Sněmovní tisk 825
Novela z. o spotřebních daních v souv.s výskytem koronaviru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 825/0 dne 15. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 346/20, PID ALBSBNHF6A5I.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 15. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 47).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 825/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 21. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 1076).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 247, dokument 247/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 247/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 376).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 229/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4927Miroslav Kalousek17151-25955.docx (16 KB) / PDF (309 KB, 4 strany) 20. 4. 2020 v 10:04:47
4929Miroslav Kalousek17153-25957.docx (30 KB) / PDF (298 KB, 2 strany) 20. 4. 2020 v 11:08:39
4937Jan Hrnčíř17161-25965.docx (13 KB) / PDF (249 KB, 1 strana) 20. 4. 2020 v 12:54:37
4940Jan Volný17164-25967.docx (35 KB) / PDF (296 KB, 2 strany) 20. 4. 2020 v 13:34:12
4941Jan Volný17165-25968.docx (38 KB) / PDF (332 KB, 4 strany) 20. 4. 2020 v 13:35:15
4942Jan Volný17166-25969.docx (39 KB) / PDF (324 KB, 4 strany) 20. 4. 2020 v 13:36:26
4993Jan Hrnčíř17217-26042.docx (14 KB) / PDF (259 KB, 1 strana) 21. 4. 2020 v 13:19:26
4999Věra Kovářová17223-26048.doc (70 KB) / PDF (311 KB, 5 stran) 21. 4. 2020 v 15:58:24


Deskriptory EUROVOCu: spotřební daň, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)