(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Miroslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ono v podstatě to základní tady řekla paní ministryně. Mnoho se v tomto návrhu vlastně nezměnilo. Byly do něj zapracovány připomínky jak Senátu, tak ale i připomínky z odborných svazů a komor.

Oproti tomu tisku 580, jak si určitě vzpomínáte, který tady neprošel, tak v podstatě jsou tam zapracované připomínky. Mezi ně patří zejména zachování třicetidenní lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů. Současně však došlo oproti původnímu návrhu ke zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu v nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc.

Je tam zachování toleranční doby při placení daní, pouze dojde k jejímu zkrácení ze čtyř pracovních dnů na tři kalendářní dny. Jistě si vzpomínáte, vy, kteří jste se tím zabývali, že v tom původním návrhu, v tom tisku 580, tam byla vypuštěná.

Nově je tam zavedení možnosti individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení, které dnes není možné. Možnost prominutí bude posuzována na základě individuální žádosti poplatníka s ohledem na závažnost důvodů.

Dále je tam zachování dvojnásobné výše úroků za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána, a formát tzv. formulářových podání pak má být nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí.

To jsou v podstatě ty připomínky, které byly zapracovány oproti tomu předchozímu návrhu v tisku 580.

Jak už tady bylo řečeno, vláda navrhla, aby tisk 841 byl Poslaneckou sněmovnou projednán v režimu dle § 90, tedy aby s ním Poslanecká sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji, paní zpravodajko a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já nechci opakovat tu debatu, kterou jsme tady prodělali v prvním, ve druhém, ve třetím čtení i v okamžiku, kdy přišel návrh ze Senátu. Jenom velmi stručně zrekapituluji to, co jsem říkal ve všech těchto případech, že je velká škoda, že nepochybně moderní rekodifikace, velmi kvalitní ve většině svého textu, je zatížena několika minami v neprospěch podnikatelského prostředí. Snažili jsme se s kolegy z opozice změnit to celou řadou pozměňovacích návrhů, snažil se to změnit i Senát. Bohužel vůle ke kompromisu byla minimální. Kdyby byla taková vůle ke kompromisu, s jakou teď zpracovatel přistoupil k tomuto návrhu, tak jsme to mohli mít dávno za sebou. Mohli jsme to schválit už v tom minulém tisku a Senát by zcela jistě nic nevrátil.

Já chci ocenit, že paní ministryně šla tentokrát jinou cestou než na sílu, že opravdu zvolila cestu kompromisu, že ty nejkřiklavější momenty, které nám bránily ve schválení té normy, tam již nejsou. To je také důvod, proč zcela jistě nechceme vetovat § 90, zejména z obavy, že kdyby to šlo do výborů, tak by si mohla vládní většina ještě nějaké ty kompromisy rozmyslet. To bych nerad, takže jsem přesvědčen, že je namístě to ještě dnes do 19 hodin schválit a mít to konečně za sebou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Munzar, pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já budu velice stručný, on toho spoustu řekl pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím. Já si jenom dovolím zareagovat na úvodní slovo paní ministryně, když řekla, že je to prakticky totožný návrh. No naštěstí to není prakticky totožný návrh, protože kdyby to byl prakticky totožný návrh, tak tady znova otvíráme debatu, jak je prodloužení vratek odpočtu DPH o 15 dnů nevýhodné pro daňové subjekty a podobně. Naštěstí skutečně nám dneska vláda předkládá návrh, který je oproštěný od těch neuralgických bodů, o kterých jsme tady diskutovali a které my jsme považovali za velké ohrožení podnikatelského prostředí. My jsme tomu rádi. A já jenom musím konstatovat, že kdyby byly přijaty tehdy naše pozměňovací návrhy nebo byl přijat návrh ze Senátu, tak už to mohlo být dávno schváleno.

Ale my také nebudeme vetovat zrychlené projednávání podle § 90 a jsme rádi, že jsme se dostali po tom boji, který byl možná zbytečně dlouhý ze strany vlády, k tomuto návrhu. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se taky chtěl vyjádřit za náš klub SPD k daňovému řádu. Už to tady zaznělo, také si myslíme, že je veliká škoda, že Ministerstvo financí, potažmo paní ministryně zarputile odmítala všechny pozměňovací návrhy, byť skutečně vedly k tomu, aby se ten daňový řád skutečně stal moderním legislativním nástrojem. V podstatě to dopadlo, jak to dopadlo, takže to tady řešíme znovu.

Je pravda, že ty připomínky zapracovány byly, dokonce i můj pozměňovací návrh, který ponechával původně tři dny pro opoždění tvrzení daně, které bylo možné promítnout, takže jsem rád, že se to tam objevilo. Samozřejmě může být diskutabilní ta výše těch 50 tisíc při té vratce zálohy, jestli to není limitující. Co možná je trošku problém, tak úroky. Pokud stát zadržuje vratku daně, tak platí menší úrok, než když zase dluží ten poplatník. Mělo by to být nastejno, dle mého názoru.

Nicméně tento daňový řád skutečně zapracoval drtivou většinu těch připomínek, které tady zaznívaly, a myslím si, že si podporu zasluhuje. Nicméně my budeme hlasovat proti § 90. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martínek a pak pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já musím říct, že jsem rád, že vláda poté, co znemožnila přijetí vlastně toho senátního návrhu, přišla s tímto konsenzuálním návrhem, na kterém jsme se shodli, který ponechává ty kvalitní věci, které tam jsou, které podporují digitalizaci. Je tam návrh, např. můj návrh na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání, což určitě bude pozitivně motivovat po vzoru dalších evropských zemí lidi k větší elektronické komunikaci s veřejnou správou. A je tam plno dalších věcí, které podpoří digitalizaci v České republice. Jsou tam např. benefity pro držitele datových schránek, již nebude nutné vše dělat přes datovou schránku, tak jak to bylo povinné doteď. Je to taková určitá liberalizace, která by mohla odblokovat v mysli plno lidí to, proč si nechtějí zřídit zatím datovou schránku, protože ta negativa schválením tohoto zákona odpadají.

My nebudeme tento zákon nijak blokovat, budeme rádi, když bude schválen klidně i dnes. Takže ještě jednou - jsem rád, že jsme s tím přišli, že jsme se tady domluvili na konsenzu, který obsahuje věci, které podpoří digitalizaci, které budou doopravdy pro občany České republiky a snad i pro státní rozpočet tím, že se právě ušetří náklady na administraci, archivaci a další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Skopeček, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji vám za slovo. Já ten zákon chci zhodnotit tak, že je to po dlouhé době ze strany vlády a ze strany paní ministryně financí zákon, který nijak nekomplikuje podnikatelům život, což je světlá výjimka, ale buďme za ni rádi. Třeba se dočkáme toho, že přijdou i další. Z tohoto důvodu, že je to takto skvělá výjimka, která na rozdíl od ostatních zákonů této vlády nemá ambici komplikovat život podnikatelům, tak ten zákon schválíme. Jsme i pro to, aby se schválil ještě dnes, tedy ve zkrácené lhůtě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP