Sněmovní tisk 789
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414760789/0 dne 23. 3. 2020.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 789/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5593.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1008).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 25. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 129/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4630Miroslav Kalousek16854-25545.doc (28 KB) / PDF (102 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 10:49:07
4635Mikuláš Ferjenčík16859-25549.docx (869 KB) / PDF (131 KB, 3 strany) 24. 3. 2020 v 11:17:10
4640Miroslav Kalousek16864-25556.doc (30 KB) / PDF (107 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:47:24


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)