(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Josef Hájek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já nemám takový hlas jako pan profesor. Mými posluchači nebyli nikdy studenti, ale tvrdě pracující chlapi, takže neumím tak hezky v klidu a pěkně hovořit. Ale chci se vrátit k jedné věci. Pan předseda ODS, místopředseda Sněmovny, hovořil o tom a kritizoval tady naše ministry, nebo naši vládu, že tady není. Já jsem si jenom krátce tady vystřihl pár výtisků z Googlu. V září 2006: "Dnešní téměř totální neúčast členů Topolánkovy menšinové vlády na jednání Poslanecké sněmovny je zřejmým pohrdáním Poslaneckou sněmovnou." Samozřejmě pan předseda řekne, že tady nebyl, takže vytáhnu další titulek, z roku 2013, kdy už byl pan místopředseda ministrem školství: "Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček musel hned ráno přerušit schůzi poslanců jen proto, že do jednacího sálu nedorazil na písemné interpelace vůbec žádný z členů vlády."

Takže prosím vás, já jsem pro kritiku, ale napřed si zametu před vlastním prahem. Pokud byste přišel, pane předsedo, a četl mi tady vystoupení z předcházejících volebních období, kdy poslanci chválí vládu ODS za vzornou docházku, tak potom přijmu a budu ten první, který bude kritizovat naši vládu, že tady není. Ale to, co vy tady provádíte, to je falešné a nečestné a nekorektní!

Dneska tady projednáváme problematiku první vlny pandemie, která se týkala zdravotnictví. Týkala se peněz. Je tady ministr zdravotnictví, je tady paní ministryně financí - tak koho byste tady chtěl ještě? Ministra zemědělství? Já nevím. Buďte konkrétní, koho si tady přejete! Z mého pohledu je plně dostačující účast našeho ministra a paní vicepremiérky. Takže prosím vás, nebuďme falešní, přistupujme k sobě korektně (opakované upozornění na uplynutí času k faktické poznámce), a pokud kritizujeme, tak na základě skutečných informací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážení paní poslankyně, páni poslanci. Budeme pokračovat. Kolega Beitl ještě posečká. Mám dvě faktické poznámky. Pan poslanec Ivan Bartoš a Vojtěch Munzar. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl jenom krátce reagovat, nevím, jestli to třeba i diváci vědí, tak tady jsou všude televize, přenos z tohoto sálu je možný sledovat i v kanceláři. Já jsem byl tady v předsálí, kde je samozřejmě televize. Já jsem i na začátku, když jsem říkal, že tu nejsou příslušní ministři, tak dokonce i v tom úvodu jsem řekl, že se možná na to dívají odněkud odjinud. Takže moje výhrada nebyla namířena, a já celou debatu sleduji.

Druhá věc, a to jsem chtěl říct pouze fakticky, já jsem zde uvedl čísla a v jednom jsem udělal chybu, což jsem záhy vysvětlil, že jsem se přeřekl. Já jsem ta čísla použil pouze pro porovnání v reakci na to, že pan premiér vystupuje a naopak on tvrdí, že jsme ti nejlepší, ti nejlepší v Evropě. Česká republika byla nejlepší. Já jsem i ohodnotil ve svém úvodním projevu, že jsme ze zdravotnického pohledu v souvislosti s šířením covidu tu věc zvládli dobře. To jsem řekl, za tím si stojím. Zdůrazňuji, s přihlédnutím k nemoci COVID-19. Otázky nějakých druhotných nechci zde řešit. A Česká republika skutečně je na průměru, není tedy na špici, což jsem pouze doupřesňoval to, co pan premiér tak velmi rád používá. Jinak si myslím, že díky bohu za to, kdo to dobře zvládne, že to nejsou závody, je to skutečně kritická smutná věc, a já jsem rád za každý život, který se podařilo zachránit díky chytrým krokům opatření, práci zdravotníků a dalších profesí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Vojtěcha Munzara, poté místopředseda Petr Fiala. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych zareagovat na pana kolegu Hájka vaším prostřednictvím. Pane kolego, jestli je něco nečestné, tak to bylo vaše vystoupení. Srovnávat to, že tady probíráme asi největší zásah do naší společnosti, kterou třeba moje generace zažila, s normálním jednáním Sněmovny, srovnávat to a říkat zameťte si před vlastním prahem - já si vážím, že je tady paní ministryně financí. Vážím si toho, že je tady pan ministr zdravotnictví. Kde je pan ministr průmyslu a obchodu, abychom se ho zeptali na programy COVID, na podnikatelské prostředí, na ošetřovné pro OSVČ? Kde je pan ministr Plaga, abychom se ho zeptali, proč schovával dlouho hlavu do písku a svými kroky a svými chaotickými metodickými pokyny obětoval vzdělání našich dětí?

Mně se to týká osobně. Mám dva kluky, kteří jsou na prvním stupni základních škol. A do mnohých základních škol se sice mohou vrátit žáci, ale díky chaotickému postupu Ministerstva školství se tam nevracejí učitelé! A ty školy mnohdy fungují jako družiny. A je to obětování vzdělání našich dětí! Představte si - a pan premiér tady není, který je hlava vlády, která rozhoduje ve sboru, a my máme hodně otázek a chceme vysvětlení. My jsme se dneska nedozvěděli a zatím jsme se nedozvěděli, na základě jakých konkrétních kritérií vláda rozhodovala o uvolnění opatření. A dokážete si třeba, když se vrátím ke školství, představit, co to znamená pro malé děti, když nemohou chodit do školy? Cizí jazyky se učí pouze distanční výukou, mnohdy zadáváním úkolů, nemají kontakt s jazykem - mohou začít znovu! Vy jste obětovali, ministr školství obětoval vzdělání našich dětí! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Petr Fiala, místopředseda Poslanecké sněmovny. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Velmi krátká reakce. Já určitě nepatřím k těm, kteří by neustále vykřikovali, že tu nejsou členové vlády. A rozumím tomu, co členové vlády dělají a že tady v každé chvíli všichni být nemohou. Ale jsou okamžiky, a to je potřeba si říct a měli bychom si to uvědomit všichni, ať jsme z jakékoliv politické strany, kdy prostě tu má být vláda zastoupena svou hlavou, premiérem, a kdy tu má být většina ministrů. Příkladem může být třeba první čtení státního rozpočtu, nejdůležitějšího zákona pro vládu. Ve chvíli, kdy tu není premiér, já to považuji za zcela nepřijatelné a neuctivé. Tak tolik jenom na vysvětlenou a k tomu, jak jste, pane poslanče Hájku, prostřednictvím pana předsedajícího vás oslovuji, zmínil ten první bod a že přece je to dostatečné - no já nevím, jestli je toto dostatečné zastoupení.

Víte proč? Já jsem si přečetl vyjádření prvního místopředsedy této vlády, který se velmi kriticky vyjádřil o ministrovi Vojtěchovi. Řekl: ten to nezvládá, ten měl odstoupit, nebo něco podobného. Také jsem si přečetl - všichni víme, že náměstek Prymula, který se podílel na zvládnutí první vlny pandemie, je teď nějaký stínový ministr, nebo jak se ta funkce jmenuje, na Úřadu vlády u pana premiéra. Takže když se bavíme o vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky, tak jenom když poslouchám výroky jednotlivých členů vlády a kroky pana premiéra, tak pokládám za naprosto logické, aby ten, kdo se z toho celého zpovídá, byl předseda vlády České republiky. Mně to nestačí! Já nevím, jakou teď má pozici pan ministr Vojtěch, nevím, jestli se vláda vůbec dívá na to pozitivně, že to bylo zvládnuto, nevím, jakou roli tam teď hraje pan bývalý náměstek Prymula, atd. A máme-li se bavit o tom, jak jsme to zvládli, jak budeme připraveni na druhou vlnu, tak bez těchto odpovědí ta debata do jisté míry ztrácí smysl. Proto bych třeba chtěl, aby tu byl předseda vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času pane místopředsedo. Budeme pokračovat ve vystoupení s faktickou poznámkou Petra Dolínka, poté paní poslankyně Procházkové a Antonína Staňka. Kolega Beitl ještě posečká. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré dopoledne. Nejprve bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vyjádřit panu kolegovi Munzarovi trošku rozhořčení tady z levé strany sálu, protože jsme čekali, že se nebudou zneužívat i zde faktické, a je to trošku zbytečné, takže jsme spíš mysleli - já vím, to bylo z obou stran, ale mysleli jsme, že diskuse bude podle toho, jak bylo dohodnuto u většiny bodů. Takže chci o to poprosit všechny kolegy, abychom se vrátili do nějakého zaběhnutého rytmu, protože kdo nemá přednostní právo, se potom těžko může nějak více korektně vyjadřovat

A ještě. Já jsem dalek bránit pana ministra Plagu, nicméně si myslím, že není to tak černobílé, jak zde zaznělo. Sám jsem poslanec konkrétně za Prahu 6. Můj syn teď nechodí na základní školu Bílá. Rozhodli jsme se, že ho tam nedáme. Ale pan ředitel nám poslal všem e-mail, že se rozhodl od příštího týdne neotevřít druhý stupeň. Ten důvod je jednoduchý: Jenom za minulý týden měl dvě děti na základní škole, na prvním stupni, se zvýšenou teplotou. Dvakrát musel poslat celou třídu na den domů do karantény. Nevěděl, jaké budou výsledky. Naštěstí opravdu byly negativní. A dvakrát to rozhodilo celý rytmus té školy. Opravdu to není tak jednoduché, že někdo obětuje něco. Je to o tom, že rodiče, učitelé opravdu nevědí, co je, co není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP