(19.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Já spíš v tomto smyslu vidím trochu politickou hru a nechci říkat, že takovýto rozpočet, který pravděpodobně bude výrazně schodkový, se nechce Ministerstvu financí předkládat právě před krajskými volbami. To je první důvod toho posunutí. A druhý důvod, si musím postesknout, protože aby do Sněmovny přišel návrh státního rozpočtu, který má několik stovek stran, v pátek a my, tak jak se pravděpodobně bude navrhovat, ho dostaneme v pondělí a ve středu o něm bude jednat rozpočtový výbor, tak to si myslím, že to není úplně správná cesta, jak projednávat ve Sněmovně státní rozpočet. A vidíme, že ta rychlost někdy vede skutečně k chybám.

Já s kolegy ze STAN si dovolím navrhnout kompromisní pozměňovací návrh, který říká, že Ministerstvo financí musí do vlády předložit rozpočet do 18. září a do Poslanecké sněmovny do 16. října. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chci říct, že jsme konzultovali pečlivě daný návrh s odborníky na statistické vykazování ohledně toho, jaké to může mít benefity pro státní aparát, a domníváme se, že posun o měsíc nepřináší tolik užitku oproti tomu, kolik škody by mohl napáchat například při plánování výdajů podřízených organizací nebo s ohledem na riziko rozpočtového provizoria, pokud by daný proces nebyl poté stižen v Poslanecké sněmovně do konce roku. Navržený rozpočet přitom lze upravit v případě změn ekonomických indikátorů makroekonomických, například na vládě, kde se bude projednávat, stejně tak pozměňovacími návrhy během projednávání ve Sněmovně, takže ten důvod pro to, aby se to odkládalo, nevidíme.

Každopádně pokud se většina Poslanecké sněmovny shodne, budeme to akceptovat. Ale i z toho hlediska chceme minimalizovat možné škody. Proto bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který poté načtu v podrobné rozpravě, nebo se k němu přihlásím v podrobné rozpravě, který přidává do prvního odstavce větu k tomu, že daný návrh, který bude zasílat Ministerstvo financí, bude tedy 30. září současně i zveřejněn veřejnosti, a to z toho důvodu, aby odborná veřejnost mohla zasílat dané připomínky ať už vládním, či opozičním poslancům, abychom dokázali vytvořit nějaký kompromis, který by zajistil, že tady v České republice bude schválen řádný rozpočet ještě do konce roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Budu jen dvoubodově velmi stručný. Nejprve krátkou reakci na pana poslance Martínka. Základní ukazatele - příjmy, výdaje, saldo - ve Sněmovně nejdou změnit pozměňovacími návrhy. To lze buď schválit, nebo je vládě vrátit a ustanovit lhůtu, dokdy je má předělat, přičemž nejkratší lhůta je 20 dnů. Je to jeden z důvodů, proč bych ten zákon podpořil, ale neudělám to. Neudělám to, protože jste si protlačili stav legislativní nouze. Jsem hluboce přesvědčen, že je to opovrhování právním řádem, a ve stavu legislativní nouze ten zákon nemůžeme schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Ano. Ještě máme přihlášku. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom krátce vyjádřit k projednávanému zákonu. My si v SPD samozřejmě uvědomujeme, že se nacházíme v situaci, která tady nikdy nebyla. Jakékoli ekonomické predikce jsou v tuto chvíli samozřejmě dosti složité. My si uvědomujeme, že vláda celkem logicky chce trošičku delší čas na to, aby dokázala lépe reagovat, až bude mít čísla za první pololetí, jak se ekonomika vyvíjí. Proto my jsme i na klubu o tom debatovali. Shodli jsme se víceméně na tom, že trváme na tom, aby se návrh státního rozpočtu na příští rok projednal skutečně do konce roku. A s tímto jsme ochotni tento návrh podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Hrnčířovi. Nikoho nevidím. Do rozpravy ještě? Tak paní zpravodajka v rozpravě, potom pan kolega Onderka. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že je férové tady říci, že samozřejmě pokud tento zákon bude schválen, tak je připraven návrh změny harmonogramu projednávání státního rozpočtu na rok 2021. Znamená to, že návrh pak půjde do organizačního výboru a de facto, jestli do 30. října budeme mít předložen návrh státního rozpočtu, tak rozpočtový výbor by se zabýval jeho projednáváním před prvním čtením v Poslanecké sněmovně v týdnu od 9. listopadu, takže by tam nebylo pět dní, ale byla by tam ta doba delší, to zaprvé.

A zadruhé, první čtení, jenom připomínám, že se projednává, jak už zde říkal pan kolega Kalousek saldo, to znamená příjem, výdej, schodek. Takže to si myslím, že je časově zvládnutelné. A prostor pro jednání ve výborech tam samozřejmě bude. Tak jenom jsem chtěla říci, že ten návrh harmonogramu je připraven. Když tento zákon bude schválen, tak bude předložen do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Nyní pan poslanec Roman Onderka v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, paní zpravodajka a předsedkyně rozpočtového výboru mě předešla. Řekla to úplně přesně. To znamená, jenom jsem chtěl říci, že opravdu ten časový prostor tam bude. A to je také důvod, že sociální demokraté chtějí dát Ministerstvu financí větší prostor a de facto i časový pro analýzu a zpracování dat ze statistického úřadu a dalších institucí. Sociální demokraté podpoří toto prodloužení termínu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho už nevidím přihlášeného do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velmi krátce, protože všechno podstatné bylo řečeno. Proč jsem to navrhla na vládě a vláda takhle schválila jednomyslně ve stavu legislativní nouze? No, pan předseda Kalousek tady jmenoval ty důvody pro legislativní nouzi. Já si myslím, že je relevantní argument hospodářských škod, to znamená, že jestliže nám chybí údaje z reálné ekonomiky, které jsou podstatné pro konzistentní makroekonomické a daňové predikce, které jsou rozhodné pro návrh státního rozpočtu, tak v podstatě není možné připravit zodpovědně rozpočet. A už ten první návrh rozpočtu, ten předběžný, který se děje na úrovni vlády, stanoví jakési rámce příjmů a výdajů. A v podstatě v tuto chvíli není možné je stanovit tak, aby odpovídaly nějaké reálné ekonomické situaci, protože ta situace se mění de facto každým dnem. A ty jednotlivé další kroky legislativního procesu navazují na ty první, a to byl ten důvod, proč vlastně už teď, kdyby nebylo legislativní nouze, kdyby nedošlo ke schválení zákona v této chvíli, tak já bych vlastně byla nucena jako ministryně financí postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly a nastavit tento předběžný rozpočet a dávala bych ho tam s vědomím, že neodpovídá v žádném případě realitě, to znamená, že bych se potom dostala do rozporu se zákonnými lhůtami, pokud bych tak nekonala, anebo bych předkládala rozpočet, který by neodpovídal realitě. Takže to byl ten důvod, proč se to předkládalo ve stavu legislativní nouze.

Jinak paní předsedkyně Vostrá mluvila o harmonogramu v Poslanecké sněmovně. My jsme na vládě schválili harmonogram prací předtím, než to dojde do Poslanecké sněmovny, kdy do 10. srpna 2020 Ministerstvo financí vydá makroekonomickou predikci, do 15. srpna 2020 já, ministryně financí, sdělím správcům kapitol návrhy příjmů, výdajů pro státní rozpočet na rok 2021 a rámců na rok 2022 a 2023, do 31. srpna 2020 správci kapitol předloží Ministerstvu financí podklady ke zpracování státního rozpočtu na rok 2021 a léta 2022 a 2023, od 1. září do 15. září 2020 budou probíhat jednání se správci kapitol o návrhu rozpočtu a do 30. září 2020 Ministerstvo financí zpracuje a předloží vládě návrh rozpočtu a střednědobý výhled a do 30. října vláda projedná, schválí a předloží Poslanecké sněmovně.

Ještě bych chtěla říct, že už historicky se tato situace stala v roce 2002, kdy byl takto o jeden měsíc posunut harmonogram přípravy státního rozpočtu na rok 2003. A bylo to tenkrát v souvislosti s těmi prvními povodněmi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP