(18.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Dále bych se chtěl přihlásit k pozměňujícímu návrhu pod číslem 4976, který se týká odložení DPH o 12 měsíců z hlediska splatnosti a prominutí silniční daně v letošním roce.

A dále k pozměňujícímu návrhu 5029, který bych velmi poprosil, kdybyste, paní ministryně vy a i koaliční poslanci, zvážili podpořit. Protože jestliže v dnešní době v tom režimu, který už je možný dnes, se promine firmám, nebo odloží splatnost DPH, tak jak jste vy říkala, že se snažíte v tom být vstřícní a progresivní, tak mi ale nepřijde úplně férové to těm podnikatelům úročit. Tak prostě slyším to, dneska promíjíme z důvodů, že jsou v těžké situaci, tak propánajána, proč jim to stát úročí? Tak kdyby aspoň na tomhle mohla být ze strany koalice shoda a vstřícnost, tak bych to velmi přivítal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného k podrobné rozpravě, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Ne. Pan zpravodaj také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu a vrátíme se k němu na závěr, aby byl prostor zpracovat přípravu na třetí čtení.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

5.
Vládní návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 831/ - zkrácené jednání

Podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Mám tady přihlášeného pana poslance Hrnčíře. (Hovor mimo mikrofon.) Takže nikoho nemám přihlášeného do rozpravy. Končím rozpravu, pokud se již nikdo nehlásí. A přednesu návrh na usnesení. Znovu zagonguji.

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, sněmovní tisk 831, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 70, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme nyní k projednávání. Vládní návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, sněmovní tisk 831, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. A prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že dneska v dopoledním jednání nebyl schválen zákon o daňovém řádu, takže tento zákon, který teď bychom měli projednávat, v podstatě nemáme, k čemu ho projednávat. Ale vláda by ho měla stáhnout z programu jednání Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že vláda k tomu potřebuje své usnesení a projednání, tak já navrhuji procedurálně, abychom přerušili tento bod do 5. května, kdy se tedy k tomu vrátíme, a předpokládám, že vláda stáhne tento návrh z programu jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. K tomuto procedurálnímu návrhu, prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak skoro k tomuto procedurálnímu návrhu, abych se přiznal. Já bych chtěl požádat kolegy, jestli nezvážíme patnáctiminutovou zdravotní pauzu, abychom se trošku vzpamatovali a zjistili, o čem hlasujeme. Sedmdesát našich kolegů před chvílí hlasovalo pro to, že máme projednávat v legislativní nouzi něco, co se projednávat vůbec nedá. Já to přičítám únavě. Ne špatnému úmyslu. Ne? No jo, vám to připadá logické, v legislativní nouzi budeme projednávat něco, co se nedá projednávat. No, já nevím. Já jsem to přičítal únavě. Pokud ne, tak mě napadají jenom mnohem horší slova a to na mikrofon bohužel říci nemohu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže navrhujete něco, pane předsedo? Ne.

 

Já nechám hlasovat o procedurálním návrhu přerušit tento bod do 5. května 2020.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 68, přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tento bod je odložen do 5. 5. 2020.

 

projednáním vládního návrhu pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit o pauzu deseti minut. Myslím si, že to uvítá každý, kdo sedí dnes v této sněmovně. Děkuji. (Hlasy z pléna.) Dobře, poprosil bych o pauzu patnácti minut. Myslím, že prospěje každému z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vyhlašuji pauzu do 18.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP