(17.20 hodin)

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se vás ve vaší nepřítomnosti krátce dotázal na vývoj situace ve Šluknovském výběžku. Když tu dnes poslanci hnutí ANO nastavili tu pochvalnou laťku, tak i já bych zde na začátek rád ocenil, že se situací zabýváte, a to i nad rámec svých kompetencí. Nicméně ten současný stav je nám všem velice dobře znám a dle všeho je i přetížena nemocnice v Děčíně a 55 tisíc lidí tak stále má zhoršený přístup k lékařské péči.

Můj dotaz tedy zní, v jaké fázi je současný stav slíbené přeshraniční spolupráce pro obyvatele Šluknovského výběžku, kolik pacientů ji využilo a jak vypadá budoucnost této spolupráce a zda lze takový precedens využít i v jiných okrajových regionech republiky, a tedy kromě spolupráce se spolkovou republikou Sasko lze nastavit i podobnou formu např. v bavorském příhraničí.

Dále ke zmíněné děčínské nemocnici, která je nyní díky uzavření několika oddělení v Rumburku tou hlavní spádovou oblastí, zda máte tedy informace o její současné vytíženosti, jak to zvládá personál a zda nedochází ke zhoršení kvality péče, a na závěr, jaké plánujete další kroky pro zajištění zdravotní péče v této oblasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak platí, že vám, vážený pane poslanče, odpoví pan ministr v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

Nyní tedy vystoupí pan poslanec Lukáš Kolářík a bude interpelovat ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych zde chtěl otevřít téma, které už zde bylo jednou diskutováno, a to je zpoplatnění silnic první třídy. Jedná se mi hlavně o úsek silnic I/20 a I/22, kdy Jihočeský kraj a občané tam žijící upozorňovali na to, že po zpoplatnění pouze té jedné cesty dojde k přesunu kamionové dopravy na druhou cestu. Jihočeský kraj provedl nějaká měření, na základě kterých vyplývá, že opravdu došlo k nárůstu tohoto provozu, a je to vidět i v těch dotčených obcích, např. v Katovicích, kde se tvoří fronty, že kamiony často, když se vyhýbají v těch úzkých místech, jsou až na těch náměstích. Pan radní Švec z Jihočeského kraje vám odesílal dopis, nevím, jestli už jste měl možnost se s ním seznámit, kde vás žádá o zpoplatnění té druhé cesty, resp. novelizaci vyhlášky 470, až bude, aby tam byla přidaná.

Já si myslím, že to řešení by mělo být rychlejší, tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli plánujete a v jakém termínu novelizaci této vyhlášky. Já bych apeloval na to, aby to bylo co nejrychleji. A jestli dostojíte slibu předchozího vedení, které se zavázalo, že v případě, že dojde k nárůstu té kamionové dopravy, zpoplatníte i tu druhou cestu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotaz. Já jsem už částečně na to odpovídal před chvílí, přesto tam ještě uvedu některé konsekvence. Jedná se celkově o zpoplatnění 860 kilometrů silnic prvních tříd, což platí od ledna tohoto roku. Bylo to relativně revoluční opatření v rámci mýta, které nějakým způsobem by mělo přinést ad jedna do státního rozpočtu 1-1,5 mld., korun, ale to nebylo rozhodně tím cílem, protože to má taky nějaké náklady. Je to o tom, aby se odlehčilo určitým silnicím. A reflektujeme i to, že toho může někdo zneužívat a že potom jezdí na silnice nižších tříd, dvojky, trojky, aby se zase vyhnul tady tomu mýtu na těch jedničkách.

My se v tomhle - a teď to říkám v dobrém, neříkám to nijak provokativně - nesmíme nechat vyhecovat jednotlivými regiony, obcemi, protože rozumím tomu, že po jednom měsíci někdo má ten pocit, že to je větší provoz, někde je to objektivní, někde to není objektivní, někde to změří dobře, někde se to trochu přimyslí. To znamená, je třeba tomu teď nechat několik měsíců průběh v tom slova smyslu, že to musíme změřit. My dneska máme kvalitní mýtný systém, který tady prostě, myslím, funguje na těch nejnovějších a nejmodernějších technologiích, ad jedna se na něm šetří, nepletu-li se, 14 mld. korun v průběhu těch dalších let, ad dva je to systém, který splňuje ta nejnáročnější kritéria, a díky němu můžeme velmi dobře vše zmonitorovat, a to je to, co si musíme teď dát dohromady v těch následujících měsících. Já jsem se o tom bavil se zástupci policie, s policejním prezidentem, šéfem dopravní policie, a shodli jsme se na tom, že minimálně tři měsíce tomu nechme a vyhodnoťme si to, a pak se podívejme, co tedy skutečně v těch regionech nastává. Samozřejmě pokud by docházelo k tomu, že skutečně někdo toho zneužívá a dochází tak k přetěžování silnic nižších tříd, tak to řešit musíme.

A teď jaká jsou ta řešení. To řešení, které jste navrhoval, je podle mého názoru až to nejposlednější řešení. To bychom vlastně teď mohli zpoplatnit další, a kdybychom takhle šli dál a dál, tak za chvíli tu máme všechno zpoplatněné, což tedy si myslím, že by nebylo úplně v pořádku. Já myslím, že bychom neměli dál zatěžovat řidiče nebo prostě ty, kteří jsou postižení tím mýtem, a že by to mělo už zůstat na této cifře. Můžeme se domluvit maximálně na nějakém opravdu nepatrném - když někde uvidíme, že to skutečně nebylo třeba správně odhadnuté, což ten provoz nakonec ukáže. Ale myslím, že tak jak je to dneska nastavené, už by to principiálně v tom globálním čísle mělo zůstat.

To řešení nejjednodušší, na kterém pracujeme s policií, je takové, že se tam prostě dá cedule, že se tam nebude jezdit. To by nemělo být nic složitého. To že dneska to tak nenastává všude, není dáno tím, že by policie nechtěla tak činit, já jsem se s nimi opravdu bavil, dlouze jsem se s nimi o tom bavil, se všemi zainteresovanými, a skutečně se pouze čeká na to, aby se to prokázalo na nějakém, nechci říct modelu, ale na něčem, co je trochu uchopitelné, a to, znovu opakuji, alespoň ty tři měsíce.

Druhý nástroj, který podle našeho názoru je nástrojem budoucnosti, je jasný a věřím, že se na tom shodneme, jsou ty dynamické váhy, protože velká část těch kamionů, které přetěžují ty silnice, jsou kamiony, které tam skutečně nemají co dělat s ohledem na to, kolik váží. A protože dneska je komplikované je zvážit a ten klasický mechanický systém, kdy vlastně ten kamion odjede na odstavný pruh a tam se převažuje, je nesmírně náročný, komplikovaný, logisticky složitý, zatímco ty dynamické moderní elektronické váhy, které v podstatě tak, jak změří, jestli někdo má, či nemá zaplacené třeba viněty nebo mýto, tak současně ho převáží, což je úplně ideální nástroj. Ten nástroj se postupně musí zavádět na jednotlivé silnice. Dneska, jak už jsem zde zmiňoval, máme, tuším, dva nebo tři systémy. Obnáší to ne úplně dramatické investice, řádově 10 až 20 mil. korun, tak pokud jich začneme sázet desítky, ne-li třeba v čase ještě více, tak si myslím, že to je moderní dobrý kvalitní systém. Takže prosím jenom o trpělivost a já věřím, že během půlroku si ten systém sedne a pak se budeme moct korektně bavit nad tím, kde to je fakt přetíženo, kde to případně není, a hledat ta řešení. A řekl jsem, která by to mohla být.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já se táži pana poslance, zdali má zájem o doplňující otázku. (Má.) Takže pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za odpověď, pane ministře. Akorát se obávám, že to řešení, které jste mi tady naznačil, na základě nějakých zákazových značek, tady nebude účinné, protože tady se jedná o dvě silnice první třídy, není to, že by docházelo ke zneužívání a k přesunu dopravy na silnici druhé a třetí třídy, jsou to opravdu dvě paralelní silnice první třídy, z nichž jedna je zpoplatněna, a druhá ne, takže tam to ty zákazové značky asi úplně nevyřeší.

A dále bych chtěl ještě doplnit, že jste říkal, že to budete analyzovat, akorát že podle mých informací jste neprovedli jako ministerstvo - ne tedy vy, ale váš předchůdce - žádné to měření, takže nevím, na základě čeho to budete porovnávat, protože Jihočeský kraj to měření má, ten si to změřil vlastně ještě před zavedením toho opatření od začátku roku, a z toho jednoznačně plyne, že ten nárůst tam je, a dá se předpokládat, že bude ještě stoupat. Nicméně souhlasím s tím, že asi tři měsíce na nějaké vyhodnocení není úplně dlouhá doba, jenom prostě říkám, že ten problém tam skutečně je, ty lidi v těch regionech to tam trápí a určitě by to chtělo nějaké řešení rychlé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano. Já jsem si neuvědomil, jak jste říkal, že vám se nejednalo o ten vjezd do těch měst, ale že se vám jednalo o tu silnici. Tam to asi možná bude k diskusi. Já jsem původem z jižních Čech. To je, prosím, která silnice? (Poslanec Kolářík odpovídá mimo mikrofon.) Jo, jo. Nicméně ta druhá část toho dotazu, ta je o tom měření. Tam je třeba, aby to bylo skutečně nezávislé měření. Nepochybujeme, že když někdo změří počty těch aut, tak to je jasné, ale aby se to změřilo s nějakou dynamikou toho, co bylo v prvním měsíci, ve druhém, ve třetím, jak se to zatěžuje atd., takže to určitě dojdeme možná i po dohodě s vašimi kolegy k nějakému konsenzu. Ale v každém případě ten systém měření budeme využívat, ten mýtník tady je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vyzývám pana poslance Petra Beitla, aby podal interpelaci na nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou, ministryni práce a sociálních věcí. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, během pondělního zásahu na ministerstvu policie zadržela náměstka ekonomické sekce a sekce pro informační technologie Jana Baláče a vedoucího oddělení bezpečnosti ICT Karla Macka. Bezpečnostní orgány si kvůli zakázce vyžádaly informace a podklady i od společnosti OKsystem. A právě OKsystem se s ministerstvem soudí, protože uspěla v první soutěži na dávkový systém, a resort pak ale od kontraktu odstoupil. Druhá soutěž skončila několikrát u antimonopolního úřadu a vedení ministerstva od loňského léta nechtělo uvést, jak přesně bude v této zakázce postupovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP