(20.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

A nyní máme avizovaný návrh doprovodného usnesení, takže prosím o jeho uvedení.

 

Poslanec Karel Rais: Ano. Je tady ještě doprovodné usnesení, které jsme slyšeli od pana kolegy Bartoně. Je to výzva vládě, aby v souvislosti s výjimečnou situací a nestandardními podmínkami pro přípravu žáků byla zajištěna možnost druhého termínu v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že to bylo srozumitelné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 71 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 35, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k tomuto tisku, takže já jeho projednávání končím. Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli.

 

Dostáváme se k poslednímu bodu této schůze, což je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
/sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání

Podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení.

Zahajuji tedy třetí čtení předloženého návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, jestli se někdo hlásí do otevřené rozpravy ve třetím čtení. Nikoho nevidím, takže pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Návrh na zamítnutí nepadl, stejně tak nepadly legislativně technické pozměňovací návrhy, takže prosím zpravodajku paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s navrženou procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem hlasovací procedury. Jak už zaznělo, návrh na zamítnutí nebyl podán, legislativně technické nebyly podány, takže bychom začali hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, a to jako celek. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Miroslava Kalouska, a to tak, že bychom nejdříve hlasovali o B1 zvlášť a B2 zvlášť. Tímto bychom se vypořádali se všemi pozměňovací návrhy a po odsouhlasení zákona bychom se pak vypořádali s následujícími návrhy na doprovodná usnesení, kde bychom začali návrhem rozpočtového výboru a pak jednotlivými kolegy v pořadí: pan kolega Třešňák, pan kolega Munzar, pan kolega Skopeček a pan kolega Marian Jurečka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom podotknu, že tady v té proceduře, která mi byla rozdána, nemám návrh výboru k dispozici, ale to není podstatné. To pak načteme. Pokud tedy nikdo nemá nic dalšího k této proceduře, tak já opět svolám kolegy do sálu a zahájíme hlasování.

 

Já se ptám, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 72 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo, takže navržená procedura byla přijata.

 

Prosím paní zpravodajku, aby nás prováděla jednotlivými návrhy. A prosím o klid v sále!

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka. Schválili jsme si, že jako celku, a když to vezmu zjednodušeně, jedná se o navýšení schodku státního rozpočtu o 25 mld., to znamená na celkovou částku 225 mld.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já poprosím o stanovisko ministerstva. (Ministryně Schillerová: Nesouhlasné.)

Děkuji. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 73 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 49. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 pana kolegy Miroslava Kalouska. Jedná se o snížení výdajů v kapitole Ministerstvo dopravy o 4,4 mld., což je to jízdné, a zároveň zachovat výdaje v kapitole Ministerstva obrany ve stávající výši.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 74 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 32, proti 51. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B2 pana kolegy Miroslava Kalouska. Jedná se, když to vezmu velmi zjednodušeně, o transfer 10 mld. ve prospěch zdravotních pojišťoven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 75 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 34, proti 50. Návrh byl také zamítnut.

 

A to by měly být všechny pozměňovací návrhy. (Ano.) Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, jenom velmi krátce. My jsme tak hezky zatleskali zdravotníkům, ale ten výpadek příjmů jsme jim nevykompenzovali. Potlesk nic nestojí.

Dámy a pánové, já poprvé v životě říkám, že akceptuji deficit 200 mld. Dokonce bych si uměl představit v této situaci i vyšší deficit. To, s čím nemůžeme souhlasit, je struktura toho deficitu a priority, které vláda v této novele předkládá. Proto nemůžeme takovou novelu podpořit a zdržíme se hlasování. Opakuji, není to proto, že je v této situaci rozpočet deficitní. On musí být deficitní. Je to proto, že jsou tam pro nás naprosto nepochopitelné priority a chybí tam spousta výdajů, které by tam být měly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mně se hlásil pan poslanec Lipavský. Předpokládám, že je to k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice omlouvám. Já jsem hlasoval při hlasování 73 pro, a na sjetině je zdržel se. Nemá to vliv na výsledek, pouze hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže to bylo pro stenozáznam. V tom případě se nyní po prohlasování všech pozměňovacích návrhů můžeme vrhnout na hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, podle sněmovního tisku 789, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 76. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 76 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A nyní byla avizována ještě doprovodná usnesení, takže já prosím paní zpravodajku, aby nás jimi postupně prováděla.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže nejprve bychom hlasovali o usnesení, které navrhl rozpočtový výbor a které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby vytvořila rychlý program pro přímou finanční podporu osob samostatně výdělečně činných."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to je návrh usnesení. Budeme jej hlasovat. Já myslím, že ho všichni slyšeli.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 77 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 92, proti 1. Usnesení bylo přijato a prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP