to víc, že za mnou přišli už před dvěma lety různí lobbisté a různé skupiny a řekli, ono to stejně dopadne, že vláda to navrhne 2030. Já jsem tomu nechtěl věřit a ono se to bohužel stalo. Ale mně to prostě přijde nefér. Mně přijde nefér to, že bylo jasně dáno, že jsou nějaké evropské úzy, na kterých jsme se podíleli, že jsme tam jasně seděli u stolu se všemi státy a řekli jsme si, jak to bude vypadat. A nevěřil jsem, že my jako Česká republika sami si navrhneme tento až takřka nejzazší, ne úplně, ale takřka nejzazší termín, a stalo se to.

Já samozřejmě vím, že zde běhá řada lidí a ti vysvětlují, že to skládkování samo o sobě je lepší než spalování, protože spalování je zase jiná lobby a podobně, ale víte, těch spaloven můžeme napočítat na prstech dvou rukou a jsou pod kontrolou. Myslím si, že tam je úplně jasně dáno, jaké mají exhalace, jaké mají parametry, dá se s tím pracovat, dá se tam pracovat s tím, co se udělá s odpadním teplem a tak dále, a ty spalovny já prostě nevnímám jako zlo. Já chápu, že nám to někteří podsouvali na výborech, že spalovna je větší zlo než skládka, ale podle mě nic horšího než skládka neexistuje.

Ale musím tady říct, a proto jsem tady zmiňoval od začátku, že mě mrzí, že starostové nebyli ti, co přišli s tím posunutím termínu, přišlo ministerstvo. Protože já vím, že desítky obcí, které neinvestovaly do svých skládek, já vím, že se chovaly zodpovědně, já vím, že prostě se chovaly tak, aby odpadové hospodářství byly schopny řešit na svém katastru a nevozily to někam jinam, proto říkám - vnímám to, ale doufal jsem, že ta diskuse bude postavena, stát zodpovědně navrhuje něco - a děkuji hospodářském výboru, většině členů, že podpořil to zkrácení o dva roky - a obce přijdou a řeknou, proč to chtějí jinak, a že by z té diskuse vzešel nějaký kompromis, případně. Ale my jsme před ten kompromis byli postaveni a vy jste (nesroz.) kolegové postaveni v tom hlasování.

Přijde mi to neférové, A opakuji ještě jednou, buďme ambicióznější než pan ministr peacemaker v tomto případě, a pojďme říct, že není problém ukončit skládkování v roce 2028. A co se týká třídicích linek a dalších věcí, tak to určitě jak kolega Elfmark, tak další jsou schopni na to vést velmi kvalitní, rychlou diskusi, jak to můžeme podpořit, kde se na to najdou peníze, jak můžeme ta opatření udělat, protože během osmi let jsme schopni odpracovat to, co ministerstvo předpokládá, že se stane během deset let. Rozdíl dvou let už není tolik, ale buďme prosím ambicióznější a žádám vás všechny, zkuste podpořit rok 2028. Myslím si, že to ve finále přinese pozitivum pro všechny obce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Dolínkovi. Vyvolal tři faktické poznámky - Jana Zahradníka, Jiřího Bláhy a Ivana Adamce. Kolegyně Krutáková ještě posečká, nyní pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já si dobře pamatuji, když jsme v minulém období tady jednali o zkrácení termínu pro ukončení skládkování na rok 2024, i když víme, že Evropská unie má ten termín v roce 2035. Byli jsme papežštější než papež. Já jsem tenkrát upozorňoval na to, že nebudou kapacity, které by skládkování nahradily. Nebudou kapacity ani na recyklaci, ani na elektrické využití. Nic se nestalo, žádné nové kapacity zatím tedy nemáme, a proto ministerstvo navrhuje se znovu zpátky vrátit k tomu konzervativnějšímu návrhu, tedy k ukončení v roce 2030. Podle mého názoru se nedá nic dělat. Získáme tím čas na to, abychom ty kapacity prostě začali budovat. Ať už ty kapacity recyklační, anebo tedy i kapacity na energetické využití. Samozřejmě bude to mít spoustu odpůrců, zejména to energetické využití bude mít spoustu odpůrců mezi ekologickými aktivisty. Nicméně naší snahou musí být, když se chceme zbavit skládkování, a to má být 10 % v roce 2035, že musíme náhradu za něj realizovat. Já myslím, že část náhrady musí spočívat v energetickém využití odpadu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP