(17.30 hodin)
(pokračuje Beitl)

Vrchní státní zastupitelství uvedlo, že dvojice je obviněna z pletich při zadání veřejné zakázky a z přípravy zločinu zneužití pravomoci veřejné osoby. Případ se týká zakázky na informační systémy ministerstva za čtvrt miliardy korun. Právě Baláč se stal náměstkem loni v červnu, poté co byla tato pozice rok a půl neobsazena. Pozastavily se i přípravy nových systémů. Zároveň je pan Baláč členem zastupitelstva v Praze 2 a dříve byl i místopředsedou pražské ČSSD či šéfem stranické buňky v Praze 2.

Vážená paní ministryně, mám za to, že ministryně je odpovědná za obsazení klíčových personálních pozic na svém ministerstvu, zvláště když je obsazují významní členové vaší strany, tedy ČSSD. Chtěl bych se zeptat, jak vnímáte tuto odpovědnost a jak se k této situaci postavíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, v souladu s jednacím řádem vám paní ministryně odpoví do 30 dnů.

Dále bych tedy vyzval paní poslankyni Pekarovou Adamovou, aby podala interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, 12. února 2020 vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových výběrové řízení na pronájem části objektu bývalých karlínských kasáren formou aukce s vyvolávací cenou 75 000 korun měsíčně. V současné době v prostorách provozuje společensko-kulturní pomoc nezisková organizace Pražské centrum. V roce 2017 se dohodla o pronájmu s Ministerstvem spravedlnosti, pod které tehdy areál spadal. Od té doby zainvestovala organizace do státní budovy miliony korun. Vytvořila zde například galerii, kavárnu, taneční školu, kulturní klub s barem, kino, nebo dokonce i saunu. To vše téměř v centru Prahy. Karlínská kasárna si rychle získala oblibu nejen u obyvatel Karlína a celé Prahy, ale i mezi turisty.

Jelikož Pražskému centru končila v březnu tohoto roku smlouva, začala organizace jednat o jejím prodloužení s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který objekt od Ministerstva spravedlnosti převzal. Po celoročním intenzivním jednání se Pražskému centru podařilo prodloužit smlouvu o další dva roky. Ještě ale ve stejný den, kdy si obě strany podaly ruce, vypsal úřad již zmíněné výběrové řízení na nového nájemce, které bude trvat do 12. března. Pokud úřad podepíše s vítězem smlouvu, bude muset současný provozovatel do tří měsíců objekt vyklidit a celý areál předat ve stavu, v jakém ho přebíral. Problém je však především v tom, že se stávající provozovatel nemůže do výběrového řízení přihlásit, protože nastavená pravidla mu to neumožňují. To platí i pro další případné zájemce s obdobným konceptem. Prostě pro stát jsou v tomto případě peníze na prvním místě a až poté obecná prospěšnost nebo společensko-kulturní přínos.

Vážená paní ministryně, skutečně tedy dnes už neplatí podaná ruka? Vážně stát se svými partnery vyjednává tak, že nedodržuje slovo ani pár hodin?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní má slovo ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, předsedkyně, pardon, já mám trošku jiné informace, takže vás seznámím s informacemi, které jsem dostala od Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, a jsem připravena klidně se účastnit i nějakého jednání, kde si to vyjasníme.

Úvodem bych chtěla říct, že dlouhodobým cílem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má Kasárna Karlín, jak jste správně řekla, ve svém majetku, je hledat všem nepotřebným státním nemovitostem nové majitele, kteří by pro ně našli smysluplné využití a vdechli jim nový život, a to v souladu se všemi zákonnými ustanoveními, která se týkají hospodaření se státním majetkem. To je ten právní limit, ve kterém se mohou pohybovat. V případě karlínských kasáren končila smlouva o výpůjčce původně v březnu tohoto roku, proto ÚZSVM vypsal transparentní výběrové řízení na pronájem, do kterého se může přihlásit každý včetně současných uživatelů. Přímo ze zákona jsou totiž státní instituce povinny usilovat o co nejvyšší výnos ze státního majetku. Kdybychom to neudělali, tak byste mě určitě interpelovala z podezření na korupci nebo na něco takového. Nicméně ÚZSVM současně těm současným uživatelům vstřícně nabídl, že v areálu mohou zdarma zůstat do doby, než bude vybrán nový nájemce nebo nový vlastník. Takováto byla dohoda. Takhle jsem to dostala do svých podkladů od ÚZSVM.

Hlavním důvodem, proč karlínská kasárna nemohou být zdarma vypůjčena, je také skutečnost, že v areálu kasáren je kromě jiného provozována komerční činnost, jako například kavárna, sauna i za 700 korun na hodinu, nebo bar. V takovém případě je ÚZSVM ze zákona povinen vypsat transparentní výběrové řízení na pronájem. Výpůjčka je možná pouze tehdy a pouze výjimečně - v Praze se to týká například pozemků v areálech základních či mateřských škol, tam se dělá výpůjčka. V ostatních případech je nezbytné, aby ÚZSVM postupoval transparentně formou výběrového řízení. Do něj se samozřejmě mohou přihlásit - a to opakuji - i současní provozovatelé. Cílem ÚZSVM je najít definitivního vlastníka, který by chátrající areál mohl rekonstruovat a najít pro něj nové využití. Proto jej v současné době podle zákona nabízí ostatním státním institucím. V případě, že žádná neprojeví zájem, zákon preferuje transparentní výběrové řízení nebo dražbu na prodej.

Dovoluji si vás také informovat, že karlínská kasárna byla opakovaně nabídnuta Magistrátu hlavního města Prahy, a to výměnou za pozemky v Letňanech, jak původně uvažoval pan primátor Hřib. Poprvé se tak stalo již před více než rokem. Z médií se však ÚZSVM následně dozvěděl, že Praha již nemá o karlínská kasárna zájem. Říkám, bylo to v médiích, takže nepotvrzeno. Tato nabídka ze strany státu však stále platí a stát je k dalším jednáním o případných majetkových směnách připraven.

A ještě bych ráda zdůraznila, že ÚZSVM činí v souladu se zákonem o majetku státu veškeré kroky k tomu, aby pro areál našel nového majitele a zastavil tak jeho dlouhodobé chátrání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, přejete si vystoupit? (Ano.) Tak paní poslankyně Adamová Pekarová má prostor pro reakci. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Pokud by tomu skutečně bylo tak, jak říkáte, paní ministryně, tak mě to těší, že je možné, aby se přihlásil stávající provozovatel. Ale pak mi tam přijde opravdu velmi podivné to jednání ve chvíli, kdy si jeden den podají ruce se zástupci úřadu, a ten samý den je vypsáno výběrové řízení. Proč tam nedochází k souladu v tom smyslu, že dostanou už včas informace ve smyslu: teď chceme vypsat tady tuto aukci, přihlaste se do ní, uděláme tedy maximum pro to, aby to bylo provozováno ve prospěch, jak jste sama říkala, aby to vyhovělo veškerým požadavkům. Ale tady v tomhle případě tedy dochází k takovému dosti podivnému postupu, kdy na jedné straně je prodlužována smlouva, a v ten samý den je vyhlašována aukce. Přijde mi to prostě velmi nelogické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně si přeje reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Já, paní předsedkyně, nemohu toto ani potvrdit, ani vyvrátit. Já o tomhle nejsem nijak spravena. Také to může být tvrzení proti tvrzení. Ale jsem připravena, napište mi, nebo ať se na mě obrátí ti lidé, ráda jim odpovím na tyto konkrétní dotazy, které už tedy v podkladech nemám. Ale obecně je to tak, jak jsem vám to řekla.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Jiřího Miholu, který bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu ve věci zákona o pedagogických pracovnících - kvalifikace. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v novele zákona o pedagogických pracovních je uvedeno, že nekvalifikovaný učitel si do tří let musí kvalifikaci dodělat, aspoň tedy takzvané pedagogické minimum. Chci se ale zeptat, jak je ošetřeno, když se tak nestane, když zůstane pouze u příslibu nebo když dotyčný třeba, ať už z jakéhokoli důvodu, bude střídat školy, přesunovat se ze školy na školu a vlastně tady k naplnění tohoto příslibu nedojde. Dále, jak budeme motivovat studenty, aby strávili pět let na fakultě připravující budoucí učitele, když bude možné vlastně takto se stát učitelem daleko rychleji a studovat na jiné, pro studenta třeba atraktivnější fakultě, a nad to, když vlastně ten kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel budou v důsledku na té škole stejně placeni? Jak bude explicitně ošetřeno, budou-li se o místo hlásit zároveň kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel? Kdo vlastně dostane přednost? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP