(16.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jak jsem již avizoval, dovoluji si přihlásit k pozměňujícímu návrhu uvedenému pod číslem 4927 ve třech variantách, to znamená, budeme o tom třikrát hlasovat. A podporuji návrh rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Hrnčíř. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu tisku pod číslem 4993. Jedná se o pozměňovací návrh, který umožní právě těm prodejcům, kteří se v dobré víře zásobili tabákovými výrobky, prodávat je a skladovat až do konce srpna tohoto roku. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka - nemají zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

Je před námi rozhodnutí, jak dál postupovat. Zda bezprostředně přistoupíme k hlasování ve třetím čtení, anebo rozhodneme o zpracování pro písemné předložení návrhu. Vzhledem k tomu, že je možné hlasovat bezprostředně, první hlasování bude o tom, že přistoupíme bezprostředně po skončení druhého čtení ke čtení třetímu. Ano, rozumíme si?

 

Pokud není námitek, rozhodneme o tom, že přistoupíme ke třetímu čtení bezprostředně, v hlasování číslo 24, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 24 z přítomných 186 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat třetím čtením.

 

Protože podle § 99 odst. 7 jednacího řádu můžeme ve zkráceném jednání projednávat bezprostředně třetí čtení, což jsme teď odhlasovali, zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákonu a očekávám, že paní zpravodajka rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá, bude spolu se mnou sledovat rozpravu, kterou tímto otvírám a do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se ve třetím čtení do rozpravy nehlásí, proto rozpravu končím. Pokud není zájem o závěrečná slova, tak můžeme požádat zpravodajku, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jako první hlasování bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Hrnčíře pod číslem 4993, který vlastně je protinávrhem k usnesení rozpočtového výboru. To znamená, že rozpočtový výbor posouvá tu dobu prodeje i vlastně toho vrácení o jeden měsíc. Pan kolega Hrnčíř navrhuje tři měsíce, tedy do 31. 8., jestli se nepletu. To znamená, jeho návrh je širší. Měli bychom prvně hlasovat o panu kolegovi Hrnčířovi. Jako druhé, pokud pana kolegy Hrnčíře neprojde pozměňovací návrh, bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru jako celku včetně pozměňovacích návrhů. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kalouska pod číslem 4927, který tady zdůvodnil. Je ve třech variantách, takže bychom hlasovali o variantě A, B, C. A pak bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. To je návrh procedury. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh alternativní. Není tomu tak.

 

Proceduru schválíme v hlasování číslo 25, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 25 z přítomných 189 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat hlasováním o jednotlivých návrzích. Prosím tedy o návrhy a stanoviska. První návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: První návrh je pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 4993. A jak jsem říkala, jedná se o prodloužení té lhůty ne do 30. 6., jak je navrhováno, ale do 31. 8.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 26 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 26 z přítomných 189 pro 53, proti 16. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, můžeme nyní hlasovat o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru, tak jak jsou uvedeny v jeho usnesení, a to en bloc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 27. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 27 ze 190 přítomných pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Kalouska. Je ve třech variantách, takže bychom hlasovali postupně - varianta A, varianta B, varianta C.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. První varianta.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže první varianta A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. - Hlasy z pléna. Smích a pobavení. - Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 28, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 28 z přítomných 180 pro 55, proti 10. Návrh nebyl přijat. Varianta B.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Varianta B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 29 z přítomných 179 pro 56, proti 12. Návrh nebyl přijat. Poslední varianta.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Je to varianta C. (Ministryně: Nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 30 z přítomných 178 pro 56, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, paní zpravodajko? Ano?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, všechny jsme vyčerpali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě bylo o všech návrzích hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákonu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 825, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 31 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 31 z přítomných 190 pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 1.

 

Pokračovat budeme projednáváním bodu

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb.,
o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 828/ - zkrácené jednání

Podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu právě ve zkráceném jednání. Otevírám k tomu rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného do rozpravy k tomu, zda je důvod pro zkrácené jednání. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 828, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování číslo 32 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 32, z přítomných 188, pro 157, proti nikdo. Návrh byl schválen. Projednáváme tedy podle § 99 odst. 7 (správně 5). ***
Přihlásit/registrovat se do ISP