(20.20 hodin)
(pokračuje Plaga)

Pokud jste se ptala na ten park, tak tady bych se vrátil do té právní roviny. V tom parku v tuto chvíli platí nějaké pravidlo Ministerstva zdravotnictví. Takže i když tam budou sami, tak jsou nějaká pravidla, která musí dodržovat, a ta říkají, že roušky musí být. Pokud 25. 5. bude to pravidlo, že v případě zachování rozestupu roušky být nemusí, může se to samozřejmě změnit. To znamená, tam platí obecné pravidlo, nikoliv pravidlo školské. Snad jsem na nic nezapomněl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych teď zrekapituloval přihlášky. Pane poslanče Klausi, ještě momentíček, protože mám čtyři přihlášené poslance. Takže na faktické poznámky nejprve vystoupí pan poslanec Jan Čižinský, pak poslanec Jan Hrnčíř a následně v tuto chvíli v obecné rozpravě pan poslanec Václav Klaus a pan poslanec Lukáš Bartoň. Takže na faktickou poznámku pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se jenom rád vyjádřil, co je vlastně nešťastné a co možná také generuje ty dotazy. Prostě špatně je, že to datum 25. víme už nějakou dobu a například dneska jsme teprve řešili tu ošetřovačku. To znamená, školy chtěly být zodpovědné, jsou zodpovědné, dotázaly se rodičů jak v mateřských školách, tak v základních školách, jestli ti rodiče pošlou své děti. Dneska jsme teprve nastavili podmínky, které jsme mohli nastavit před 14 dny, protože jsme to datum už znali. A teď proběhne druhé kolo. A to právě generuje ten zmatek a tu frustraci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení na faktickou pana poslance Jana Hrnčíře a v obecné rozpravě mi přibyl ještě pan poslanec Martin Baxa jako třetí v tuto chvíli. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, nezlobte se na mě, ale mně ten způsob otevírání škol opravdu přijde, že odporuje zdravému rozumu. My jsme tady v době, kdy se ten koronavirus mezi dětmi prakticky nešíří. Nevím, co budete dělat na podzim, v zimě, když bude chřipková epidemie a skutečně ty chřipky - a je to v podstatě chřipkový virus, byť s fatálnějšími následky - se budou šířit, a nevím, jaká opatření budou potom.

Ale věcný dotaz. Když si představíme, že spousta rodičů je třetí měsíc doma na ošetřovném s dětmi, firmy mají problém, protože nemají ty pracovníky. Ti rodiče by rádi děti do té školy poslali, nicméně družiny nejsou otevřeny. Škola se otevře v 7.45 a rodiče začínají v práci v 6.30 nebo třeba v 7 hodin. Co byste jim poradil, co mají dělat? A není jich málo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s další faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková. Prosím máte slovo. To je zatím poslední faktická poznámka v tuto chvíli.

 

Poslankyně Věra Procházková: Já jenom faktická před předřečníkem. Myslím si, že tady se snaží všichni to strašně komplikovat. Je to úplně zbytečné. Ty pokyny jsou jasné. Ministerstvo zdravotnictví dalo nějaká jasná pravidla a ta se mají dodržovat. Takže když je ten člověk mimo školu, tak má dodržovat obecná pravidla. Ta obecná pravidla prostě platí všude.

A to, jestli si myslíte, že budou žalovat rodiče za to, že děti chytly koronavirus při výuce nebo na plácku za školou, no to je přece úplný nesmysl. Nevíme vůbec, jak dlouhá je inkubační doba - 14 dní. Který ten rodič dokáže, že to dítě to chytlo zrovna v té škole a zrovna na tom tělocviku? To je úplný nesmysl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem pan ministr a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Dvě reakce. První reakce směrem k ošetřovnému. Je to gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Ano, samozřejmě by bylo lepší, kdyby ta informace byla známa dříve. Z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy to jasné stanovisko o tom, v jakém režimu jsou školy zavřené, že z pohledu povinné školní docházky jsou zavřené do 30. 6., tedy jde aplikovat speciální zákon, který Sněmovna přijala, 133/2020, který předkládala paní ministryně Maláčová, tak ta informace šla z Ministerstva školství 29. 4. A pokud vím, tak ve stejném duchu pak komunikovalo MPSV a používala ten výklad Česká správa sociálního zabezpečení. Takže když dovolíte, tak za Ministerstvo školství považuji tu otázku za průběžně řešenou. To, že k tomu finálnímu řešení a dohodě na půdě Sněmovny došlo až dnes - tak já si opravdu sypu popel na hlavu častokrát, ale za toto opravdu necítím zodpovědnost. Ale uznávám, že kdyby to bylo oznámeno dřív, tak to třeba z pohledu ředitelů odstraní řadu dotazů. Takže ano, kéž by to nastalo dřív, ale už to nedokážeme vrátit.

Co se týče toho dotazu na ty školní družiny, to je častý dotaz. Právě proto ten první stupeň je koncipován jako školní skupina. To znamená, že pro ten první stupeň je tam dopolední část, která je výuková, a do 16 hodin má probíhat neformální vzdělávání. Takže to není družina, jak jsme ji znali do 11. března, kdy děti pak nastoupí a promixují se, ale ta homogenní skupina těch 15 žáků - což není můj výmysl, ale věc, která se používá v řadě zemí, a je to požadavek epidemiologů - tak zůstává v tom stejném složení od těch osmi od rána, nebo od toho rána až do toho odpoledne.

To znamená, i ta služba pro ten návrat do práce, aby tam bylo i to odpolední hlídání či neformální vzdělávání, je v těch metodikách a v tom konceptu postižena. Ale máte pravdu, nejmenuje se to školní družina, ale je to koncept školní skupiny, nouzový název, který kombinuje dopolední vzdělávací část a odpolední část neformálního vzdělávání, de facto i částečně hlídací.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy další faktickou poznámku, pane poslanče Klausi, budete muset posečkat, a je to paní poslankyně Jana Černochová. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych jenom doplnila pana ministra. Je to tak, jak řekl. Já jsem ten manuál četla několikrát. Jenom bych ještě upozornila na to, že se ty školy potýkají s nedostatkem pedagogů. Protože tady skutečně pokud na patnáctičlennou skupinu mají být dva stálí pedagogové, tak když si zároveň ještě k tomu připočtete ty pedagogy, kteří nemůžou nastoupit z důvodů prostě objektivních, zdravotních a tak dále, a kteří provádějí online výuku, tak jste opravdu na podstavu a zaměstnáte všechny, včetně těch družinářek. A ani tak se někdy nedostává těch pedagogů. Tohle jsme třeba řešili také dlouze s našimi řediteli, s našimi učiteli.

A tady je problém, že nám nepomůže ani pedagogické fakulta a jiné školy, protože by musely mít pracovní smlouvu s tou příslušnou školou. Nejde to řešit, a je to v pořádku, přece jenom jsou to lidé, kteří se mají starat o děti a musí na to mít nějaké vzdělání a musí to být osoby, které jsou prověřené. Ale jenom tady upozorňuji na to, že se ty školy dostávají opravdu do personální tísně, pane ministře, protože těch lidí, díky tomu rozdělení, schopných, ochotných učit je bohužel málo. Je to také tím, že věkový průměr v těch našich školách je vyšší a bohužel řada těch pedagogů skutečně má objektivní zdravotní důvody a obává se o svůj život.

Takže tam, kde fungují osvícené samosprávy, tak ty pedagogy vybaví štíty. My jsme třeba naše pedagogy vybavili štíty, aby se cítili bezpečně. Takže to si myslím, že je možná také podnět pro pana ministra zdravotnictví, že by se měl snažit distribuovat štíty do našich škol.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem pan ministr a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Rychlá reakce. Začnu poděkováním. Ano, ty školy, a je to tak dáno, spoustu let mají své zřizovatele, a pokud mají osvícené zřizovatele, tak ta spolupráce Ministerstva školství a ředitele funguje výborně. A to se opravdu liší obec od obce, zřizovatel od zřizovatele. To znamená, ta role zřizovatele je velmi důležitá. A pokud je tam souznění mezi zřizovatelem a tím ředitelem, je to vždycky lepší. Neznamená to, že bych cokoliv házel na zřizovatele, ale prostě jelikož tam i z toho rozpočtového určení daní jdou nějaké peníze, tak to vždycky musí hrát ten orchestr dohromady, jinak to neladí. Takže ještě jednou díky za to.

Co se týká těch pedagogů, nemohu než s vámi souhlasit. Ostatně se tím jenom potvrzuje to mimořádné šetření, které jsme v minulém roce jako Ministerstvo školství udělali a kde vycházelo, že věkový průměr českých pedagogů je 47,2 roku a pedagogů se nebude dostávat. Takže je to věc, která byla pojmenována před koronakrizí. A ono se tak stává, že ty krize většinou ukážou všechny problémy ještě krystalicky čistěji a v plné nahotě než v těch dobách normálních.

To znamená, co se týká škol a jejich připravenosti na online vzdělávání, tak ten skokový posun - a za to patří opravdu ředitelům i učitelům dík - byl díky té koronakrizi. A já si pamatuji, jak nám někdo říkal, že jestli si myslíme, že upravíme ICT standardy tak, aby v běžných předmětech se používaly moderní technologie, tak ať na to zapomeneme, že to prostě patří do speciálního předmětu a nemá to být součástí zeměpisu, chemie a fyziky. Neříkám, že to říkali všichni, ale byla to první reakce z terénu na to, když jsme to chtěli zavést dneska. A je to skvělá reakce, řada z těch lidí to prostě používá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP