(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsem představila v obecné rozpravě. Týká se to bonusového období. Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 5013. Druhý pozměňovací návrh, který rozšiřuje subjekty žadatelů o kompenzační bonus, podáváme společně s kolegou Ferjenčíkem a je veden pod sněmovním dokumentem 5014. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem tady avizoval. Pod číslem 5038 najdete rozšíření kompenzačního bonusu pro mikropodniky a pod číslem 5044 je alternativa, kdyby neprošel ten společný návrh na odklad DPH, tak je to také odklad DPH s trošku jinými parametry. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu tisku (dokumentu) číslo 5027. Jedná se o pozměňovací návrh, který v podstatě přiznává daňový bonus nejen osobám samostatně výdělečně činným, ale i malým a středním podnikům a družstvům, akorát s tou podmínkou, že vlastně na to mají nárok jenom ty podniky, jejichž skutečným majitelem je daňový rezident České republiky, to znamená, že nechceme, aby peníze českých daňových poplatníků končily v zahraničí. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím k pozměňovacím návrhům pod čísly 5037 - ten řeší případy souběhu mezi živnostenským podnikáním a zaměstnaneckým úvazkem; dále 5039 - ten řeší podporu pro jednočlenná s. r. o., to kromě kolegy Tomáše Martínka dávám ještě s kolegyní Věrou Kovářovou.

Dále k pozměňujícímu návrhu pod číslem 5043 - to je návrh, který rozšiřuje podporu i pro lidi, kteří pracovali na dohody. Jedná se o dohody o provedení práce nad 10 tisíc korun a dohody o pracovní činnosti nad 3 tisíce korun. Tento návrh podávám spolu s řadou dalších kolegů z opozice. Zdůrazňuji, že tento návrh vypořádal hlavní výhradu klubu ČSSD, která proti němu zazněla minule, protože dnes už uplynuly všechny lhůty pro zaplacení odvodu z těch dohod, takže rozhodně už není možné uzavírat ty dohody zpětně. Apeluji především na sociální demokraty, aby to tentokrát podpořili, protože ta jejich hlavní výhrada už dávno padla. Stejně tak zdůrazňuji, že jsou to lidé, kteří odvody řádně odváděli, protože je to pouze omezená skupina dohodářů.

Potom pozměňovací návrh 5049. Tam se jedná o zvýšení právní jistoty. Ohledně toho přerušení velmi vítám, že paní ministryně na mikrofon potvrdila, že lidé, kteří v panice přerušili živnost, tak za předpokladu, že nečerpali podporu v nezaměstnanosti, mají za ty dny, kdy mají přerušenou živnost, nárok na podporu. Samozřejmě mají nárok na zbytek období přerušení v případě, že čerpali.

Poslední návrh, který podporuji, načte kolega Válek. To je návrh, který zajišťuje výjimku alespoň pro souběh se zaměstnáním, pokud jde o pedagogické činnosti. Velmi se přimlouvám za to, aby tato Sněmovna podpořila lidi, kteří jsou profesionálové ve svém oboru, ale na vedlejší úvazek učí na vysokých školách, na středních školách a kvůli tomu, že měli ten malý zaměstnanecký úvazek, nyní přišli o podporu. Myslím, že bychom tuto skupinu měli podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím, kolega Ferjenčík již řekl, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 5036, který je de facto drobnou změnou, která by měla napravit - a snad ho tedy podpoříte, já v to pevně věřím - kouzlo nechtěného, nešťastné kouzlo nechtěného, které se tam dostalo pozměňovacím návrhem kolegy Onderky, který byl veden v dobré vůli, v dobré víře, on to jistě vysvětlí, ale neuvědomili jsme si tehdy, když jsme o tom hlasovali, že může být opačná varianta, než jak byl ten pozměňovací návrh zamýšlen, to znamená, že člověk, který se věnuje na celý úvazek profesi, kterou teď nemůže vykonávat, a prostě se nechal zlákat, tak jako můj kolega, aby učil pár hodin měsíčně biomedicínské inženýry, a teď tedy kvůli tomu nemůže dostávat podporu. Myslím si, že je to špatné, a nikdo jsme to asi nechtěli. Tak vás velmi prosím o shovívavost a o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to opravdu drobnost, která se týká sice relativně malé skupiny lidí, ale skupiny lidí, kteří si tuto podporu jistě zaslouží.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já se hlásím ke dvěma pozměňujícím návrhům. První je pod číslem 5046. To je pozměňující návrh, který rozšiřuje okruh podporovaných na všechny OSVČ, a to s tou podmínkou, že ti, jež původní návrh opomíjel, nyní dostanou podporu v poloviční výši.

Druhý pozměňující návrh, ke kterému se hlásím, je návrh v systému pod číslem 4995. Mluvil tady o něm kolega Kalousek. Je to společný opoziční pozměňující návrh, nebo pozměňující návrh vycházející ze společných priorit opozičních stran. Jedná se především o to, aby byly kompenzovány fixní náklady, a tento pozměňující návrh přichází s variantním řešením kompenzace těchto fixních nákladů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu 5036 s kolegou Válkem a dalšími poslanci.

Můj pozměňovací návrh, který jsem načítal před 14 dny, byl opravdu myšlen tím způsobem, aby zaměstnanci, kteří si trochu přivydělávají jako následně OSVČ, nečerpali ze dvou kapitol najednou, to znamená na jedné straně z Ministerstva financí a na druhé straně z Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená z Antiviru. Pro většinu těchto lidí právě ten Antivirus byl jako pro zaměstnance nastaven. Tento pozměňovací návrh řeší to, co jsem nedomýšlel, když jsem ho podával, to znamená, že existuje i obrácený gard, to znamená, že máme převážně OSVČ, to znamená osoby samostatně výdělečně činné, které si další svou činností, třeba na úvazek nula jedna, nula jedna a půl, nula dva, nula tři, přivydělávají způsobem, že své zkušenosti a schopnosti uplatňují právě v pedagogické činnosti, to znamená například univerzitách. Jediný příklad, který zde asi dnes ještě nepadl, je například - vezmu to konkrétně z mého města - když některý z umělců, to znamená například herců či filharmoniků, vyučuje, nebo svou činností přispívá právě na Janáčkově akademii múzických umění. Proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili tento pozměňující návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Jurečka v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych se chtěl v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňujícím návrhům, které už jsem tady v obecné rozpravě částečně vysvětloval. Chci se tedy přihlásit k pozměňujícímu návrhu číslo 4977, který se týká právě podpory skupin, na které se bohužel stále ještě nedostalo z hlediska podpory, a jsou to OSVČ na vedlejší činnost, pendleři, dohodáři, a je to i otázka nájemného, podpory nájemného ve výši 70 %, nejvýše však 3 tisíce korun denně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP