Sněmovní tisk 788
Vl.n.z. o úpravách v oblasti evidence tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 414750788/0 dne 23. 3. 2020.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 788/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5594.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 1004).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 220, dokument 220/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 220/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2020 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 137/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4625Marian Jurečka16849-25537.docx (17 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 10:22:00
4626Marian Jurečka16850-25538.docx (17 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 10:23:15
4638Zbyněk Stanjura16862-25553.docx (14 KB) / PDF (264 KB, 2 strany) 24. 3. 2020 v 11:39:31
4641Jan Hrnčíř16865-25557.docx (12 KB) / PDF (270 KB, 1 strana) 24. 3. 2020 v 11:48:21
4645Mikuláš Ferjenčík16869-25561.docx (869 KB) / PDF (118 KB, 3 strany) 24. 3. 2020 v 11:53:45


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, maloobchodní prodej, příjem – platba, ukládání a vyhledávání informacíISP (příhlásit)