(15.30 hodin)

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. On to tady pan předseda, můj předřečník, malinko zploštil, to téma, protože samozřejmě to není tak jednoduché. Kdo jste absolvoval ty dva podvýbory, buď hospodářský, nebo životního prostředí, tak určitě víte, že zálohování PET lahví není tak jednoduché, jak to tady zaznělo, a samozřejmě to má návaznost na řadu konsekvencí. Nicméně já myslím, že této oblasti jsme věnovali poměrně hodně času, konala se řada seminářů na půdě Poslanecké sněmovny a po těch seminářích, kde jsem byl sám jedním ze spoluorganizátorů jednoho z nich, musím říct, že jsem pro zálohování PET lahví.

Já jsem nepodával samostatný poslanecký pozměňovací návrh, protože jsem nechtěl rozmělňovat aktivitu kolegů poslanců, kteří již něco podobného podali, ale musím říct, že by bylo dobré a férové, abychom si v té diskuzi řekli více, než zde zaznělo. Nejde pouze říci, že to, že budeme něco zálohovat, bude znamenat, že budeme více recyklovat. Já naopak si myslím, že je zde namístě, abychom poděkovali zde lidem na vesnicích a ve městech, že až extrémně pozitivně se chovají vůči vracení obalů zpátky do tříděného odpadu. Já myslím, že kolegové starostové, kteří zde jsou, ať je to z pražských městských částí, nebo ať je to napříč republikou, můžou říct, že opravdu naše procento toho, kolik my jsme schopni zpátky vybrat těchto věcí, ať je to papír, plast a další, je extrémní a je to pozitivní.

Ale je potřeba si říct, že to zálohování dává další možnosti, a ty možnosti jsou samozřejmě na bázi toho, abychom byli schopni reagovat na další usnesení EU, resp. na normy a směrnice, které jsou platné. A já si myslím, že je velmi dobře, abychom se v této oblasti zachovali tak, že budeme malinko tlačit více na lidi a bohužel i být malinko nepřátelští k obcím, jít tímto směrem, ale zároveň je potřeba si k tomu připravit to B, a to je připravit zpracovatelský průmysl na území České republiky, aby z toho, co se případně vybere, se jednak mohlo s tím pracovat v rámci zpětného použití, ale i v rámci použitého materiálu jako takového.

Takže za mě osobně, já to podporuji právě proto, že si myslím, že to dává nové příležitosti a že to nedělá žádné hrozby. A já se snažím tady ve Sněmovně vždycky hlasovat pro to, co dává příležitosti a nedává nové povinnosti. A to zálohování je drobnější povinnost oproti tomu, jaké možnosti to dává.

A to B je, a já to vždycky přirovnávám k té zkušenosti z Německa ohledně plechovek, že opravdu zmizely z veřejného prostoru ty odpadkové plechovky všude kolem, protože jsou vždycky lidé, kterým se vyplatilo ty plechovky sebrat a jít je vrátit. Myslím, že to pomůže nejenom krajině, tam je to menšinové, ale především městům a obcím, aby se nikde PET odpad neválel zbytečně.

Jenom, a teď trošku to chci odlehčit, bych chtěl paní kolegyni požádat, tady ve Sněmovně se nevyplatí zmiňovat usnesení pražské rady a pražských zastupitelstev, protože tady je řada kolegů především z řad ANO, a to nemyslím negativně, kteří řeknou, nebudeme řešit pražské problémy na místě Poslanecké sněmovny. Proto bych řekl, není to jenom o Praze. Já si myslím, že to je o většině obcí a měst, které sice mají nějaké teď výhody, ale v té obecné politice si myslím, že nakonec by přiznaly, že to má své výhody, a pojďme říct, že to je ve prospěch obcí jako celku, nejenom Prahy. Takže pražské zákony zde většinou neprocházejí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení, ale budeme pokračovat v obecné rozpravě, a to faktickými poznámkami pana poslance Válka a pana poslance Holíka. Ještě předtím, než udělím slovo panu poslanci Válkovi k faktické poznámce, konstatuji došlou omluvu z dnešního jednání mezi 15. a 16. hodinou z pracovních důvodů. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi stručně. Já si myslím, že určitě je potřeba velmi citlivě přistupovat k životnímu prostředí, velmi citlivě přistupovat i k vratným obalům. Bezesporu PET lahev může být a je vratný obal a zálohování PET lahví je zcela legitimní diskuze. Já jenom ve světle té nešťastné debaty ohledně odškodnění kožešinových farem bych rád, abychom pak zvážili v dalším, pokud některé obce nakoupily třídicí linky na PET lahve, na jejich zpracování a teď by byla povinnost ty PET lahve vracet a ty obce by je nemohly dál zpracovávat, já nevím, jestli takhle je to formulováno, ale kdyby toto nastalo, tak abychom se zase nedostali do situace, že budeme odškodňovat zmařené investice do linek na zpracování PET lahví. Já si myslím, že jakákoliv cesta, která donutí firmy zabývající se zpracováním odpadu třídit odpad, využívat ten odpad a maximálně ho recyklovat a minimálně ho dávat na skládky, je dobrá, je správná a z dlouhodobého hlediska je to to, co udělá tuto planetu dlouhodobě udržitelnou i pro budoucí generace. Nelze než to podpořit, ale byl bych velmi opatrný, abychom si zase neprovedli to stejné, jako jsme udělali s kožešinovými farmami, a pak zde nedebatovali o tom, jak budeme odškodňovat majitele linek na likvidaci nebo na zpracování PET lahví, když ty PET lahve budou vratné a oni přestanou tento byznys moct provádět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo..

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se tady tak malinko zamyslel. My tady stále mluvíme o recyklaci, o znovuvyužití nebo několikanásobném využití PET lahví, bavíme se o konzervách. My jsme tady úplně zapomněli na tu základní obalovou techniku, tj. sklo. Skleněná nádoba - beru, že je rozbitná, ale ona se prakticky může použít v desítkách, možná i stokrát. Sklo nepřijímá do sebe žádná inertní média, která v tom bylo skladována. A jeho sterilizace je velice jednoduchá. Vymyjeme to jenom čistou vodou. Já sám nevím, proč tady v republice máme několik tisíc druhů skleněných obalů. Samozřejmě je to také věc výrobců, že každý výrobce by chtěl něco ve svém, něco moderního, ale pokud bychom tento výběr zúžili třeba na stovku různých velikostí a tyto skleněné obaly se zpět vykupovaly a znovu používaly, zcela určitě bychom ušetřili daleko víc, než abychom tady hledali spalovny anebo další zpracovatelské linky na plastové, popř. kovové odpady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A ještě jedna faktická poznámka pana poslance Petra Dolínka. Pokračujeme stále v obecné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já se za ni omlouvám, za tu faktickou. Mohla to být obecná nebo klasická rozprava. Já jsem to říkal na výboru a zopakuji to zde. Mně přijde, že Ministerstvo životního prostředí, a při vší úctě k panu ministrovi, bylo málo ambiciózní. Doufám, že paní náměstkyně mu to vzkázala, protože mně přijde, že vy jste ten kompromis vlastně udělali za Sněmovnu, což je pozitivní, že jste odpracovali víc, než se čekalo. Ale díky tomu kompromisu vlastně zde se bude ještě víc tlačit na pilu v některých věcech a je to zbytečné. Mně ty zákony připadají, že úplně neodpovídají těm trendům, které by měly být, ale jsem rád, že právě ministerstvo sem dalo něco, pro co jsem schopen hlasovat, i kdyby se nic nezměnilo. Je to pozitivní krok.

Ale právě někdo zmínil ty třídicí linky, pan kolega poslanec, a já bych zmínil, že vlastně totéž ale může být u toho skládkování. Řada obcí nevěděla, kdy skončí skládkování, a nainvestovala do skládek, a přes to všechno prostě říkáme nějaké datum, kdy se začne skládkovat. Mě mrzí, že bohužel až v roce 2030. Já děkuji všem kolegům z hospodářského výboru, že jsme měli tu odvahu a skládkování jsme navrhli jako hospodářský výbor ukončit (v roce) 2028. Já myslím, že to je dobrý vnos do té debaty. Ale je to právě to, že bohužel ministerstvo tu ambici malinko ztratilo, ale chápu, že chtělo za někoho odpracovat ten kompromis. Ale proto říkám, já bych se nebál o ty třídicí linky. Stejné žaloby můžou být ve věci skládkování, stejné žaloby můžou být u všech dalších věcí, stejné žaloby můžou být u toho, že jsou tam pozměňovací návrhy, které se týkají zpracování elektroodpadu. Když některé projdou, tak některé investice firem budou zmařeny. Proto říkám, nelimitujme se tím, abychom si říkali, co se může stát kdyby, a pojďme schválit zákon, který bude vstřícný. Já jsem připraven hlasovat pro tu vládní verzi, ale kdyby nám prošlo několik těch pozměňovacích návrhů, které jsou vstřícné k životnímu prostředí a k obcím, tak bych byl za to rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byl poslední vystupující v rozpravě obecné. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu mohu ukončit. Ptám se tedy pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Pan zpravodaj? Také nemá. Můžeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. O slovo se jako první hlásí pan poslanec Ondřej Babka, připraví se pan poslanec Kott. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem vysvětlil v rozpravě obecné, takže tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5626 a ke společnému pozměňovacímu návrhu číslo 5643, který jsem taktéž odůvodnil v rozpravě obecné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Babkovi. Nyní pan poslanec Josef Kott, připraví se paní poslankyně Eva Fialová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se tímto chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 5712, a toto jsem podrobně osvětlil v obecné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP