Pořad 42. schůze

42. schůze (24. března 2020)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (24. března 2020)
Projednávání, část č. 2

2. Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu /sněmovní tisk 788/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (24. března 2020)
Projednávání, část č. 2

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (24. března 2020)
Projednávání, část č. 2

4. Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 787/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (24. března 2020)
Projednávání, část č. 2

5. Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 /sněmovní tisk 786/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (24. března 2020)
Projednávání, část č. 2

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (24. března 2020)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP