(11.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

To, o čem mluvil pan předseda Okamura, je systém, který byl budován po léta v Německu. Je to systém takových pomůcek stanovení daně pro regiony a pro obory, že např. kadeřnice v Brně platí daň tolik, zedník v Praze platí daň tolik. To je skutečně systém, který se zvolil např. v Německu, ale myslím si, že pro nás připravit takovýto systém, bych si neuměla představit, že bychom vůbec byli schopni ho prosadit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Otevírám rozpravu podrobnou. První je pan kolega Vojtěch Munzar, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já chci představit několik našich pozměňujících návrhů. Ten první je na zrušení EET jako celku. Paní ministryně tady říkala, že EET je pouze systém na vydávání účtenek. Ale to je podle mě trochu takové matení veřejnosti, protože EET s sebou přineslo velikou restrikci a represi proti jednotlivým živnostníkům, kde se dávají pokuty za administrativní pochybení, např. za vydání souhrnné účtenky apod., nikoliv za snahu obcházet daňové povinnosti. Ale to je jeden z důvodů, proč přicházíme s návrhem na zrušení EET jako celku, který najdete v systému pod číslem 5152.

Další návrh, se kterým přicházíme, je zrušit náběh třetí a čtvrté vlny resp. alespoň odsunout k 1. 1. 2022. My se nedomníváme, že by stát měl dneska byrokraticky zatěžovat např. lékaře, kadeřníky, další řemeslníky, obzvláště v době, kdy ta kontrola u těchto oborů nebude fungovat, a říkal to tady pan kolega Ferjenčík, vaším prostřednictvím. Takže tento návrh najdete pod číslem 5153.

A další pozměňovací návrh, přerušení elektronické evidence tržeb pro všechny buď do konce roku 2022 variantně, či do konce roku 2021. To najdete pod číslem 5154. Ty důvody jsou stále stejné, jak jsem tady říkal v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Munzarovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová v podrobné rozpravě, připraví se kolega Skopeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacím návrhům. První se týká zrušení třetí a čtvrté vlny EET a v systému je veden pod číslem 5162 a druhý, který je veden pod číslem 5139, odsouvá termín EET do konce roku 2021, tedy k 31. 12. 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček, připraví se Jan Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Tak přestože bych byl nejradši, aby byla zrušena elektronická evidence tržeb jako celek, tak kdyby se to nepovedlo, dovoluji si načíst i svůj pozměňovací návrh, který najdete v systému pod číslem 5155. Je to pozměňující návrh, který oddaluje znovuotevření, znovuplnění povinnosti evidovat tržby rok poté, co bude ukončen nouzový stav. Takže od konce nouzového stavu rok by ještě podnikatelé měli čas se s tou krizí, kterou zažívají, vypořádat. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Nyní tedy pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom než se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, tak jenom řeknu, že tady zažíváme takové déjà vu. Před šesti týdny jsme tady řešili odsun EET, kdy vláda přišla s tím, že odsune EET o tři měsíce. My jsme říkali v podstatě unisono z opozice, že to nebude stačit. Máme tady šest týdnů a skutečně vláda přišla s tím, že je potřeba, aby se ekonomika nadechla, to znamená, že zřejmě EET tu ekonomiku dusí, tak si to vykládám. Takže myslím, že by bylo dobré pracovat na nějakém jiném řešení, které tu ekonomiku dusit nebude.

Já jsem navrhl pozměňovací návrh pod číslem 5120, ke kterému se tady hlásím, kdy odkládáme to EET do 30. června 2021, a doufám, že se během té doby najde nějaké lepší řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Hrnčířovi. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a poté kolega Munzar, vysvětlím poté proč. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych na úvod velmi stručně zareagoval na závěrečnou řeč paní ministryně, která řekla, že v pohostinství stoupla průměrná mzda o 20 %. Ale ono od roku 2016 do roku 2019 stoupla o 20 % všude. Takže když všude rostou mzdy, tak asi logicky rostou i v pohostinství. Takže tady argumentovat tímto mi nepřijde úplně případné. Navíc jestli má něco velmi výrazný vliv na růst mezd profesí, které dostávají část peněz na ruku, což nikdo tady podle mě nepopírá, tak je to růst minimální mzdy. Růst minimální mzdy zajišťuje to, aby ta minimální smlouva u lidí, kteří dostávají část výplaty na ruku, reálně stoupala. A rozhodně to není žádné EET.

A teď ty pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5161, který podávám spolu s kolegou Tomášem Martínkem. Je to zrušení třetí a čtvrté vlny EET, tzn. zrušení EET typicky pro řemeslníky a další svobodná povolání.

Dále návrh 5163, který podávám společně s kolegy Tomášem Martínkem a Vojtěchem Pikalem, je to vložení slov "na vyžádání" u vydávání účtenky. Mluvil jsem o tom, že dneska dostávají podniky, které tu tržbu řádně zaevidují, ale nenabídnou účtenku dost aktivně, průměrnou pokutu 2 500 korun. To je podle mě naprosto nepřiměřená šikana. Navíc když by tam bylo na vyžádání, tak např. na barech by se těm lidem výrazně zjednodušila práce, ono říkat celý den "chcete účtenku?" taky není žádná radost. Takže navrhujeme doplnit slova "na vyžádání" do té povinnosti vydávat účtenku.

A poslední návrh je 5180, odklad EET do stých narozenin Andreje Babiše. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, protože stenozáznam potřebuje zpřesnit ta čísla. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, kolegyně, kolegové. Byla za mnou legislativa, že úplně nezachytila všechna ta čísla, asi mi bylo v té roušce špatně rozumět. Pro jistotu pro stenozáznam to zopakuji. Jedná se o pozměňovací návrh pod číslem 5152, dále pozměňovací návrh pod číslem 5153 a poslední pozměňovací návrh pod číslem 5154. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Munzarovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho přihlášeného nemám, z místa také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Připomínám, že po skončené podrobné rozpravě máme ještě závěrečná slova, jestli má zájem paní ministryně, paní zpravodajka. Není tomu tak. Mohu tedy skončit druhé čtení tohoto návrhu a podle dohody poslaneckých klubů, i když můžeme třetí čtení navázat hned na druhé čtení, tak nechám zpracovat pozměňovací návrhy, a přerušuji bod 372 a zahájím bod 373. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

 

Paní ministryně zůstane asi u stolku zpravodajů, protože i to bude její bod, a místo paní zpravodajky Vostré bude zpravodajem pan poslanec Farhan.

 

373.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 850/ - zkrácené jednání

Teď musíme rozhodnout, zda podle § 99 odst. 5 trvají podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP